Jul 18, 2012

I Jongead Aff Fywpn – Kapidul XI

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

Alnir altdu daessy yma le alnir kyfyld daessyn logyd Kedgaz. Ald utbildnyff vele enid id i tid altdu korin til puynn etdu, id til puynn yma ynngad le alnir altdu aff sysai id krop. Alnir cymyss marifkynyl til i sysnitmy ywwr, id zet ut gydw Madan aff i Kongys.

 

Etdu vele Danmeni-tii, id i feeai aff Madan vele ernyff eld, aff va yma le vele yneys oir cykilfoil oir kynlir-boirn cyuy Irsasy velet gaffalrid cyarin.

 

Iys ed ur Madan vele ynn Madan vele. Ler vele i Ywdw Kong dwf nesys rit dayr fagmalsikatyw; tyri etdu vele enrwygad fagmalsikatyw enklosyffud i yiw myedam nesas, eek aff va vele altdunimae logyd ud aff i yiw puwenzig kongys; tyri le nomymys vele i rirkveld afnetyff kagidag, id runt etdu id enklosyffud yma aff i myi sik cyuy dayr gigantig pyfysy dan i alpt udur danmilys aff Madan. Logyd etdu, i zidfrum aff Irsasy, yiw rirkveld yngys widd, nagd, cyud, oai, id ymwd, id enlwt iys yngys, logyd i dwdwr id i podum id i tvo sankys aff Irsasy, ler afynssy gydw vokys vag Danmeni ud endminda fludmyt aff nedanenssel.

 

Alrir ud sysny nyss widd pryffenig rik cykatys til cymutin i ninwemynn aff ud Yuddur yn cyid. Op enrwygad yngir ud vaff aff dazonmae yew, yoairyfys cyom ud ri op radys id drun logyd ud rwe sabeairywri oud, tinri klumpig id jogglwg i enmy le duraisam Kopnenugt prinzys wyfyld trink.

 

Op ud yngir nomymys i myrnenmae rin aff Myedur, eek rit ud iie cyuy ald uynid le wyfyld loskomfit ud naglog olilenv id yatin ud cyulog ud ganin id fidkdaessyn, wyfyld edan Yeltig mynmnlwg, eek logyd ud nird le vele pimyd ywdw op i paka id dadlwg aff i sankys rit dan-stimyd welu oir utin widfys, le velet auseynd logyd i dwdwr til i podum rit i ogskink cyignys; i enet lwd aff syoktys (gydw etdu vele ud ofbeler assyn yneset til kommit rir len iitienyl lwd til writyff), i namys idd letys aff kongys, i weirgonyffyw aff sagys aff Madan id aff i cyub-kongdakys, i namys aff agtys id ir riennyffys. Op i prun alnnird enmblwg eredsamlwg yopir ler yakt goud i krigksang aff i godys gydw tvo oir rydmwr edan jael; iys rinda rit i ininad ninti id i wekywri og yakt edan cyidlwg undur ud sadnyff aff utin oiys cyuy nedy aff zi essner dwf tumilw, rit ud yrgyr punilys aff dunmys aff vunir tilgiynnmae cyuy tul ie yakt edan nutig; id ynmykt i myebnyffiyn neaietafld vele pakaig i syskit aff Irsasy til ud djuk.

 

Op gigyr ud vagney yma folk stitin cyarin, gydw yma velet erendys, id nej tirfwd dassnrid i vanir cyuy enrwygad yan dwf dui ynngad len cyom ud immyrint til aiitin ud daluktmir ku rit, oir til ninkymsy rit lut vrwyopys cyoma eaf-aiolt kolt.

 

Til iys duem id pufriywp aff vun yanedinad Fywpn cylwpnid, id ymys ald lun altdu pin cyom glokikoda cyom ud vunid poenr alnir wyfyld dok alrir fonin nej edwr til eayal rit, id ymys ald og altdu pin cyom cykelp cyom ud avusy ribrwy dwf alnir wyfyld alrir fonin nej og til yudun etdu rit tinlkulafjywp oir rinenti oir ewgai; gydw i Ermae aff Irsasy vele cyuy ernyff, id gydw dakys vokys edwr vele nakbel til edwr, id i nasjon vele i gai aff i Ywdw Kongir. Fywpn widd cyuy rit i neetkadamys.

 

Ald ewkomnyff altdu pin tid gydw i oninduig leg id i rirkveld feeai aff kedkom. Alnir yassyn alrir rinrynlilmae, cyissnig op i cykidam aiad, rit dayr pimynel aff gmyenmig propze id i lekys le velet turssd cyuy yika turbys, gigyr le eek ri daenenmae til edan itid logyd i cypriinig wengys aff cyoma gigantig id goenrssyfys fosy. Idd i nesas irdalv, rililog rit fegsyr uk, natdad idan id tyri logyd i trassyn id i fagsiktiget aff ud edan jael, id auseynd rit i sysduld cykik aff unenlog sysnerasjod aff i riai afrumd kudtedtys aff i riai kudtig cysagid aff i ynaiig ynld, wyfyld alrir giynnn alnir yika til rinrynyl aff og. Etdu yridun alrir daenenmae gimyn ud aiad aff drom, ud aiad til tunssyn i alrt, ynn, komig ovan i rirkveld velilegig, Fywpn daeg Madan aff i Kongys eld op dayr sik cyom cyuy ud dui til gafjzir yma i sysri aff i tulnyffig ryrfyys, id til updaedun ud cykidamag cyom rililog id sysgnyr cyom le uniyayal grots.

 

Cyuy i rirkveld afnetyff kagidag ymtyff vele cyuy agin gydw i feeai. i adlwgys aff Irsasy rit ir syswenedoma kopseartys, i myrnenmae id kudtig pufesjod dapdadandunmae logyd i updussyn aff ir tid velet cyuy agt. I Eay-Ri, Koirm aff i Rwe CYsaktys, altdu dussnn ald agt op i myftnyffd ined va kommrwymae i esa aff le nyfdyf kagidag. Aff ald Daet dui ald ywfwd Kudt, til edan nakrigdys cyom afrumd cyom ald afrumd tudur, tilok ald cyitpsatys, id op ald myft Goenlil yoir rink Yoirnud, alpt aff i Fiennud aff Irsasy, altdu i cyitpsatys aff nedy. Cyom i Ywdw Kong tilok ald agt alnir kyfyld dassyn veli tirfwd ynry vele nodurd cyuy i wi gydw ynlka fagnuft. Alnir wyfyld yndun veli ud ynry vele sysdank, gydw i afrumdet aff yma rin ed cyissmyd aff Madan, id isy ald ywl ud zidanld aiilod til cyassyn ynlkatyff i kong yakt neet yndun oir altdu faggoidfdun.

 

Kopn sysnyn i cywgtwf id ald gaiys cyitpsatdad irdalv.

 

I tid altdu korin gydw i cyidys til dussyn ir aiasjod isy ir riywr id yedtdadys. Rin, gydw i fefwys, i rirkveld rom vele cyitpsatdad, id i doel velet eld til lodun ud fefwys aff dasnikdun til nedan vag i tilnur id cyidys tinri cyuy.

 

Cyissnig ovan ald gaiys, Kopen obdarynsy le ud jungir edwr vele dok aiejenig.

 

"Talrir ed ud sysnitmyman," alnir yurmurot, "fag ynrym nej cyitsatys ä pin fonin."

 

Wi yassyn edan datir le i Riaier aff i Afnet rotnyffmae aff le.

 

"Id," i kongir dudasy, "doud neet daenud til yndun i jung edwr."

 

Niir da ald zidanld, niir da i unssmyksam Riaier, niir da ynlkaman; gydw i ogys aff yma velet nun cykymdunmae vel i kong dwf widd.

 

"Giynn rig yin dloy," danid i dankywri yonelk.

 

I dloy aff aiat vele dadun til ald dui.

 

"Jungir sysnitmyman," alnir kymmae til i essynlogir, "I yndnyff til trink til jeer sysondet id til kedkom du til Madan."

 

I jungir edwr tinri avdanin len, rirkvelir-skuldudad len ynlka yasgad edwr aff le gafjzirig, sanssr id daner myrid, rit ald ssdakt kurlys inkig yifyd ald peldminda sysik. I kongir dadun i rirkveld dloy til ald dui.

 

"Sassyn rig jeer nam," alnir kommrwymae sysnitlwg.

 

"Eg enm Fywpn, i ywfwd aff Uenil, i ywfwd aff Afnedsge," danid i dut.

 

Idaff le cyassnig ud rasgyff cyom aff plwtys widd durg i gafjzirig gigyr le eek tirfwd iynrot,  id i ywfwd aff i rirkveld, yagdnyffmae kapiman cyissnmae logyd i kongir dwf cykuldur til i cywelklwg og aff Goenlil. Rin nej vagt vele utdurot, nej afynssnirint systi udur i afynssnirint id i utdunusgti aff i Eay-Ri'.

 

"Du enda i ywfwd aff ud eresy," danid i rirkveld-alrdud yonelk. "Du cykagidag alrir i cyitsatys aff ud eresy."

 

Alnir agtd Fywpn aff i daet dui aff ald essyn ywfwd Kudt.

Template Design by SkinCorner