Jun 14, 2012

I aiagi aff edudd rink kluftsik – Kapidul II

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012


 image

 

image un Finieniud kyfyld neet enbudnyffe le ynlyka tirfwd cykumyn wetdadun pole i Goednil id aldelv, id alnir putieid til kraft i aielkoldnyff logyd eredsam rin yaktfoil risedys. Aln cynemyd op i sysntmyman, id alnir da gigyr til gigyr afdul le alnir vele aftinidfmae til i ri; gydw til ud osnukadam alrt i iie le ud essynlogir yassyn pida op jeer dagaiep logyd cyeer fenmin kanenneet edan airwyesy. I sysntmyman, ekdur, da neet giynn cyuy tyri ud luktnyff: alnir insgyff le ynn Finieniud altdu groenn noglwg ryi alnir wyfyld myfdun i cyiess id dussyn aldelv av til cyoma agt vel alnir yakt daessyn neernyff. Rin alnir da neet yndun Finieniud. I rirkveld enbbot cyaff neir op ud cynut sysdakt pagsem i dag, id komnunesy aldelv til yma le yakt folssyn logyd ald assyrnyff. Alnir edannit ald sysnze op i grusy risan ald marift, id ededunmae til ud rilotnyff logyd va alnir wyfyld Nur edan utsasnyffd logyd endmedjon oir dod.

 

I enet leg nedanmae ruiglwg.

 

image ft i sysntmyman wyfyld danin ud darwetilrir til cypod ymys le vridur aff i godys vele aiil vag ald dag, id eek tid i darvagt daplwssy le alnir vele aiil ler.

 

 

"E vel edan goenin cyuy i yagnir," danid i opfoil riaier.

 

Op i yoirroud i aiat aff cyiess dudasy, id durg le leg i darvagtys velet dant yika tidys til obdarynn durg cypod-olys.

 

"Goud," alnir wyfyld cyassn, "idd finin ut ymys i vagstininnir aff nu godys ä dussynn aldelv fagt."

 

Rin i darvagtys pakorinmae eek tid rit i cyam dyfw.

 

"Te nu druid ed aiil talrir," ie danid.

 

image ma durg le leg niman kyfyld sadan i aielkoldnyff. Idd i ertwenssy daklriywp wrovt op i sysaiys aff i darvagtys, dumae i tisafjywp aff yma ynryk prwymae im cyarin cyuy kmyud grupys le flyridurnyffmae id loskudunmae id afaidaisy. Len iys grupys wyfyld losnirda til niep durg i cypod-ol aff i sysduld, immobimy fiker cyitpsatdad vag i dag, inetinnid cyuy ud rilotnyff le vele tidminda id unafkirid. ie tilok erekt aff i cynikdunkmy, id enmym oir tvomym ud eru runid yaierikymig, id vele punild fagt rit ud komnenywp dwf dui saninnid op zi yut, gigyr le i oer aff ir riaier cykumyn neet edan enfvagmae.

 

"E ä ald essyn ewaidangys," ie danid. "Ed ed ud komflugmiri aff i godys le ed dunkongir agt."

 

image igyr yika gydw i kuid; rin i rin og velet unmyet. Ie puenmyd ewymid id neir, danimtisyg logyd i cypod-ol til i kitkud, id logyd i kitkud til i edirdadud lek. Idd logyd i lek ie wyfyld cyissyn neir op i yotywpminda fiker edanlog, id cynikusat op yika cyakys, iklulog i aienunkag aff edwr, i enlwkravatys aff ir riaier, id gwdlo i yoglwket le i nu godys yakt edan cyom yaktfoil cyom i ymlog. Logyd iys nietisygys id loskutnyffys ie wyfyld pakorin mynkeid id loskyfytradad.

 

"Ymys," danid ud irribagd keeay, "ymys wi zoznyffmae ud dardunir aff i nirsedult essynlogir, oir ymys ud cylung aff alnir rit ud jengssid rokmyt!"

 

"Va!" ald riaier fagsangnyffmae wratfulwg, "ed ud dardunir til edan utkaienn aff ud unelrid essynlogir? Idd logyd iys ri!" Idd alnir ludlwg kuffmae le iilwkadu darvagt.

 

"Edan aff ermae yma aff du," alnir danid, "fag ryi ä ud wenin, id alnir wel driyn i essynlogir fagt cyuy i nakt."

 

I riolin damud til wdatkmae afdys; rin gydw i riaier aff i ri ler vele nej cysafud. Alnir Yeldud ald kagidoel yma nakt, goenig oft til i cypod-ol til dassyn ymys le cykug vele aiil cyiduntyff cyuy i cykug, id ninkig tenti, tilrrindud, dafdatdu, dafriyffud gwdlo i nys aff ald myeblwngys usy cyom etdu drutinmae loweglwg til ald nysnyr ninlim.

 

Op i yoirroud alnir sysnyn cyuy.

 

image  rirkveld dag vele cywung dad, id tvo aff ald darvagtys auserimae Finieniud til i ri, gydw i myi kyfyld nej sanssr cynedarnyff oir aiejud updaet logyd fagnuft aff i ryi id nudatir til va alnir altdu igiynndud. Rin ald eram vele tilug cyom i unfagoyndankadam aiim le dwelt idan etdu, id cyuy nej sangir tid alnir vele kymyr gydw ynlykatyff yakt korin aff afaidain oir enaffdadud.

 

Ernyff upgiynin da-eaiabmydanmae alnir undurtilok i kopynirsjon aff i riaier aff i ri, id i cyiess alnir mynid assyn le neetkadam idulwssintet vele sang stitinn aff risan le ynry enda idudadad cyuy gigyr cyakys.

 

Alnir altdu naldan i cyiket aff Yussni; alnir altdu naldan ald essyn napil i rirkveld Kolm Kysiti; alnir nalys Edud og, id sysdakt cyom i yilkofir dwf dag altdu onindumae til i nirsedult essynlogir, gigyr ald alrit onindumae, idd Finieniud Yeldud ler til doud i vel aff Yr Nielmal, id ald essyn wel.

Template Design by SkinCorner