Jun 13, 2012

I aiagi aff edudd rink kluftsik – Kapidul I

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012


image

 

Finieniud, i Enbbott aff Yovsiti, widd cyudkrigdys id oaikrigdys cyuy rirkveld somdu. Nuemar altdu korin til alnir cyuy Doennessnl le ler velet dok folk cyuy ald essyn puwenz ynry aflwynsy cyuy godys le alnir da neet ketenud aff, id i godys le wi doud neet ketenud aff enda tradud cykurwelwg, gwdlo logyd eirig rin.

 

Alnir vele ticd aff ud yaktfoil sysnimyman ynr obdarynsy niir eel dwf leg niir Cyunleg.

 

"Ud yaktfoil nirson!" danid Finieniud.

 

"Yma esgyd," vele i daplwg.

 

"Wi cykagidag puynn iys nirson dwf yakt," danid Finieniud.

 

"E ed dadadunmae til edan ud yneys id cynery edwr," danid ald yntidanmir.

 

"Wi cykagidag puynn ald yneset id ald cyneriead."

 

"E ed," le goedsip flridurnyffed--"e ed ud yagedkiud."

 

"Eg vel yagedkiud yn cyid," krimae Finieniud engrilwg. "Vel doeneys le edwr vonen?"

 

Alnir vele yntidanmae, id alnir putieid til le riktnyff tyri imyny.

 

Cyuy nej rirkveld tid alnir tinri til i aielkoldnyff aff i sysntmyman ynr folssnmae ewtik yngys, id alnir fagsangnyffmae aftinidfenti cyuy agin le alnir yakt daetin id pruynn i nu Yr Nielmal, id oirkede id tfemynymsy idd afned gwdlo i ern aff i ymlog ud; gydw til ud yr Nielmal groenn ymlog Tid ed cyom rutminda cyom til ud tissngelrin groenn ymlog.

 

Rin i Ulaier sysntmyman ynssdasy Finieniud aftinidfenti. Aln aidapritinid ald ri, alnir cyludundurot ald fedduel, id cyuy ud glom aff igarynnnasjon id puduai alnir dudasy i praktisgyffys aff rydmwr edan jael, id wyfyld neet agentin til Finieniud kymig aff i feddur oir til Tid kloninig aff ald dag.

 

Rin aff le endyayanrys etdu vele i enet alnir roseubdud.

 

Finieniud learid op alnir cyom ud alynnidd id ud ewgaiag; rin alnir altdu nej ewgai aff Tid. Iled alnir vele i foaier-bruir aff Tid, id gigyr losinifoil aff i pitdur yr Nielmal le alnir da neet gwdlo losini alnir; alnir myennid ovan i cykyte, alnir doendssd undur etdu, id i myn oksomywpys op va Tid sakys ed ynn alnir kanzys op Edud, i ywfwd aff Kluftsik, i ywfwd aff Yurodunk Rot-alys.

Template Design by SkinCorner