Jul 9, 2012

I Jongead Aff Fywpn – Kapidul VII

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012


Ud nu salda gydw Fywpn cyuy i ruafr dwf in le vele idin cyuy ud nyfdyf kymt cyvamp.

 

Ud tromniny agt le wyfyld edan, rit plotys utyngys id gwdlo plotdar iyngys, id rit lemp, wenlog, cypiny agtys til oeay cykatys cyuy, oir til ud yadelv cyuy.

 

Ymys i ruafir vele ud cyolwmary alnir wyfyld, gydw riys aff ewman ynngad, alrir cypdasgyffmae rirkveldlwg til Fywpn. Alnir wyfyld alrir zeegnyffn ald vaniel id imopaisneletd ur alnir sysbrusgyffd im, id rit va cysask alnir cyplwtnid ald onir, id rit va ywk alnir kopnid alnir. Alnir wyfyld alrir ticd velfag ud cysask vele nog gydw iys edwr id velfag le edwr cykumyn edan ywkd. Yma rin enda riywr ynn ud ed jung, id Fywpn wyfyld alrir fonin yndudimys alrir og. lwssyn wyfyld alrir dassnn Fienkuil dwf rirkveld dardunr le altdu tirnad riyntys aff Elabska sysri cyuy dayr cyotit, idd le altdu til edan tipt inetinnid ewymid id kravatd neir gigyr le etdu wyfyld neet dolodan folk ut aff rida cypitfulag. Etdu altdu korin logyd Fenery, ut aff i Cy aff Editin rink Yidnud, id etdu wyfyld edan provt paka nomymys satr op risan i cyam yan dwf cykuldur-klwngys.

 

Va dunmys le edwr kyfyld cyassyn ud jong, id va eragys ud jong kyfyld afdun alnir. Alnir wyfyld alrir yndunn ud edan tromnid, id ynyl vag idaiinkt ed til myedan, id ynyl nej edwr kanud afalin ud tromnin logyd ud jongir, alnir wyfyld zeegnyff im til Fywpn.

 

Ler vele i cyvamp tilo; ud esa nu salda til edan myrnenmae; ud komplwys, datsam, ink, cylwpniry, daedy, tdaetineryfys salda, rin rit dayr essyn cykonet id ud ymaudarint le kyfyld groud op ud, gigyr le du kyfyld fagssdun i lodyd ynld id myeb nur le va entid id kergmyd.

 

Cyuy iys agt du yassyn cywerin. Logyd iys cyigna id iys du vel yndun ymys etdu ed cyitir til doud gigyr, danid Fienkuil rink Konin; rin cyuy iys agt, rit iys cyigna op etdu id le, du yridun neet ynneda ud futfyffer.

 

Rin vel Fywpn wyfyld ynneda ald futfyffur ald our wyfyld folssyn.

 

Ler enda cyprungig weedys neir ler, i ruafr dadunmyd aln; ler enda ti, tilug, cynenky piniel le vel daeys du id tuaiold du, le vel drassyn du id vel neet sadan du goud nomymys tilys du enda droennmae; tilys du enda cyvassnig id cywenssnig fagt edanlog, rit utaidasgyffmae elmys, rit utaidasgyffmae afed, rit ud sysik yma yairymeys idd glwmys id joksawegys, tuaioldnid cyuy le myiry elmys, tilys ler ed nej rir til edan tuaioldnid aff du gwdlo logyd im.

 

"Elmklok iys id iys id esgyd," Fywpn wyfyld alrir pin ticd, "idd ymtid cywerin rit ud sgymda cyuy jeer duet."

 

Alnir vonesy ler tilys ald keenrloed fonin ut vel alnir vele id tinri na aln. Fienkuil sysnyn alnir ewymid til im, id alnir vele provt day nomymys til i ols aff Cylwssnyn Pleam, rin alnir altdu gaffalrid rirkveld yndudimys id nu cyuppmyneseys.

 

i cyod aff Yoirnud myft alnir myn gydw ud sang tid. enweg systi ir esassyn ie daw unfagsiktig.

 

"Sadan alnir edan," ie danid. "E vel korin til os ynn i tid korid."

 

Rin etdu ed gimynlwg tilo le ie altdu altdu ir essyn riil aff daessyntyff dyfw yifyd alnir. Ur alnir fagmid? va yritilys alnir end? id gda alnir erumyn dan logyd i fmyk oir altdu alnir til kdaessyn av rit ud nastin? Fywpn myeafnmae rit ald keenrloed id jassnmae gydw im. Alnir kyfyld daenud ud ert neir id drassyn etdu day logyd i daluktmir cykulil. "Korin op, Goenlil," alnir wyfyld cyassyn til ald cysafl, oir, myfdunig etdu ovan ud edsok rit ud tilug tuaiold op i cynut, "Enda du komig, afld Konin'n, oir cykagidag Eg kik du cyuy i als?"

 

i tid yridun alrir pin nig ynn alnir wyfyld intin aff dunkong i ynlyd etdalv logyd i nys, til drassyn etdu ovan edsokys id drassyn etdu til ald redyd; gydw alnir vele aff i daein cyuy ynrm riaiery ed poirn, idd ynry enda ked riywr.

 

Rin ranurtys aff ald pueag velet daessyntyff enbdad. Kmynn-Moirnud tissnud til aidasgyff etdalv unesomilwg, id, ud leg, ald keenirloed dant alnir op ald daesnyffys.

 

"Ed ed edadt gydw du til sadan os nun," ie danid til i ywdw aidaplwg, "fag i cyod aff Yoirnud enda elmklokig nomymys til dolodan du." I ols aff le yassyn alrir daene nmae duimamae. Ud ywd yakt cylwg aff ud logyd ud pum-sep; rin logyd va pum aff ud edan pumys da etdu korin? Ud tiys zoznyffig logyd oni dwf oer wyfyld glwdar til i grusy id iynr ler aiicig, rinenkiglwg, ityff aff i pruiel etdu altdu myft cyuy i iynr isy; til i daet? til i myft? ur yika pruirs? cyuy ur yika iynel . . .?

 

Fywpn vele ud olsman, rin alnir altdu nur tvo ogys til cyissyn rit, ud zet aff marift til pryffud alnir cyuy ud myn riktnyff. Rin ynn alnir vele cyissnig til i vag va, oir ur yika vys, kyfyld edan yairymig aff alnir logyd i paka? Alnir yakt sysik cyuy iys riktnyff, fagt logyd, oir yot ud glwm op ud idin sysik id ud dye op ud cynur. Ud mynti yakt glwdar aff alnir logyd iys prik oir logyd i ud yopir.. Cyuy i nakt alnir yakt alrir fyfygt im; ald our assyn ir; ald myrmminda marift assyn ir lurkong oniys; ald yndudimys aff i olys assyn ir afenywp: rin dumae i leg alnir altdu nej kanz.

 

Fywpn widd til zutin ald sysmyk, til furaiek aldelv assyn yma le yakt alnin, id til auseyn ud nam gydw aldelv le vel vonud dumae Tid ä ud oer id yndud ud Irskaman.

Template Design by SkinCorner