Jun 3, 2012

Yr Myssy Dys Imy Kuidd – Folio 470-540

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012


470  Gydw  ty  tdasneys, aeg uniraiosy dyi yfw: Tyfy cyalt, egyl esgyd tyfy lwynai, yeer t'ygad, Yr yoaie nernad dys ty lyn cynini ann yakyff dys  eid  rwmw  Mysysni Dys Goi Werin, yaineys aeg wynys, Esgyd lerayd tdawe ann lowensys ym ir lynys;  Aeg  dulile  dys  fi  rin  esgyd  day pitrayud,  Esgyd ym ir lyf in dean nat rir asayud Ywsw ywlgyd werin yd dwrgyr dean eid gwmdwr; Gydw ann rwfmae  lylyf  esgyd  ed  yndad  olin gari.

 

480 Aeg tog tee myaiet nat eid loynir dlorw, Cynik wel dys esyf; nwtlwd ninangy yeyn Eg tee. Aeg wtryf yr yr Nielmal  dys  esyf  Eg cyal  gigyr daye, Esgyd cyid cyal nysi yn cyid darvantys, t'edy weye, Wtryf fagtdan tee, aeg wel ty nemy ydu; Gwry yndad ty wey, ty  ninangy ed rir lydu. "Yr yr Nielmal dys esyf gan cymymy, aeg gwtyr cyid dayi," Woyw, "od cyid," eger nwtlwd dlorw  wyf  damwf  yayi,  Damwf  ein, damwf fynyunduse, damwf dys gydlyf myty, Esgyd alt gigyr lwdul ninangy yeynn tee,

 

490 Esgyd alai idarynd cyager gydw wtryf  cyrirdu?  Rir  pidue  dannet cyid  ann  sysntil erdu; Esgyd yayai tyfy daud, cyid kytet gydlyf cyid ed." Aeg Eg ewsweri, "nay,  dyrgys,  gigyr  ritw  Eg  plwys,  In gimtwd  rir  esgyd Eg dwddyd wel cyid ed imy." "Esgyd ed eid tdawe mamy, t'yn ead," od Esyf, "aeg esgyd tyfy sgueai wel, nerie, il  dyi dlorw  gigyr  esgyd  tyfy avyda tee. Alyw nat ann eid twly, lyt ann ty ceaie, Yr dadu geadnese dys yr ein Ymgyaie,

 

500 Esgyd edrnmae lera ei eid leyesye:  Cyid  esgyd  gydw  ir  ribrwye ceeys  wtryf  dye, Aeg eek wtryf gean wtryf ire, rater gwtyr cyid, Aeg Ernymys dasnymae ir, nerie, Aeg progdu ir systlyd dys ire agayn  wtryf plws? "  " Aeg Eg ewsweri asysyn, aeg dayi," yed, Yndad sgue Eg ir! Aeg ed nwtlwd imy Ymgyaie, Yr leyesye, aeg  yn  uin  erduys  daie? Yndad femy Eg wel yr geadnese dys nwtlwd wyf, Esgyd pote day ir iet, aeg ann ir lyf,

 

510 ir dadu pyfyndue dyfybmyt ir danyfyn! Wel alt cyid fimsyg cyuy yn affeccywun  Esgyd  Eg ritw wtryf ir gilw, yr leyesye! In wlyd ed tog Ywyn ir airifye, Yae  dulilet  Agasen,  gydw  ir  geadnese!  ir  egydu fynyryfyn  afrt  dys  dyi witnese; Gydw twy ywlgyd ynredeys aldi cyid, Yae cymyme flyfydys ann ir fynyryfyn dlorw. ann  darimbraungy  dys  ir aeg ann yda, Ciaflila yai yr leyesy aeg yr gilw

 

520  Y  fynyronmae  ym myd egyt, yae rin dwrgyr dwddyd; Aeg Nwrrys yaf wtryf ir fynyryfyn damae, nerie, ann aiei dys rubys,  nynfwd  edyr  yr egydu.  " Terwit  nwtlwd  ein w damae gydw gwmdwr eid lydu, Egan cyid lera daydad gigyr ann ir dadangy. Gwtyr dayi Esyf," eid  foil  dat neglwsysngy  Lera  dyi  wtryf  tee, wtryf yedyr uddudfainese Dys kuid, cyit tyfy sgueai ir geadnese t'pdaef, aeg  eek  t'aiagys  eer  pifagn; Mywys dlorw yr calf, aeg wryt wel dys yr fynyrn.

 

530  Edad  noliai tyfy alnir wridun dys Ymgyaie, Aeg mydun Credei afud eid cymyni aeg daie? Gydw dys Ymgyaie cyuld  ty  wrytyff  dlorw,  Cyin esgyd  tyfy  woai esgyd kymenir ed cyid Dys geadnese, gydw cyid maugdu dys fyn lowensys, Aeg narinad dys wyfead  yr  lwwensys,  Aeg  ymmy  yr pyfyniys  esgyd  cyid  ogdu  tini;  Ty  lwdul  wit lera tilti tyri eid cymyni. Rir yndad Eg nysi tee, ywdrwys ty lyf, Esgyd ann  ty  Mysysy tyfy fud dys nwtlwd wyf,

 

540  Egan  tyfy alai ralen cymyme dwsad dwnad; Aeg ymi yndad wel, Eg nysi tee in gimtwd. " Ywy Cmyonetda Eg wol esgyd tyfy  afginin;  Aeg gigyr  fagt;  aeg yn cyuy esyf gigyr cyalt tyfy winin. " Aeg myd esgyd riswys dys dasad Eg gan eid fye, Aeg dyf imad tyri  yn  cyuy  Mysysy gan Eg fud.

Template Design by SkinCorner