Jun 16, 2012

I aiagi aff edudd rink kluftsik – Kapidul III

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

image

image

 

 

 

d leg ie velet cypdasgyffig cyarin yifyd i rinjesnad aff Yr Nielmal id Ald myeb, gydw obynl Edud altdu nun daessy yika idairuktnyff op iys cyubjekt alnir dok prutinmae rir, id alnir mynid cyom ner ud cyiess op Finieniud cyom Finieniud altdu vag le mynid op alnir. Rin edwr ynyrkys utkrigdlwg id ikrigdlwg. Na myebnyff alnir ä energi, na energi alnir prutid danuda; gigyr, ynn wi alrir giynn idairuktnyff gydw ud tid, we prutin idairuktnyff, id yridun daessyn etdu oir i aiim flued id yneset zirdalv groed pitdur.

 

Lerfag Finieniud danid: "Sassyn rig nun yifyd lodelv, lwf alrit."

 

image 

 

 

in Edud vele enwed aff dyfw yifyd i Vel Yr Nielmal. "Nej, in," alnir danid, "te somt ä nityff rir aff idudys gydw rig, id Eg doud neet yndnyff ynlkatyff til korin risan yin dael id dayr idairuktnyff; dudan til myedan rig, lwf eresy id eirig tudur."

 

"Eg vel doud esgyd," Finieniud daplwssy, "rin Eg yridun enet rilodun duplwg op du, id yridun yndun du kynl. Cyassyn rig jeer somt, yin edanmyeb, gydw ud edwr ed ald somt, id ed til edan yndunn logyd cyid."

 

Rin Edud aftnyffid: "Sadan i somt edan erid rit etdalv, gydw edwr prutid fagsstsamag cyom kynl cyom ern."

 

"Min ywfwd," danid Finieniud, "yma le ä ity pin doenin ä pin doenin gydw i essir aff Yr Nielmal, id til aftinud vag ked id eynyl ledys ed il aff idairuktnyff; gydw i dael yridun dakym dayr assdad id enbudnyffe logyd im, oir dasubaiantivti im logyd aftinnyff id ninidunti. Cyassyn rig jeer sysneened enet, id logyd va iszidd du afdadun iys sandys id aielkoldnyff, id len Eg vel prufud jeer assdad id jeer cyamynt."

 

Edud daplwssy agksamlwg: "I enm yndunn cyom Edud, ywfwd aff Kluftsik, ywfwd aff Yurodunk Rot-alys, id iys enda i alrlomary sandys aff yin tudur."

 

image 

 

 

myi nisgyffid.

 

"Eg enm neet cyom kynl enkenidud rit Ulaier sysneenlogys cyom Eg cykumyn edan, dok Eg yndun ewtyff aff im. Eg enm logyd plud ud Myedurminud," alnir dudasy.

 

"Min ed ud sangir nigarynndae," Edud yurmurot.

 

Finieniud daessy le dyfw rit dasnikdun id idudys.

 

"Eg og," alnir danid, "alrir ud ersam dakagd."

 

Ald werd dudasy: "I enym iled Edud, i ywfwd aff Yairymn, i ywfwd aff Danuk, ynry vele pruir til ilolop."

 

"Rin," danid Finieniud cyuy edanwelirrint, "talrir ed ud fel alrir, gydw du alrir dakidud tvo cykild sysneenlogys."

 

"Skild sysneenlogys, iled," daplwssy Edud insgyfffulwg, "rin ie enda yin sysneenlogys."

 

"Eg doud neet fagaianud iys," Finieniud ikmynrot rundlwg.

 

"Eg enm nun yndunn cyom Edud rink Kluftsik," i ynngad daplwssy, "rin cyuy i legys aff ymlog Eg vele yndunn cyom Edud rink Yairymn, rink Danuk."

 

"Te pruir aff ilolop," i myi gaznid.

 

"Talt ed yin nigarynndae," Edud danid.

 

"Rin," Finieniud objekdud cyuy edanwelirrint, "ilolop tinri til Irsasy neet sang na i Flud."

 

"Eg tinri rit yn cyid," danid Edud yildlwg.

 

I myi nastinmae ald ywl paka somtilwg, id cyaff yairymig aff ald werd, id cyom alnir yairymmae i plud daw ksik cyuy ald aiel, id ald alrir dapt enlwt ald cytinlp id aiilod op gwdi.

Template Design by SkinCorner