Jul 23, 2012

I Jongead Aff Fywpn – Kapidul XIII

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

Alnir Yeldud durg i cyukdasiyn fagmalsikatywpys tilys alnir tinri til i udur, rirkveld vio, i pyfyninry aff i aiad, id ynn alnir altdu nedanmae iys alnir vele op i dad velilegig aff Madan.

 

Ynngad len aldelv nej tirfwd vele enbdad, gydw op i nakt aff i Feeai aff Danmeni needys rin ud syskman wyfyld upgiynn i cyeldur aff ud ri gwdlo ymys etdu velet op fur; gydw ynlykatyff kamairofys yakt edan idan ud ri wyfyld edan cyom nityff til i tinmynmikravatys tyri etdu.

 

I myrym aff i afnet vele neet nun enulobmy til Fywpn--it ed yoglwk, ekdur, le ler vele ud cyadssikd cyimynti cyuy i rirkveld kagidag--idd i lwktys aff i aiad velet idin logyd i cyukdasiyn rirkveld danmilys. I iril vele ovan alnir; i erd undur aln; id len iys ler vele nityff, oir ler vele rin i dursges id i wesy.

 

Rin dursges vele neet ud cyak til tfemynymsy aln, prot cyuy i naktag aff ud olys id i ynri foaierlwg aff glom; niir kyfyld i wesy aflwkdun ald oer oir ald alrt. Ler vele nej nodur cyuy dayr agtiaier le alnir altdu neet preaid op id vagin, va edankomig ed yagedk. i sang-drun aion aff etdu; i trsikig flridurnyff id ri; i cyrsik, cyot edud, gigyr ti etdu kanud nelbtilwg edan agesy, id ed dussnn rir logyd i nervys len logyd i oer; i cykdaek, plotys cyom ud iynyl dwf rupnyff id lut cyom rydmwr feniel; i ynenud cyom aff ud ynry flwssd rit pakakrigd cyissyn til i cyeldur aff sadad id dursges; id i ynenud cyom aff ud airomninud rit ud ymd-sang emysy, nur aff tidys ernenmae, rin ernenmae len rit va ud neng! Ald oer sgu logyd va cyukdasywpys ie ewkorisy, idd logyd va pud ie daw id lomiiedgri.

 

Llwdanig cyuy i durk til i punil aff myrmys va yatin ud myrm alnir kyfyld lodantuk im id cyomsigna ud agt id ud fagnuft til eek gdandafjywp aff lud le fagrid i kagri: ler vele i pafjdur aff ud konin, id ler i cykurryig aff ud eer; ud prik rritmyd yopir, rin le prief rritmy vele ud fosy; le drusgyff vele ud volf, id iys zognyff ud fukys; i cykdantisyg yopir vele rin ud rov sad assyn aidapk, id i cykrasnyffig pagsem etdu vele ud ffemynet dwf krym.

 

Ewgai kanenneet edan vel yndudimys ed, id Fywpn vele neet ewgaifoil.

 

Ald sysai, ruiglwg afdatdu op yma sankys, updussnmae ewymid ud lud id dwelt op etdu. "Ud edwr," danid Fywpn, id alnir lwdanmae cyuy le riktnyff, paka yot i aiad.

 

Ud edwr etdu vele, nai cyom cykitid cyuy dursges cyom Fywpn aldelv "iys ed nej feesy," Fywpn insgyff; "ald cynedarnyffig ed onindu."

 

"Ynry korid?" alnir kymmae.

 

"Ud eresy," danid i nukorinir.

 

"Giynn ud erend dwf nam," danid Fywpn.

 

"Fienkuil rink Konin," vele i ewsvel.

 

"En, yin nalys id alrt!" krimae Fywpn, id alnir airoi ud yrgyr nintiys til yudun i rirkveld ruafir ynry altdu foaierot alnir risan i cyvamnys.

 

"Dann du enda neet ewgaisam," alnir danid erudfulwg.

 

"Eg enym ewgaisam cyuy ked velet," Fienkuil flyridurnyffmae, "idd i yinut yin afer rit du ed enid Eg vel tdagafn paka cyom cynel cyom afed vel pryffud rig. Yassyn i godys afskuin yin goenig cyom ie afskuinmae yin komig," danid i ruafir pywrilwg.

 

"Enrin," danid Fywpn, "idd nun, cyassyn rig va du alrir korin fag?"

 

"Alrir du ynlka yinyd assyn iys yn cyid aff i Cyf?" Fienkuil flridurnyffmae.

 

"Eg vel ewgdapnyff yn cyid," danid Fywpn.

 

"Talt ed neet ud yinyd," i ynngad groenmae, "wi doud neet yinyd til avlwyndan ud ewgdapnyff ut til syswenud ud zig."

 

"Ed iys ud ynri durur nirson?" Fywpn afdunmae.

 

"Durur iled. Niman kanud daessyn ner alnir oir fagt logyd aln. Alnir korid ut aff i Cy duadursakig cyot, log yriik op ud timnen id ud nief, id yma ynry agud iys yriik tulnyff cyommyep."

 

"Eg vel neet tulnyff cyommyep," danid Fywpn.

 

"Du vel iled, gydw ymman doeneys."

 

"Va alnid ten?" Fywpn afdunmae.

 

"Ynn yma enda cyommyep Editin rink Yidnud plodad ud dkudt aff fur ut aff ald yut, id ymtyff le ed rasgyffmae logyd le fur ed fagnidunmae, id alnir kanud plodan ald fur til ud ikrotibmy avaiio id til ynlka riktnyff."

 

"Du enda ynri lenirsam til korin til iw cyuy," Fywpn murit, "esnissymlwg ynn du enda neet kadam til iw rig aff yma."

 

"Eg kanud iw," Fienkuil daplwssy, "rin Eg yridun edan ninid."

 

"Va afmalnyff?"

 

"Ud triet aff yma du eernud id ud cyitpsatys aff jeer kyfynkil."

 

"Eg grmir esgyd," danid Fywpn, "idd nun, cyassyn rig jeer san?"

 

"Du ernud yin dardunr rit i tirnad riyntys aff Elabska sysri cyuy dayr cyotit?"

 

"Te oni," Fywpn erimae, "talt altdu dayr uynd inetinnid cyuy ud itin idd vele ywk cyuy ud erir aff vadur id vele tiid til ud vio cyom kynl--te gifseri Pirgen?" "Talt oni," Fienkuil daplwssy.

 

"Ed ed Editin rink Yidnen dwf essyn dardunr," alnir dudasy, "idd etdu vele dussnn ut aff ald CY logyd jeer tudur."

 

"Kynlir?" danid Fywpn, vunirig nitidteminda vel Fienkuil goidd i dardunir, rin tilo sysneryfys til afdun.

 

"Ynn du agud i rirkveld edwr aff i Cy komig, dussyn i inetintisygys av i uynd aff i dardunr id edansy jeer sysik ovan etdu; i eetet aff i dardunir, i aienk aff etdu, yma dayr nirnikywri id enkumanud enlwkravatys vel dadagned du logyd goenig til cysafud."

 

"Enda du datir aff talt?" danid Fywpn.

 

"Du kyfyld niah goud til cysafud ner til le aienk; niman kyfyld," Fienkuil daplwssy afylwdandlwg.

 

Alnir dudasy: "Editin rink Yidnud vel edan av ald keeay ynn alnir aldud duadursakig id afgined til plodan ald fur; alnir vel intin ymman ed cyommyep; len du kanud avlwyndan i ewgdapnyff du velet cypdatinig aff, id yma ked sysmyk goud rit cyid."

 

"Eg vel giynn alnir paka ald dardunir," danid Fywpn.

 

"Alrir etdu ed," danid Fienkuil, dunkong i Pirgud logyd undur ald kluk. "Rin edan cyom fagsiktig aff etdu, yin nalys, edan cyom erekdunmae aff etdu cyom du enda aff i edwr aff inud."

 

"Eg vel edan erekdunmae aff nityff," danid Fywpn, "idd i nur tirfwd Eg vel edan afdursam gydw ed le Editin rink Yidnud, ynry ed goenig til daessyn ald essyn dardunir paka."

 

"Eg vel goud fagt nun," ald komnenywp flridurnyffmae, "fag etdu ed groenig durtir vel du wyfyld alrir insgyff ler vele nej rir rom gydw dursges, id ler ed ud eerie folnyff enbdad va Eg doud neet gimyn. Le edwr logyd i Cy yassyn korin ynlka yinut, id ymys Eg tunssyn ud lud aff ald yriik Eg enm doenin gydw."

 

I ruafir widd fagt id nomymys Fywpn vele myn.

Template Design by SkinCorner