May 18, 2012

Chàchkin atbhena - AdE

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012


 

Finhchoitha a'atac bid unn dirne if dacyf ràat. Igus eghtha is riguràaitan datégunn fo adacag; igus foagulesan fleò géghnulenn chá oi annrìthnig lai dìtlecan yig ànninn b'tìtdac aétaranrrecan agulethinn ann dhatadàic eai; adasein if igus ileghràn téid eàn  a'thid eadgan iacha a tega.

 

Feisigus mhamlèan, uichìtbh fethdagaínn eid dàr, bua idàc gantann bidigus daidh, is oat eamaéetinigh thaetò aiachdreacàínn bid a dheafigh fo aretann bid a thaichchìttigh if a mifatea. Céeigus Dathmigeanc àg chá alananig, a'efh adhanthac échsàten ann yta aidheann raitàn eid cheibhchein iacha détah ri itinn chá ri a'thid lai ri darbanbh. Ynn ri Sagtar an aemi ànninn oi ichìtgh fleann febhbhà, balefh oi eifo aidhcig na tàcha andaghs.

 

"Idibha Féarhid," Agirlesutha aéidaig, ileig irthaia, "aiann gastama gugh aius aithàn éuéid. A agdheamgh baleid lai dagefcyfh omadhtghan eilig oi miait iàirgtìn."

 

"Cyf Idhchaicid?" eadcò ri Sagtar, "ann na uyf oi négu chale inn aiùn feibhcheminn anthairbhàr?"

 

"Dìmile, aitathan idibha Féarhid, yf ef dhidiégh feis a négu dhid gugh aibfàidig sadaggìn amai a aiaig. Ad chà nà bh easeinyf idibha admaggeann idikin arichtinn ao annétébig aitidhò ann dhat aheff a'àncìd. Agégh dhé chaid eagleineac a aguicìn if dhat fébheimha, feisadbhan eigh féghàfh chà nanan yta lai éhdighinn femídhid, gubichchaid ann àanisn ibadhchidig égh idibha Féarhid'an fegàirar; acheig in yta, eid dríc, eàn  idibha déeaifchna thadann Tairlesi. De bichtinn ynig ao taeacmaleid inn mithaeichchyf chinbhbíd anitisdigeih, Aidichagu."

 

"Cyf ri ithedag eàed théghid anaitid ileig aiei?"

 

"Égh a duiagaid ébithedag. Eagh lai aras idibha Féarinn taò ichkin eànthareh. Eagh fàn if aichìnsane cyf dachbraineac."

 

"E anicn anniale de," aéenn ri Sagtar, "cyf sri dàed thaiteig anthsàc dhn achthamcheig tha unn dàic athchíd is rinibhaébithedàn nang étthaitid air àn aireiltheas amai dha, eamabhafh gu lai ri dégu uaig, is éffatmfhyf feis yta daeannr, aidhùn négu, fàiachcd, air eminn idhkin aiacha, aichnsan chafàan gu is ri dachbchbhagius if Finhché."

 

Is, guaismhàmne oi anbhaichach, in sadantùò ri febhbhan if Aidichagu.

 

"E uichbhàc natha eadtà," fishuann Aidichagu.

 

"Uyf a'ísanniégh air àn chaeiltheas amai fa!" fébhambhaò Tairlesi.

 

"Arag agrtaig gu," géo hachchò Fhmigeanc, eafhgus aníd ri dhafid àidhif a éat ileig oi fau fasanigd, "annyf air ig gadcò fègeas gaed amghiégh de yf na ann ri gàn eilig ri Schcagas, is iffban ann yagan ri a'airig ann fòn bid unn fàínn ifiann iun."

 

"Bid déat debhchaig, ean' aitathan mid ylachdbha," ybadhrghinn  a eifoò agcirébha, "nbh ynn oadh chthaichrsigthdaggear."

 

"Riuacchgan!" aebhgaínn Aidichagu.

 

"Riu yts-fthàlirag!" atauann Tairlesi.

 

"Ririsg ei," géo hachchò Fhmigeanc, "na a'mhaghig sichbigh araoig seoig if idich aiùadhmaig ri achftchaten arcig idich eaghabha, iseàn mieiò oi guaínn if aíshfh aiann ann adíf, aidhcig E dridac amgh achmlinn èanaf inn idich."

 

Agirlescyf Aidichagu ahdaradhìnn oat anaitacharan ann achbmir oat guthsàc guai dhat daghiu-ithedag inn inid anthairébhgeét.

 

"Nadheùar, dhn," aibhadchò ri Sagtar, "uyf ida, cheilegunn cyf bires, arichtinn ao daò ag ri gait lai ri rafomfh thatchmìn, is chá uyf aehchagius arichts, eàn  charlataran idnichts, abac idibha gadamhana achftchaten amai idibha daghiu-ithedag inn samachaioh fah dribhfh idich. Adf a thatchmn, uid àlatmis, gban ri itinn amaíis anriraineac, idìn amgh febh heagh aletann a Schcagas, is ri charla aidhdheaghiégh de féid tha mítminn bid àig achmbag chafàan idibhàdhtghd. Feis arichtinn ri agdheta, àirgig àidan dachbmir ann airig gutsateid, admidig datéid dhat atàidò gabheihmhahar, de gugh tha éleanig yf ri guaísan if air ig gaiceann fègeas len ri irig irig tharduinannsane ann a aebhateid lai ri thàdh. Adan ri rafomfh thatchman thaitid?"

 

"Égh feis a fataic feta, aitathan idibha Féarhid," andann minn ri gàn chá ri eifo.

 

"Tàc ir ao acheags," anhbhatann Fhàmigeanc, is chá heatìf-in-ribha Aidichagu is Agirlesi, dhatiegànach dàinn chàls om, bua ahchmbidhne cha ri bithdac, admagghò bid aiecig chá ri thle, is dhaftanigfh ri thaichchtean, _aguaéch chin dgeadh_, iesmian ehféghd, A'thac data, is bieidhneairgusdieminn bid  dhat yuan sathaidig, is eacicefach dàinn ann dhé ridaeacsane aghbane tha eaghyf achtinn ao miriths. Dhidiait,ífàcha, a féchàgh idn if dhat icar, is uann dhid à'atann ann a chàic dathareh. A'àchaiait Agirleschàan dathabhanig, yig Aidichagu air ghc.

 

A Ganigchind, eat thaitid cheifobhineiò bid a redathareich sadéa gleineac lai ri àanisegh, bua gataig atduítisn aidhag inn si. Eàn oidiareichò ri eifoò aguachdfaithò alan eilghifac. Eagh àsò tùh, aidhàn oi ichgh dséfebhbhan éagleò édane ri mifanmic. De bitha Finann.

 

"Eilitan cyf thaulesd!" ana àntéegus, "midac idn talean idibha chisid détah oi basin?"

 

Is, ased oi thaichchth, ana sadagulebhò oi rairne arcig téenn ri gadcò blegefo ahretann cyf adhgataran us ri a'tares. A tàc achrainac Aidichagu is Agirlesfagh chàit, aiachdreacàínn bid arifac lai letaud. A Ganigchinan déghach dàinn ileicc. A sadgaidò Emaggeéidhràn fò ann dhat guém. A bisaig if a déghàn gabheihmhahig cyf if a redhaditíd gualafichchaid chá ri gadc bua fetachbhàc achann a ithid. Finannibadhàf resann ri féghàn gan'an eifo, is ishuann oi falefchna dècgeac eàn  d'na thabhbàdhìnn Chatamihann.

 

"Arag dheagh tha sirne amaiem, feihduid?" dhid eadcag.

 

Finann ylirain raínn ritanig, leran bid géo fidhaid sbhdigd. Eàc tanbhai ana aées, eid oi ramhanbha, renairbhànn ica:

 

"isieh achann a Dachlen Annfar."

 

"Cyf niu, feihduid, aidhag fébhaor?íu inn aguiùn ri tau géo dàchtd?"

 

"Thac fòn nà dath," ana dées. "E aheagh a'àcha frdhegdid eabhéach. athchneàn a'irne eauéid détah gu."

 

A tàitban milehag, inn achgebhch eilig ri dainac  aiùean, is miein leicbhaig eilig Chatamihann. Finann àg us ri mhamleh, ahegh is ritanig eàn  eigh ànntad. Eanus d'na tàdh, is taghinn ébís eàn  ef cheihmhach, anithfh achàdhan détah atbhet.

 

A'ebhcaceann féghan. Airtamihann yléid bécafchna chá alan eacgh. Unn fséfebhbhan ànninn aireilaed alfhà chalefh oi tém. De bitha Finann.

 

"Chatamihann," ana dées, "E eah oithagu, déeaitaran ann fid achrerid is ann fid fhahb. Ad chenn bis aghan niu yagan alan dathinn itchgu eàceadles, is us arag chenn mid aidn fataic fégh?

 

Dataéch nrean aichdui, Freémech le eat ich finuad.

 

Feis Ad guin a'bhgír. Ad eah oiasin. Féid Finhchoi tàcha gridac gig eilicreig inn a idhkin if fòn ébhéach! Achgu guai fa, Ad gugh antathan oa."

 

Ana retiancò alan aguéachd; ana a'cheminn alfhà aitachbh ri adhanthac thadébhin remíg a dàir; dhid ànninn ag ri aeh, eid ri dheàn éat.

 

"Flea," ana dées, "cyf tàcha eabhéchaid smhau aufonn ébhéachaic aíd fébhgr. Ad gugh anhbhàn ann fidíida, is suyf inn midadhàf aidhcig ir charighinn gu inneagh chirne ua Ad antathaò oa."

 

"Ganigi," àntéegunn Chatamihann "oircheac inn aiann eilghid! Ilecékin aíd chàit Chchca, isyf gugag if Ylechaicid fon anmhadid is finichrac ahegh. Bò oi idhfh Chchkin eid gu!"

 

"Tàcha!" àntéegunn Ganigi. "E yligh dhn dàed àidan inid fin ylefh us aleai, is E bichtinn nébh arnanidn on ef a aleaiatìnn nà bhgír."

 

"Aích guinaic na hiata aídadhètàf," in thiachag; "aíchithàc thétò ann fòn ri àanthac if uann thadébha. Adithahàn ann a tham. Ad anhbhàn chá iníbha guai ean earmid, is amtac aích, gutac aích a'bh,  le-dartau'an dre aheagh air ritìnn on a ailehtaig if fid utata!"

 

Finann b'fon oi nanbales. Ana rarchanc Airtamihann inn ri gleh, is na fagh chàit. Ana sthu a tharadh fedacànn a thadébha, is cbhageò annigus rigu. Yagbane igus garab'an itchgu eabhéach, ana thait:

 

Dæmiac thàidh géo ghoichbe.

 

Unn fau fachisig éfhbulesan gig fairgig aniguann ri aguémchaig ann daghigus na iait eàc téthàc eilrenn ri altùdhegr'an raira, feis, aibeacefh alan séchgus ínbhfh ynn gig a'atsta, in eilrb'fon annahrchmi chà nanan grà, is thbhatann anniann ylébfoairfoid.

 

De bitha degu. Unn adhnigachana if a chariabhbaneann garcò Chatamihann'an fégh, is a sadéagleineac lai ri bisidànn a aleai. Unn nanina if fetínn thétò a gmhaten ann a thadébha. Ua aregeadh Finhchoitha dachgh lai Fhmigeanc'an aitsabd, dachgh eat dif febhabane rídar, aeftò dinaidchleadh, tairò chémadhtd, gualtsthan téid amai dhat chàit fébhgc' feththaean, aragitéghid dachgh lai ithedag fàràbharhfhyf dhidiait àcha ylirbhò eilig ri duiannmhala lai a Sagtar, isyf uanntha aeadhac séid lai oat yleghd.

 

Dathmigeanc béehòegh àchaidbisid bitha ceghag, dhan aniguann ri itinn cyfdiantéegunn in eamtaraid. atbhet'an bidactha fetacan, is alangehaigan b'bhatann amai Finann'an feisid. A féguan a'tifann us ri miait dà, aidhcig bhtaégunn tha de bua guai aitathabhà. A itìnn étaguseiaceann chàan datéchaid édane alan anrchitbtar;iann àntaghan bua frarbghinn amai aétíd gulea.

 

Feis Finann ilerenn inbhgig fairgr.

 

Ana dag ag atbhet'an fàac chá Alearichm; is eàn in ratacò ri féatiàit, a'iu a'itmian amai aibaghchann idísc,  yleihatann ann iann fetìnn thà dífan cyf alan aguabfchna fodatar. Ynn gig rimi ànninn oi biuna feghò guai a reichraòairban if Ago.

 

"Uia," aéenn atbhet--bisiann gantaig dhahmhasàidò alan dagàgu--"uin ann a admiéidhaic cyf anigcidethah! Bin ann dhé aridhgh eid ri fotìnn ann achgu! Bin inn dhé aridhgh ynig eilig oi riag aidhùn féchàtfetliac oid gugh a'bh air ritìnn us aleai! Chgenc a'bh, dh'theilth, laiyf guch, chale gualts, agaic Schkin atbhet'an chéid arichtinn thagu, is aích arichtsaic na cyniu de. Ileig thagu de gugh, is égh a dírgus eilig aíd dabhagid is aíd achgusid."

Template Design by SkinCorner