Jun 18, 2012

I aiagi aff edudd rink kluftsik – Kapidul V

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

image

"Sassyn op, yin myeb," Finieniud yurmurot.

 

"Eg vele myn," danid Edud. "Eg vele gig yr myn le yin essyn cykug erekdunmae rig. Eg vele gigyr myn le i lud aff ud fosy cyuy flwkt, oir i kwetsig aff ud iw-dankmae pyfyg, weninnid rig til ik cyom ud konin ed erekdusy til ald purroud.

 

"Te dadunudys aff i cykog cyzidfmae rig id sgu Eg vele myn. Ie aiice rit cyiltin plok isy yin paka id cynenrmyd ynn Eg sysikd im; i sangir, gred wolynys rit alnsysnig fengys id yairymig ogys jagnyffd rig til yin myft rok; ler vele nej dadunuda gigyr cyvak rin etdu yakt jassyn rig, ler vele nej dadunuda gigyr timid rin etdu yakt utssik rig. Idd gigyr Eg vonesy gydw tvo dud aff jael id tvo jael, tilys Eg sgu yma le ud tir cyurmedeys id altdu faggoidfdun yma le ud edwr altdu yndunn.

 

"Eg kyfyld plok cyom sysntlwg cyom ynlyka; Eg kyfyld daenud cyom dafmindalwg. Eg kyfyld edan udegsam id sysduld cyom ud weld kat kryfykyff risan sadad; Eg kyfyld cyrimyn sysfel cyuy yin cysafud id myen aff etdu rit yntinfoil krymys; Eg kyfyld aidapk id groenl id kwenin rit yin duet id duer rit tygdad."

 

"Sassyn op, yin edanmyeb," danid Finieniud, "du cykagidag myebnyff cyuy Yr Nielmal, lwf alrit."

 

"Aff i gwdi aff le tid," danid Edud, "Nerid i ywfwd aff Engnoman tinri til Irsasy rit ud fmyet aff tirty-fir aidapeys, id cyuy eek aidape ler velet tirnad kyfypmys aff folk."

 

"Eg alrir agesy cyid," danid Finieniud.

 

"Min alrit myennid gydw erud ynn Eg daeg i rirkveld myet runlog i wi, id Eg folssynmae im enlwt nelbnid klwfys, myentisyg logyd rok til rok gimyn ud weld goenaff, dumae i cykipys matid id cywung zutinig ud alynn. Ler Eg aiilonid til trink aff ud padan, id Eg daeg yidelv cyuy i sik vadur.

 

"Eg daeg le Eg vele alrisam id eddnad id predtmyd cyom ud danvymd poenir; le Eg vele klwnud cyom ud aidapnid prik; le Eg vele greder len ud ril; weldunmae id tultid gimyn ud myeg lyldyd; nak cyom ud fedk; wdatkmae cyom ud yairymweg kro cyuy wendur; id op yin fyffur idd futfyffur ler velet rirkveld kurweg krymys, gigyr le Eg cyissnmae gimyn nityff le vele yndunn, gimyn nityff le vele tir oir lowee. Id Eg cyaff logyd i padan ynenenig yin mynlwdys id weldag id yin aiern ymlog ymyd; id Eg kyfyld doud nej rir len ynenud id diw risan i erd id i iril, dumae i tiel le datid rig lwdanmae logyd isy i pumys, oir kryfykmae risan pritiys til yairyme aff rig logyd ir droedy ikt.

 

"Ud dwrwr enroys, id ynn Eg cyissnmae nomymys logyd yin ywdw klwf Eg daeg le rirkveld fmyet rulnyffig cyom cyuy ud gigantig dwf dui. Aff tidys ie velet pitdad assyn i iril id cysaflssrot enloft, dagnig keaiilwg ler gimyn wend-blodann sadad. Len ie velet urmyd logyd iys lozzy fepys til i gwdlo, aionig nii, til i sasy, idky ewgaiag le cywirmyd id egirmyd risan rydmwr vagys. Aff tidys ud vag myennid urlwg undur ud cykip, id rit ud cykinenet lestid etdu til luft, id jagnyffid etdu upkrigdys rit fenir airoti op airoti, id folssynmae nomymys, ner cyom ud somig volf, puynnig rit cykinkriksang op cykinkriksang til nalys cyuy i dad-womadd podum id cyussyn ut i erekdunmae voned durg ud cyvelt ganin. Ud vag fir op ud cykip idd cyunk etdu neir rit ud trrit, aiern cyom obynl ud esa iril altdu edmmyd aff etdu, id i aidape da neet aldun til goud neir tilys etdu krastid id dank cyuy i yifwr aff i podum aff i zee.

 

"Te nakt tinri, id rit etdu ud edan dursgeseys fir logyd i cykdaekyff iril. Neet ud rund-ogd dadunuda aff i nakt yakt neaietrti ud ik aff le yuldatlwssy glom. Neet ud dadunuda vossy daep oir aiejud. Gydw ud rirkveld wesy airoi i ynlyd weninig dayr myenkee-sang wenid cyuy dankys aff fenir, id cyffenig til etdalv, nun cyuy ud ynlyd-dad rupnyff, nun cyuy ud oer- lozzyig um id zoznyff; oir rit ud sangir cynenryl id egie etdu oyndanmae ovan i ynlyd zutinig gydw salda til fagnidun.

 

"Idd aff tidys, logyd i aionig id yeltisyg cyveltag aff i zee, ler tinri ud lud-- ti-drun cyom logyd yiljod aff yimys fagt, gda cyom obynl utdurot cyuy i oer gimyn ud flyridurnyff aff kopfiinti--idd Eg sgu le ud droennig edwr vele kymig op ald Yr Nielmal cyom alnir trastid id vele flugmiridurot til cyimynti, id le ud plu-lwpnid eru vele kymig op zi edwr cyom zi alrir weninnid rusy zi prri id zi egirmyd yifyd gimyn ud dwdwr.

 

"Runt rig i pumys velet drassnissid logyd erd rit dyig groed; ie myennid til i luft id fmyw gimyn fosys. Rirkveld vagys egizzmae logyd i zee: dagnig eroynr i klwfys id cymeldunlwg til i erd cyuy yopairyfys klodys aff fom; i ynri rokys tinri daenendlwg idd cyidlwg id grininig risan i pumys; id cyuy le trada, id cyuy le ewgaiag aff cyveltag Eg fir cyommyep, oir Eg vele naldan til cyluridanir."

Template Design by SkinCorner