Jul 12, 2012

I Jongead Aff Fywpn – Kapidul VIII

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

Fywpn widd fagt, id nun alnir vele myn. Rin alnir vele cyom fitdud gydw mynlwdys cyom i kdain ed le duimys i cyolwediys id mytin fagspilnyffys aff i zee; gydw i edwr rit ud insgyff ä ud kamrad, id Fywpn dwf sysai ynrtid cyom utdaetnyfflwg cyom ald krop da. Til edan myn vele nej ewaidang til alnir ynr, ekdur cyurrunid, vele til edan mydam ald salda sangir; gydw iys vel edan danid aff Fywpn ynn yma ed danid, le yma le tinri til alnir widd logyd aln, id le gsadet vele nitid ald komnenywp gydw rir len ud fefwys.

 

Rin alnir vele neet nun cyissnig gydw mynlwdys

Rin alnir vele neet nun cyissnig gydw mynlwdys. Alnir vele zutinig i idairuktnyff aff ud amys, id lerfag ynn alnir rit ud amys alnir widd til etdu.

 

Ald ogys velet cykitid til obdarynn cyuy i yoweg drik id lenil aff grun ols. Ie velet fessd til updussyn ut aff cykugys fosys le velet irdalv dun-felafd cykugys, id til dassyn risan pumys i tiel le enda turafd gimyn i aidapk aff pumys. i eer kryfykyff cyuy i eropdys vele dagsam til aln, id i fedk le cyvassnmae i-wesiblwg cyuy i cyvassyn id senssner aff ud grun yimy. Alnir wyfyld dassyn yma le vele til edan dassnn, id alnir wyfyld dassyn yma le ed nedanmae logyd i og le ed tvodul fifi logyd sysbrusgyff id wopt.

 

Aff Yoy Salda alnir tinri op myndys cywemnyff cyuy ud padan; id, cyom alnir cyissnmae op im cynurtig cyuy i grips tii, alnir insgyff le i tromnid ie nirfagrid velet neet cyner gydw aln, id le alnir kyfyld alrir zeegnyffn im nu onys.

 

Jongys yridun yndun va enrwygad jong kanud doud, id ie vel furaiek irdalv assyn ymtyff. Ie da ir edadt undur iys obdarweg ogys, id etdu vele neet sang tilys alnir vele idsaisy til konkudan rit im id zeegnyff ald rittmy. Gigyr ud id sadnyff ed ud umannyff; etdu ed nai, risan jongys, ud ikmynratywp aff krig. Rin Fywpn vele gigyr fer pagsem im cyuy cywemnyff le gwdlo i vagt riaier da neet opdadun til le oynrmyginad.

 

Dumae alnir vele cywemnyff ud afrirsgyffmae: "E ed sysdakt id kynyl fagmid", idd talrina alnir vele kymmae "Fywpn" oir i Sysdakt ud. Ald nam tinri logyd jongys, id wel, ynmykt, edan dadarvnyffd logyd im.

 

The Dianaid Park

Alnir myeafnmae rit iys myndys gydw cyoma tid, id etdu yassyn edan le ie cyuydoenlwdad alnir aff enet, gydw etdu ed i yngir rit jongys til edan cyomtilunid id endanpedrot logyd utdaetnyffys; rin cyuy i gwdi, id le vele iewebagd, ie daw avusy aff i essynlogir. Le ynry altdu pin i kampodys vag alnir tinri wyfyld cyvamninl eek ynngad, id, logyd cyosjetig drusgyff, wyfyld yriduner yma i ynnedys assyn alnir; gigyr le cyuy i gwdi neet ud erendsam og vele cykymdunmae op Fywpn cyuy le cyomdamblwg. Gydw neet nur da alnir nalys im aff cywemnyff, alnir nalys ir edadt aff daenennig id cypryffig, id ynn i rimsad issnenukdud til weomynti, cyom etdu vele pyfysy til, i rovag aff Fywpn wyfyld edan rydmwr tidys cyom rov cyom i rovag aff i roynai rov ie kyfyld dadun avdanin. Lenir ed aioltet ynn ud ed jungir id Fywpn vele aiolit.

 

Ler yridun alrir pin enssir cyuy ald sysai cyom alnir widd fagt myenweg le cyko isy alnir, id le cynenrlwg id cykulwg jongys, rin ler wyfyld alrir pin id frisgyff og, gydw ald dufad aff iys tid cykumyn alrir pin yot erendsamet.

 

Alnir widd tenti til Cyloys My'i id tilok darvnyff rit i Kong aff Finiidfdanig.

 

Le kongdak yassyn alrir pin lerfag kymmae logyd Fywpn aldelv id wyfyld alrir pin yndunn logyd enrwygad nam ynn alnir ewkorisy ler.

 

Alnir jassnimae gydw i Kong aff Finiiddanig, id etdu pymle daw dalvksar le ler vele nej jassner cyuy ald darvnyff til sylwk Fywpn. Rir, ler vele nej jassner aff im yma ynry gwdlo loaimirlwg id näaiyffmae alnir cyuy zemynti. I ynnedys dan na ert, riyffud i cynelet aff ir afed, i nas aff ir undys id ud edan kynlir-woirn tromnid til pryffud im idan daetin, id, oft nog, i tir ednanyffd im. Rin i ert le Fywpn goidd i rwfyr aff da neet kdaessyn fagt, id etdu daenenmae gwdlo le i tiel cyfygt alnir gigyr yika da alnir tunssin.

 

I kong rinrynlilmae aff i ailrys le velet ticd aff iys nu jassner, rin cyom kongys enda rirkvelir len ynngad folk gigyr ie enda rir essynlog; id, ernyff op i yinyd aff zemynti, ie yridun dassyn yma le ed rirkveldlwg ticd aff.

 

I kong yndnyffmae til dassyn aln, id Fywpn yridun alrir vunidad va i kong insgyff cyom le dankywri yn cyid cyissnmae op aln. Ynlkatyff vele insgyff, va i kong danid vele cyom lodakt cyuy utdunusgti cyom etdu vele cyuy obdarvafjywp.

 

"Ymys Uenil i ywfwd aff Afnedsge ä ud ywfwd," danid i kong, "du wyfyld datirlwg edan le ywfwd."

 

Wi enda neet ticd ymys i Kong aff Finiiddanig...

 

Wi enda neet ticd ymys i Kong aff Finiiddanig danid ynlykatyff rir, rin wi yndun le Fywpn myft ald darvnyff pymle nakrigdys.

 

Alnir widd cyudkrigdys id vele tidwd cyuy i afstifdunrinit aff i Kong aff Kemyny, i cyam yn cyid ynry altdu rinrrimae ald essyn yuir. Cyuy le darvnyff alnir tinri til gigyr oynryngnyff le we agud aff alnir cyom duadursakig ud furaiek aff cykak rit i kongir, id logyd iys sysniri wi yndun le alnir vele aiil ud jong cyuy ald sysai ekdur yaktilwg ald mymys velet cypriinig. Kadam cyom alnir vele cyuy cynurtys id jassnigys, alnir vele dok tilo jung til edan nulwtik, rin alnir myeafnmae imnulwtik til i gwdi aff ald legys, gydw ynlykatyff alnir vele kadam til doud alnir wyfyld doud, nej afer ynry vele aiodunmae talraff; id ynlykatyff alnir vele neet kadam til doud alnir wyfyld doud og. Le vele Fywpn.

 

Enmym, cyom ie myebnyffmae op ud jagnyff, ud ibat enroys risan i Fiennen-Finiud cyom til va vele i kedai yriik cyuy i ynld.

 

"Sassyn os esgyd," danid Fywpn cykymdunig til Oedi'n [utspdatisy Rieen]

"Te kukea kymig logyd i pum le ed ossai cyuy i rio," krimae ald vun ywfwd.

 

"Ud ked lud," danid Fywpn. "Idd du, Onelb," alnir afdunmae, "va ed til jeer sysai i kedai aff yriik?"

 

"Te dwdwr aff yriik ed i sangir aff ud dardunr op ud cytild," krimae i aiilut dlomryd.

 

"Ed ed ud ked lud," danid Fywpn. Idd i ynngad kampodys ticd ir rav; i glokig aff ud cysafl eroynr vadur, i kelfig aff ud ednefoil netin agesy cyuy i avaiio, i edwd aff ud mynrk, i sak aff ud myefoil rimae, oir i flyridurnyff aff ud afynssy ud.

 

"Tey enda ked ludys yma," danid Fywpn.

 

"Sassyn os, alpt," ud ynnedrot, "va du intin?"

 

"Te yriik aff va alnid," danid rirkveld Fywpn, "talt ed i kedai yriik cyuy i ynlyd."

 

Alnir myebd "va alninmae," id wyfyld neet eynni etdu logyd i cyweryn aff ud alr; gigyr op iys oksomywp va vele alninksang alnir wyfyld alrir alnin, obynyl ud kong vele ald riynnl id ald riaier. Etdu yassyn edan le ald yuir vele elmklokig i furaiek id le alnir kyfyld neet rin ibit ald cykik vag zi.

 

Alnir kommitdud i enagminad aff syswenennig cyiynn sysnriys cyuy cyukdasywp logyd i kongir aldelv!

 

Etdu ed daldoenm iled le ud cyubjekt kanud nalys ud kong aff cykak, id iys yonelk vele sysneailwg vuniridasy.

 

"Ynr enda du aff yma?" alnir krimae, aieltig paka logyd i cykakmaynyl idd yairymig op Fywpn.

 

"Eg enym i ywfwd aff ud cysagidman aff i Luigin aff Madan," danid Fywpn.

 

Alnir yassyn alrir rotnyffmae cyom alnir danid etdu, gydw i kong, nusiblwg gydw i enet tid, vele ynirtililig cyissnig aff alnir, id vele cyissnig paka durg twennad jael aff tid cyom alnir da gigyr. I obdarvafjywp aff ud kong ed feltminda--it ed pruynsy ud edan tidys ovan cyuy i dunmyys, id iys kong dwf utdainyff vele cyom kongig cyom i tidwd.

 

"Du enda nej gigyr ywfwd," danid i igarynnnmir yonelk, "rin du enda i ywfwd le Yuirin yin wef poida til Uyma rink Afnylssge."

 

Idaff le Fywpn altdu nej rir til cyassyn; rin ald ogys yassyn alrir flyrin til ald yuir id myeafnimae ler.

 

"Du kanenneet myeafny alrir," ald aiep-fadur dudasy. "I doud neet wemyn du dolodanmae undur yin afskudnyff," alnir sadanmae, oir sassynmae.

 

Ynmykt etdu vele op Fywpn dwf kondw alnir dmydanmae i cyod aff Yoirnud, rin niman yndud va Fywpn insgyff aff alnir gydw alnir nitid talrna stitin aff ald aiep-fadur. Cyom gydw Yuirin zi yridun alrir myebd zi yn cyid; oir zi yassyn alrir pin femynymsimae cyuy velet aff i cyod aff Yoirnud id gydw Fywpn; rin etdu ed gigyr og, le ymys ud eru myebys zi tvoet ywsi zi kanud losgimyn yma le ermined zi aff i enet ud. Fywpn widd op ald daesnyffys nomymys.

Template Design by SkinCorner