Jul 14, 2012

I Jongead Aff Fywpn – Kapidul IX

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

Yma lritys cynedan ud enda myetyff, rin le ud saiys gydw ity. Fywpn, rit yma lyritys, altdu i saig ud, gydw alnir wyfyld goud ynlykavel id fagdanti ynlykatyff gydw yneset; id etdu vele cyuy zutin aff iys le alnir widd til i agt vel Kedgaz vonesy op ud yimy aff i Jongin Vadur. Rin gydw mydan aff i mynn-Moirnud alnir da neet goud cyom Fywpn. Alnir kymmae aldelv iimin op le vagney.

 

Wi daessyn yneys logyd afdunig eragys, id gwdlo ymys iys enda neet ewsvelmae wi daessyn yneys, gydw ud kynlir-netinmae erag auserys dayr ewsvel op dayr paka cyom ud cynek auserys dayr cytil. Fywpn afdunmae veli erag alnir kyfyld intin aff, id ald riaier, ynry vele ud ywwr, idd gigyr ud ersam edwr, ewsvelmae im yma, neet til i dad aff ald sysduldet, gydw etdu vele dadminda, rin til i dad aff ald kanet.

 

Velfag doud du vonud op i yimy aff ud flud?

"Velfag doud du vonud op i yimy aff ud flud?" vele ud aff iys eragys. "Ynyl ud syokt ed ud daynlafjywp, id etdu ed logyd i prink aff daenennig vadur le nuesi ed daynenmyd til i sysai."

 

 

 

"Ur sangir alrir du pin alrir?" vele i tidwd ery. "Siynn jelys," i ywwr ewsvelmae.

 

"Ed ed ud sangir tid," danid vunirig Fywpn.

 

"Eg wyfyld ynndun tvomym cyom sangir gydw ud syokt," danid i yndunukdu aidad.

 

"Alrir du tinugt ked syokts?" Fywpn afdunmae alnir.

 

"Te syoktys Eg enym fit gydw," danid i egnyf riaier. "Niah tirfwd kanud daessyn rir len le, gydw ud yan dwf mydanies ed ald dad."

 

"Wyfyld du alrir goidd cyom ked syoktys logyd i Cyennop oir i Cyuir oir logyd cyot Enud Salda'?"

 

"Tey enda ked fludys," vele i ewsvel. "Tey yma afagud til ked godys."

 

"Rin velfag da du ynemyn iys flud ut aff yma i fluds?"

 

Kedgaz aferid op ald napil.

 

"Eg wyfyld cyassyn du ynlykatyff," danid alnir, "idd Eg vel cyassyn du esgyd."

 

Fywpn cyaff aff i ketlwg yan dwf marift, ald alnydys endant risan ywdw gardys, id lwdanig rit yma ald ur. "Ud pupeky vele systi til cyuy," Kedgaz tissnud. "Ud edwr aff yndudimys fageticd le Eg cykumyn tunssyn i Danlmop aff Yndudimys cyuy i Jongin Vadur."

 

"Idd nedd?" danid Fywpn eeriglwg.

 

"Tud Eg wyfyld alrir Yma Yndudimys."

 

"Idd na talt?" i jong afaiejenmae.

 

"Va cykumyn ler edan na talt?" i ywwr daneaiedud.

 

"Eg rienud, va wyfyld du doud rit Yma Yndudims?"

 

"Ud ynsgad erag," danid Kedgaz cymilwglwg. "I kyfyld ewsvel etdu ymys Eg altdu Yma Yndudimys, rin neet tilys len. Va wyfyld du doud, yin lwf?"

 

"Eg wyfyld yatin ud syokt," Fywpn krimae.

 

"Eg intin tilo," danid i ywwr, "talt le ed va wyfyld edan doenin."

 

Cyuy pakorin gydw idairuktnyff Fywpn altdu dussynn ovan i darvnyff aff ald riaier dwf ut, id cyom alnir widd yifyd i riolin dukravatys, druig i vadur, lwktig i fur, id pryffenig alainyffeys gydw i flag idd i afdys, alnir insgyff ovan yma i ywwr altdu dunugt alnir, id ald sysai dwelt op i dasys aff ridur, i kunyffag aff vagtys, idd i prutin gydw ud dan, lenirsam sysai.

 

Rin cyuy ald edan insgyffys alnir dok ernenmae i Danlmop aff Yndudimys cyom eeriglwg cyom ald riaier da. Alnir dlogyd ynnenukdud Kedgaz gydw ald rirkveld myrnenig, ald nuesig cykik, gydw ud rwe fagnuftys; rin, cyissnig op alnir cyom i oirinimae eduner aff i Danlmop aff Yndudimys, alnir ynnenukdud alnir til i rio aff yadun. Iled, alnir myebd cyom kynyl cyom ynnenukdud iys riaier ynyl aff ald udtiedunig ketag, ald sysduldet, ald mydanies til myedan, id ald cykik cyuy myedanig.

 

"Eg alrir myrnenmae yika logyd du, lwf riaier," danid Fywpn lenksamlwg.

 

"Yma le Eg alrir ed duel ymys du kanud dussyn cyid," i ywwr ewsvelmae, "fag du enda idfiduld til yma le du kanud dussyn, rin til nej rir len le. Dussyn, gigyr, rit pole alnydys."

 

"Du yassyn tunssyn i danylmop dumae Eg enym rit du," i opfoil jong yssbrusgyffd. "Wyfyld neet le edan ud rirkveld alninig!" id alnir yairymmae cyuy ekaisomy eroynr i garys aff le dagnyffys va ud jong dwf sysai yndud.

 

"Sadan os piin gydw esgyd," danid Kedgaz ferynntlwg.

 

"Alrir ed ud erag," Fywpn dudasy. "Ur doeneys iys danylmop daessyn yneset til ald mysk?"

 

"Talrir ed ud enzel prik oynralnissnig ud sysem padan cyuy ud sysem agt. I Nutys aff Yndudimys tuliladan logyd i Myi Prik til i padan, id cyom ie flwdun, ud danlmop dussid im cyuy ald yut id edud tigdad."

 

"Ed wyfyld edan nai cyom myet," i jong igiynndud, "ymys ud velet til zet op i rwfyr aff i Myi enzel id edun i nutys dakt logyd i prik."

 

"Talt wyfyld neet edan ynri myet," danid i ywwr, "idd dok etdu ed neet cyom myet cyom le, gydw i prik kanud nur edan fonin logyd dayr essyn yndudimys, id le yndudimys kanud nur edan goidd logyd edunig i nutys, idd i nutys kanud nur edan goidd logyd edunig i danylmop."

 

"Wi yridun ynndun gydw i danlmop," danid Fywpn cyuy ud trada aff upgivnyff.

Template Design by SkinCorner