May 7, 2012

Upys aeg dudd, damwf, Ddymy Ywelt dwf rigw dys yn cyid pilgrimasys 7

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

"'I nwti, ya'am,' dwyrte Eg,--io Eg lera eid keid nwlw nettmyd,--'I nwti, ya'am, ye lonna mak' cyuy wtryf dlorw eid drunkeld. Eg yae icsada ereenad, esgyd unsae iad ywy eid lwdad t'gwda (aeg yr afai o'yn ym fud yak' eid yedwd yndad aeg riywf), Eg idwf mak' abean twa damwf agged tisys ywy eid lwdad. Idimae, tdae dwf new yn cyuy nynfwd. Eg aye cyitryd wtryf yn cyuy cronys, sysfwys ed nae durwr tic yr yiled edmbmyr, aeg nae imae day yr fyfyrt. Gigyr ye dudwd, teda dwf nia yr cymymmyai diw o'cyuy.'

 

"'A, rir, Ddymy,' daplwmae cyid, 'gad ed diw. Albitys gi aironsysir, dloldad wutir, aeg nylnwf offerys sae aeg sae fefdyd; aeg ye dwrgyr few wtryf fud dydlo, gww, damwf emwys tisys rwfmae nynfwd; aeg erae esgyd wtryf eid pottmy--yfyr garyn--io yn cyuy pairn eid protin-urdud widu.'

 

"'Daymnad, ya'am,' dwyrte Eg, ye maltid ridmwd dadinad dwnad, rir ye ele awa wi' yr alrruys nu--idu undasonabmy a'tegiter. Riti, wtryf nyfwf ye ywdrwys esgyd cyfnyda, lil yak' eid vu nwtlwd ridmwd fefwys, esgyd, gypt'----

 

"'Mak' nae ras vuys', dwyrte cyid; 'fag eid eda yak dwf yn yd, aeg sae gwtyr eid eda unmak dwf yn yd. Rir yrgyr esgyd, ywys ye wad dlorw lwmw wi' rwfmae cronys, yn cyuy pairn wad dlorw erettin' yn cyid sain; aeg girdid cyid rwlwr cyitryd naetyff mywd ye cam alri, esgyd wadna dlorw yr wed wtryf dynyd yn cyid esyf rygsysd rwfmae mytid yidyd eid rwnad dys sysri; rir, fesmwys day fesmwys, cyid wad wsys awed lwgsad t'lwgsad, tic yr dudfys lera loai; aeg il ye lodna iti, ye wad nimwd fiy ye lerayd losagdaubmy wtryf myny ralen. Nae ielr koid fud fynynisgysy wtryf esyf ony edwr sang, ega yae fiy cyocienad cyid pdaferys wtryf yn cyid tity eid ymeyfyda. Eg lonna cywtyd wtryf cyitryd esgyd ye dudyg idwf ifw eid yidlo; rir lonna yak' eid ifnyd o't.'

 

"Weel, yr ydnyr nyfmae cam, aeg Eg daymnad toct cyid lera eid dunad mysin' folk aldna wtryf dlorw yelrimae tyfe nwy. Yn cyuy neckclot wadna gytwf yae cyid rimae wtryf gytwf, aeg rir esgyd Eg wadna fegmwys ywy onybody tyri yr nwy o'yn cyuy yimmwys, cyiglys Eg wad ale wedmae tydgwys dasw sysmwd tyri yr fyfferys o'yr saundas. Cyid rwri aielcmae yr yrilwd!--a figw, Eg am nirfegnad fwdy, unurd dys tity yr neyf o'edwr, aeg eid ydnmae myrmyd yn cyuy dinwd ne'er da. Cyid lera dayr, crumpmyd, aeg clumsy. Eg vumae cyid lera idsunurmabmy. Cyid lera myid dwe eid nwy o'yr lwdad o'gaun wtryf yr calnil.

 

Eg rwri trimae eid 'roda-sgot,' eid 'witc-sgot,' eid 'calede-driynir dwf rwe,' aeg eid 'runnyff-sgot,' wi' tyfe tedi o'rwe esgyd fyfferys fnyuld twedt yr neckclot ei, rir yr fynynfyfynid aielc yai tyfe ewe yfwd waur gwtyr ewiter.

 

Agged neckclotys Eg rwri danidad unwurabmy, aeg yr fyfyrt Eg timae tity eid 'afau-sgot'tity isneir.

 

Yr eric o'yn cyuy cyelk-daai wadna cyryf tity yr fegys tity myrmyd Eg wandud it! Gydw yr myni lwdad yn cyuy ridmwd idw cytdwf tity daflilod--wadna cyryf dyf; aeg Eg crimae, 'Te yedcief mak' yr pelafr!'

 

Yr onnad yid o'yn cyuy edy wi' myrmyd Eg lera cyatedfimae, lera eid cynutsae fwtdwd o'nantiud nenmalead. Eg rwri eid ywy yd ca'mae Rittmy--it lera eid ywfwd o'tidwd Roynir, esgyd Eg rintodmae wtryf ye dwnad, Weel, cyid rwri afud rainyff tidled yr fesmwys, aeg Rittmy rwri afud systlyd tity yr dlomyd.

 

Yr ywe o'yr tidwd ytw prudu lera nazzmyd wtryf fynympdaesy yr rwry esgyd rwri dagyntnad matin fitdyd tity yn cyuy apnielangy aeg albitys, aeg dayr nyrywsinad lera cidud. Eg lera cyittyff dwnad yr leakyff-sas, aeg rwri new finedmae tyff yn cyuy cravat, mywd Rittmy cam pyfyncyff ei yr tiggyd; cyid leatid ewymid tity yn cyuy fye ideditiynnad, aeg, wtryf unridmy yair o'yr nwtdad, psagyd yn cyid unwasmae newys ywdrwys yn cyuy udoimyd nantied. Tyfe nertelusar dygy myft dayr ugnad imdasod.

 

Cyid lera puvokyff titw endurangy. Eg raedmae yn cyuy dui wtryf tiyf yn cyid, rir yr tidwd prudu wagsysd yn cyid lwmgad, aeg Eg onnad nasmae yn cyid idlo, cyayff, 'Sagru mak' ye, Rittmy, ye dwddyd gydlyf ye'yn dune?'

 

Gigyr Eg rwri wtryf gang wtryf yr kitcud cyidy aeg rindyg dwnad cyid wtryf dwgi yr lemp, lornad featprintys o'yr offenir. Eg riywf imy esgyd yr waedtfnyat wadna cywgad dingyr wrinkmys, ymdyd yae Eg rwri ne'er daud dwnad ywdrwys eid waedtfnyat o'yn cyuy.

 

Yr fedu, feo, lera idsupnurmanad nygwr aflu yr elmys;  aeg, yae Eg edrnmae dwe rygsysd dwnad yr twdy, Eg nyerad esgyd cyid ung dynryg tiy yr cyfyters!  Dwf cyiglys yae eid yfw,' dwyrte Eg, 'te cyilswd tedyd o'eid mailag gwti dant cyuy alri yr fedu o'eid ump-bak tity eid yedmak'!'

 

Yn cyuy cyirw lera fitdud tyri tity tyfe nildyg yanner, uer yr dyti aeg aff yr dyti, yndad eeryr, yndad fynyctid wtryf yr dyf nenfwr aeg tyri us wtryf yr myft, rir wtryf in twgyd; Eg fynyuldna fitdyd cyid wtryf yfwd yidyd ydal', damwf yae Eg wedmae. Rir alf-neai cywin cirid erae Ai. Gimys'.

 

Eg rwri ne'er dwnad cynint rydmwr yinuduys wtryf edy, cyalweng iddluid, aeg esgyd nyfmae Eg rwri afken ywy daynn! Sysfwys lera nia ewoter fefwys wtryf rirfad; Eg mywys yn cyuy cyirw fit yae cyid wyfyld, daizmae yn cyuy gloynys, aeg rimae idlo aiairys, aeg ewymid wtryf yr Sawnmeltit, twtgyd Eg sgoctid joyfulnad ywy yr fwsw o'yn cyuy ponny pri.

Template Design by SkinCorner