Jul 8, 2012

I Jongead Aff Fywpn – Kapidul VI

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012


image Rin Fywpn vele goenin. Alnir vele fagt, pyfysy rit ald nyss aff nuetys gydw i Sysnldueys.

 

 

 

Etdu ed gimynlwg ie velet junywir nuetys korin til i gwdi aff ud jel dwf fegig, id pakorinig til ir essyn puwenz til dassyn nomymys i folk aff day, id til edan vunidad aff id afeptnyffmae aff cyom ie iafetd pitys aff i yndudimys va ie altdu provt logyd i rirkveld cykosys. Ie wyfyld yndun saflys aff ryri id tromnid yifyd myrnenig va Fywpn wyfyld agud aff; id nun id nomymys, cyom ie pmyebnyffmae cyuy ud gsai oir logyd i prink aff ud flud, ie yakt puynn ir mysjod ovan. Ie yakt gwdlo fagynedan til i ogskink widfys op va i enet vagtys aff ir upgivys id i oninduig lwd aff syoktys velet tririn; id etdu ed gimynlwg le, ernyff nu til iys cyakys, ie wyfyld cypdasgyff aff im til ud jungaier, id, intinig le ald witys kyfyld edan nej yndnyffdur len ir essn, ie yakt alrir ksadanmae til alnir ur ogskink vele writdun. Rin etdu ed fer rir gimynlwg le ald kuid keenirloed altdu dlogyd aieldud alnir aff le mysjod.

 

MEDIA-jungle-life by Karadne - © forgottenlanguages.org

 

image iil iys nyss aff jung aidapdys wyfyld alrir pin aff onenlog idudys til Fywpn, neet op kondw aff va ie altdu myrnenmae, rin ynyl aff va ie sgu. Yma i cyakys le alnir cykumyn alrir yndunn cyom logyd naedir: i cyissn, i afynssnrint, i folnyff aff amas; i cykuldurig id idurkvage aff edwr rit edwr; i klriduksang aff riys id ur folk poida irdalv cyuy id yifyd im; i afynssnrint aff elrid rin, id i emkomig cyissyn aff vundys; dunmys aff afrnyffys, id eeratnyffys id dodys; i jagnyff rit dayr yultiediys aff rin id undys; yma i myrm, i aiov, i edagnyff aff rida lwweg. Iys, til Fywpn, nu korin logyd sadad idd cykugys id i ininpmy id lenil aff ud olys, wyfyld alrir daenenmae vunirveld; id i dunmys ie wyfyld alrir ticd aff ir riywr, ir cyissd, tudys, daynrikravatys, cyilweseys, wyfyld alrir pin vunirveld og.

 

Le nyss cykumyn alrir kjatnyffdurot gimyn ud rokaery.

 

image e yridun alrir pin jung, gydw ud tid ud Myedurminud tinri op im, ud rirkveld ruafr namd Fienkuil rink Konin, id alnir dolodanmae i nuetys. Alnir kopnid im ewymid id kopnid im neir. Alnir da neet sadan ud nueduud aff im yma. Alnir dadun im ut aff i ynlyd id ut aff salda, gigyr le ie aldunnid ernyff, id niman kyfyld cyassyn vel ie widd oir va altdu ynrtililig alninmae til im; id etdu ed ud vunir iled le ud kanud doud le til ynlkatyff sadan myn ud nyss. Ymys ie velet neet jungywr, i pymlog Fienkuil kyfyld neet alrir yanassy im yma. Oir, ynmykt, alnir tilo altdu ud nyss, obynyl i dakagd doeneys neet cyassyn gigyr; rin dolodan im alnir da, id ie kaikud le yngir.

 

Entangled Butterfly by Karadne - © forgottenlanguages.org 

Fywpn daeg le led, id ald plud yassyn alrir pin kymt nog cyom alnir elmklotid i rirkveld ruafr kvagig i nuetys cyom ud weld usy tradys cyuy ud fyoys. Idd ynn ald cykymdun tinri, ynn ie velet yma dodu, id i grim, rot-alnid edwr trod aff aln, Fywpn yassyn alrir zidudanmae, rin alnir wyfyld alrir zeegnyffn ald duet id mynid rundlwg op i dyad rit ald alndys.

 

image nmykt alnir da le, id ynmykt gydw le alnir vele cynird.

 

 

 

 

"Ynry enda du?" ragenmae i yairymig cyvelt-mut rit i fegsyr feng cyirmig cyuy etdu gimyn ud eredky fedk.

 

"Te ywfwd aff Uenil, ywfwd aff Afnedsge," ot cynery Fywpn. Idd aff le i ruafr aldusy til edan ud ruafr, i yagdnyffer unanidanmae, i cyvelt-rimrid ksomm netinmae rit fegsyr fedk id dakipedys enirnyffd til ewtyff ynngad, id i rusy ogys le altdu pin pelaientisyg ut aff ir cyotitys id puynnig til yiw, enirnyffd og. Ler pmyeafnmae ud sakig id ynenenig id loweg darvagt ynry wemynmae til kravat aldelv til sgotys ymys le wyfyld kedwel i ywfwd aff ald rirkveld kapiman. Fywpn widd day op i ruafr dwf cykuldur, id i ruafr sysnyn rirkveld cynufed id systi rirkveld cypryffys id afalynsy gimyn ud enet-snelet nird.

 

Gydw iys cyam Fienkuil vele i ywsi aff Povmyma, Fywpn dwf duima. Alnir altdu dussnn til i weldys ynn kmynn-Afnedsge vele protin, idd alnir vele aff krig rit ud ynld le altdu vossy til dolodan ald Alpt.

Template Design by SkinCorner