Jul 31, 2012

I afrynyff aff dilo – Kapidul I

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

I afrynyff aff dilo

 

imageer enda folk ynry doud neet gimyn undys ud pit--tey enda ynn worin--rin cyuy iys aiagi ler ed ud edwr ynry da neet gimyn undys. Cyuy tukt, alnir ald im. Ynn alnir daeg ud alnir sysbrusgyffd til goud cyvelt cyuy i sysik, id alnir daw rokys aff etdu tilys etdu goidd ut aff dagnyff. Rin i Yakt le afskuid yma dadunudys altdu dadun ud cyit til iys yan dwf og, gigyr le alnir ymtid daw krokamae.

 

Iys sysnitmyman dwf nam vele Ferkeys Fywnlwaff, id ald aielkoldnyff vele ner i alynn aff Sysnylyng. Ynlykatid ud usy aidatid alnir wyfyld myen ut aff ald cyitsatys, id alnir wyfyld utkaiud ymtyff le alnir essnimae ut aff i feddur cyuy i riktnyff aff i aidak. Alnir sysnyn daes til darvagtys ynry losgimysy undys, id ynn alnir agesy le ud edwr altdu droennmae ud lwtdur aff napys alnir sysbrusgyffd til afsusgyff le tirfwd id puynn til eeradun ald dogdur.

 

 

imageun Fywn, i ywfwd aff Uenil, vele i pakveldun aff Ferkeys Fywnlwaff cyuyiys afer, gydw alnir raynd cyuy undys, id alnir sgu ymtyff yifyd im logyd i upaielnyff aff i enet myud wet masy til i rokig aff i rydi sangir sysel ud. Alnir sgu i opynirtinywpys idd yirineloeys va enda sysneai cyuy ud usy; i gard aff oafloenti til va undys yassyn edan fessid tyri losyffud ir ersam enlwkravatys oir edankomig dadaklwg id cyriniktsam; alnir sgu i opys le ewimadun im, i enppdaedywpys va tyffmy cyuy ir plud, id yma le ed til edan fagsangnyffmae logyd, oir fagsadann cyuy, ud ninw, ud oer, ud nys, ud og, oir ud masy; id alnir unduraiilod iys cyakys ynyl alnir myeb undys, gydw etdu ed logyd myeb myn le we fagaianud ynlykatyff.

 

Risan i tri rwe undys va Fywn essnimae ler velet tvo til ynrym alnir sysnyn ud esnissym dunirag, id ynry velet ald inilwg id naktlwg komnenywpys. Iys tvo velet Dilo id Cytio myn, rin ymys ud tirfwd velet til sysnyff gydw twennad jael alnir wyfyld neet finin ut velfag Fywpn myebd iys tvo undys id velfag alnir wyfyld nitid edan danagmaffmae logyd im.

 

 

imageywn dwf yuir, Yuirin, widd til dad Ymaud aff Myedur til afsusgyff zi ywfwd, id zi provt zi jung rydnad Edidan rit zi. I yuir id duima aff i rirkveld kapiman velet kynyl tradud risan i Fiennud, enet, ynyl ie velet eliel til Fywn, id tvoet, ynyl ie velet cykon id adlwg kuid.

 

Nej vagtys kanud oynirskriafan ur ravsam Yuirin wsom--se tilok i prank; id cyom til Edidan, ud edwr kyfyld neet cyissyn aff zi tyri edankomig afys oir ijekdud. Zi sysik vele eresk cyom ud erumyn yagnir; zi aiem rir vun len i kukea kymig logyd i prank le ed ossai cyuy i rio; id zi rigw cyvassnmae gimyn ud damae id flrimae gimyn ud flud, gigyr le eek tirfwd insgyff zi wyfyld datirlwg fylri til alnir.

 

Rin ynry altdu wiynys aff ir essyn daw luny id neirgjudun ynyl ie kyfyld neet op til eeradun zi, dumae i sysdalys aff i Fiennud yairymmae aff eek ynngad rit trukumynt, pludskud ogys, id len ie sysnzmae op Edidan gigyr sysnitlwg le zi yassyn alrir iringimae zi vele ernyff aferid op logyd i egnyf ogys aff i irirung.

 

 

imagetdu vele til ud Ulaier sysntmyman, Ywlilud Eekdunk, le zi sysnyn zi myeb, id iys alpt aiatd ald daetys id enlwkravatys id afdunmae gydw zi cyuy eeratnyff.

 

Nun Fywpn da neet losgimyn i edwr aff Ulaier, rin oir alnir da neet yndun im kynyl oir ynngad alnir sgu im tilo kynl, gydw alnir systi ud essynlog cydaedlaffywp vag ednyffig til i eeratnyff. Alnir pyfysy Ywlilud til pakorin i myndy ymys ler cykumyn edan oksomywp til intin zi ungsad, id Ywlilud edesy til doud gigyr. I datirkravatys til iys aidasswennyff velet Tineldu rink Ronin, Goenlil rink Yoirnud, id Lussnid. Lussnid aldelv sysnyn i pridnyff fagt, rin etdu vele neet ud ewssyn zedamoni gydw alnir, ynyl alnir og vele cyuy myeb rit i myndy, id alnir wyfyld alrir fageinrot afalinig zi til giweg zi fagt. Ynn zi altdu goenin alnir systi ud syokt yifyd zi, loe: "Talrir ed nej rir lwkt cyuy i iril—"

 

Id undadys aff fesnyr folk myrnenmae i syokt logyd alrit.

Template Design by SkinCorner