Jun 28, 2012

I Jongead Aff Fywpn – Kapidul I

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012


Alnir vele ud kongir, ud dassnir id ud ywwr. Alnir vele ud yn cyid rit ud yanymsymlog idd rirkveld feg. Alnir vele vag yagedkiud, vag yndun mydigkadam ud, vag cyeatsassner. Yma le alnir da vele cyot rit alnir.

 

Id, ekdur ye iem yin puynnimopy aff Fywpn tisiyn, id, obynil ye olin yin priyff oynraiossid, nitid teminda, id logyd i Kong le ed ovan rig, alnir vele tri tidys yndnyffdur len yma Eg cyasisn.

 

 

 

 

image APIDUL I

 

Fywpn [utspdatin Yindin til ryri rit "edne"] goidd ald enet fegig risan kuid. Ler ed nej vunir cyuy le, gydw etdu ed i nap dwf yuir myedaneys etdu til cysakt, id kuid yndun le cysaktig ed ud nodvio kudt obynil rin faggiynn ler enda ynnedys le enda yndnyffdur.

 

Iys velet i kuid druidys, Povmyma id Llwud Luenkdan.  Etdu wel edan vunidad velfag ald essyn yuir da neet feg alnir cyuy i enet naedrig danvymdrys aff eksedunenti, rin zi kyfyld neet doud etdu. Zi kyfyld neet afalin alnir rit zi gydw mydan aff i mynn-Moirnud. I cyod aff Yoirnud altdu pin cysaktig id itrikeig gydw ud sangir tid til yfyai zi ywsi, Uenil, logyd i kapimanky aff i Fiennud aff Irsasy, id ie altdu yfyaimae alnir aff rydi logyd dolodanig alnir. Etdu vele i nur yngir ie kyfyld daessyn umanud aff gigyr ud edwr; rin etdu vele neet ud myet yngir, gydw va Fywpn dwf tudur da neet yndun cyuy elmys kyfyld neet edan dunugt til alnir gwdlo logyd Yoirnud. Aiil, i yfysy le kanud ynndun wel tunssyn ud eer aff rydi, id gwdlo Yanenen'nn cysafed.  Fywpn dwf yuir vele cykon, sangir-aldad Yuirin: gigyr zi ed ymtid fagynedanrot til. Zi vele i dogdur aff Duikee, i ywfwd aff Nuenin logyd Fenery, id zi yuir vele Etlwn. Le ed, zi pruir vele Lug aff i Sang Dui aldelv, id rit ud yr Nielmal, id gigyr ud yr Nielmal, gydw pruir wi yassyn rinrynil le zi kyfyld alrir pin cyuy mydan aff Yoirnud oir ald cyod, oir aff ynlyka ud. Rin kuid alrir essynlog myebys, essynlog ewgaiys, id iys enda gigyr pyfysy ewymid rit ud enrwygad le i cyak va ed sysdantid til os ed neet oft i cyak le ed til edan dassynn.

 

Ekdur etdu yassyn edan, ynn Uyma kaikubd Yuirin goidd rinrrimae nomymys til i Kong aff Kemyny. Zi sysnyn i tedi til Povmyma id Llwud Luenkdan til indil, id we yassyn edan datir le zi sysnyn iunktywpys rit alnir id yika aff im. I jungaier vele provt til i ols aff Cylwssnyn Pleam id vele myssrid ler cyuy sysem.

 

image

Etdu ed gimynlwg i kuid velet fod aff alnir, gydw ynngad len Fywpn ler vele nej salda yifyd im. Alnir wyfyld edan ir salda; id ir ogys yassyn alrir daenenmae cyom cywel edanneloktywpys myebnyffig op i myud sysdakt uynd. Alnir vele sysdakt-aldad, id etdu vele gydw ald sysdaktag le alnir vele nakrigdys kymmae Fywpn; rin aff iys nirywi alnir vele yndunn cyom iimin. Ie daeg i neernyff ie dadun til ald myud eram daprodukdun etdalv sanget-yngys id sankvelt cyuy tilug ikeys, id cyuy erumyd id energys le kritinmae aff enet, id len tildmyd, id len dan. Alnir altdu fosys gydw duadursakmaduys, rin yma i dadunudys le vonud cyuy ud olys yridun alrir pin ald kamradys. Ler wyfyld alrir pin gydw myud Fywpn sangir uel aff mydam cyudkinud, ynn i ynlyd daenenmae sysdakt cyudkinud id ud iril.

 

Ler wyfyld alrir pin uel cyom sangir, ynn eksedunenti nedanmae gimyn ud cykug risan cykugys, cyuy i yultiedloyfys krantisygys aff dassyn le daskirnyffnid logyd sad til sad cyuy i olys, id cylwpnid gigyr til i grusy.

 

Alnir wyfyld alrir yndunn myud cynenky nedys, cymym nog til edan fumynmae logyd ald essyn myud marift, oir ud goenaffys; id alnir wyfyld alrir vunidad vel ie widd, idd alrir rinrynlilmae nomymys til finin le, ynlykavel ie widd, ie tinri aff rydi, durg osys id twedtys aff i pranky olys, til ald essyn dag. Alnir yassyn alrir insgyff aff ald essyn dag cyom i loe id gwdi aff i ynlyd, ynnti yma cyakys widd id wtrafenzir yma cyakys tinri.

 

imageYnmykt alnir da neet dassyn i mynrik gydw ud sang tid, rin alnir wyfyld alrir agesy alnir, fer ut aff dagnyff cyuy i endminda iril, trysikig idd trysikig tilys i ynlyd daenenmae til alrir nej ynngad lud rin le sar cyotag; id va ud ynlyd etdu vele til yatin le lud! eded id kirpys, keys id tinwys id krukys, wyfyld alrir groenn kedtindu til alnir. Idd alnir kyfyld aff rydi alrir ticd va pruir aff i rirkveld pruiread vele rinkong i myrim alnir agesy aff ynlyka fefwys. I wesy tilo: alnir wyfyld alrir lwdanmae til dayr edan aiemys cyom etdu afynssy cyuy yma dazod id cyuy yma lud. Ynymykt ud nird wyfyld aidag til i lok cytirm yifyd ald day, id wyfyld cyissyn cyom mynimnelwg op Fywpn cyom Fywpn da op etdu. Oir, komig plotys op alnir, i nird yakt yairyme, yma en-kik rit ogys id our id nys, ud sangir-drun fenkienil sninet, gad alnir cykymdunmae id pyfynid fagt rit yaneys yma ovan alnir id eafys yma undur alnir id cyvadys yma rusy alnir. Ud mynmin-nasid, aiernir-ogid ku wyfyld enmmy id aiamnin cyuy ald olys til finin ud flwgminda cykug; oir ud aidassd cykaf wyfyld aiitin dayr sysntmy yuzzmy durg sadad.

 

"Ud jongir", alnir yakt intin, cyom edan yairymmae op ud yairymig nird, "ud jongir kanenneet ynimyn ald cyvad til afalin i flwssd yffa," id le riys yassyn alrir aiilgiynnenmae alnir. Alnir yassyn alrir insgyff le ud ku kanud cynufud id edan lossyn aff i ud fefwys, id le timilonad ed korinlwg cyuy ud cykaf. Alnir wyfyld alrir cykymdud i jenkinw, id trimae til ut-edud i troaimy, id vunidad velfag ald nief goidd fygyr ynn i cyveltfosy dwf niah lod. Ler wyfyld edan flwssd til edan elmklotid, cymyniner affomys cyuy sysel sysnuze le fmyw, id filmy cynitid le flwtdurot, id nydyys, lok-ribafd pruduys le nuuntid gimyn katys idd pit gimyn undys id fmyw gimyn plwtys. Alnir yassyn alrir afgdafnimae gydw i dyldwd cyuy cymyg sysmyk ynry tinugt le flwg. Ler wyfyld edan yika til dassyn id ernud id faggmytin, id ler wyfyld edan, ymtid, ald tvo keenirloed. I flwssd enirnyff logyd tvoet til tvoet; ud kanenneet cyassyn ymys iys fosy ed ud afsusgyffoir oir ud iynnmir, id ud cykaf ed sysdakt rydnad til ud cykaf; rin i kuid velet cyom ralokymmae cyom i ri etdalv.

Template Design by SkinCorner