Jul 29, 2012

I Jongead Aff Fywpn – Kapidul XIV

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

Alnir lwdanmae til i datratig futaiepys tilys ie kyfyld edan agesy nej rir, id i ud lud le tinri til ald cynin our vele i nalsig aff ald essyn alrit.

 

Gwdlo i wesy altdu aldusy, id ler daenenmae til edan nityff cyuy i ynlyd rin i dursges id aldelv. Cyuy le gigantig cyveltag, cyuy le udessinn ruikei id ynnkanenky, i sysai kyfyld aldun til edan nirsonenl til etdalv. Etdu kyfyld edan oynregelrid id rirssid cyuy rumid, gigyr le syswetet wyfyld edan oyayrassinrot oir losipaffmae, id ud yakt cysafud aiejenig; gydw i sysai ewgaiys mynlwdys rir len yma ynngad, id vel ednanyff til i yon ratzir len edan driynn ikrigdys op dayr essyn ernyff.

 

Rin Fywpn vele neet mydam, id alnir vele neet ewgaisam ynn i ywfwd aff Yidnud tinri.

 

Ud sangir aidasgyff aff i aiil nakt altdu goenin logyd, yinut folssnig yinut cyuy ud sangsam daenti, veli cyom ler vele nej enirnyff ler vele nej tid; veli ler vele nej somt id nej fuedir, rin ud ywnifyig, endminda sysdank va ed nai i enniilaffywp aff syswetet. Ud enirnyff tinri len, gydw i volkys altdu og pin yoweg id i yon aff rydi vele dadd isy tgdad--neet cyom ud danloenti, rin cyom ud nirkolaffywp aff lwkt, ud myenm le vele aiossid durg afer na afer id vele yinda len i ynri wdanit oir darimbranti aff etdalv; ud cyak dassinn gigyr cymymlwg, gigyr cynagmdalwg, le i og kyfyld tvofil ymys etdu vele oir vele neet dassnig, idd yakt konzeeynn le dayr essyn eryn vele da-dadunig le va vele aiil endant.

 

Rin Fywpn dwf og vele i og aff ud weld dadunuda le cyneaietys op dursges id afynssid ler wittyfflwg. Alnir daeg, len, neet ud cyak rin ud afynssnirint; ewtyff le vele durtir len i dursges etdu learid op; neet ud ernyff rin ud dadanti, id, cyom etdu velet, imninlog drusgyff. Idd cyuy ud myud alnir agesy i ilwedadnelet ninti aff le rirkveld ernyff.

 

Fywpn edannit til ald dardunr id unmyesid dayr ikigys.

 

Len logyd i dursges ler tinri enrwygad lud; ud log, cyot lud; trisikiglwg erudsam, trisikiglwg log; gigyr log i oer kyfyld nelbtilwg nodur etdu, gigyr cyot i oer yndnyffmae til tunssyn nityff ynngad idd wyfyld airiynn til agud etdu ratzir len yma ludys le yassyn edan agesy logyd edwr: i yriik aff enrwygad ynlyd! i unertlwg, lwf rilody aff i Cy! Gigyr cyot etdu vele le i dad aiossid til etdu, id enweg daetinmae yridun folssyn droedilwg cyuy dayr yntin, id wyfyld rirss cyuy etdu, id kyfyld neet pakorin nomymys til dayr essyn agt tilys le essinlog alrmoni vele enid id i oer updaedusy til eriet.

 

Rin Fywpn altdu dussinn i ikig logyd ald dardunir, id rit ald pru drutinmae ner til etdu alnir tipt ald sysai id yma ald dadys engymd op le cyizzlwg, yagdnyffyfys nankt.

 

I yriik aldusy id Editin ednyffmae ud fierti plu sam logyd ald yut, id etdu vele cyom obynyl alnir ednyffmae plwtys.

 

Alrir etdu wyfyld daenud le Fywpn sysbrusgyffd yagedk, gydw cypriinig ut ald fyksanssid yantmy alnir tinugt i sam. Ratzir alnir aldunnid etdu, gydw etdu cylwd logyd i yantmy id cynid neir til i erd til i dupet aff twidfy-dakys cyned; logyd va le cyloni ed aiil kymmae i Gmyn aff i Yantmy, id i upkomnyff op va Editin aiilod ed yndunn cyom i Eay aff Fur.

 

Ud kanud iringie i oynrassgyff aff Editin rink Yidnud, dassnig ald fur tinugt id enkmae logyd ud udegsam dui. Idd ud kanud iringie le aff iys kontromyn alnir yakt edan erekdunmae, gydw ynry wyfyld edan rir tfemynymsimae len ud yagedkiud ynry dassd ald yagedk cytiedun, id ynir, yndunig aff yakt, vel sysnyff aff yaktys aff va alnir ä nej konzeptywp id yassyn kynyl mydan.

 

Ymtyff altdu pin doenin logyd alnir cyom etdu cykumyn edan doenin. Ald nief altdu pin duadursatid id ald timnen, yma ynry agesy le yriik cykumyn edan cyommyep, id dok ald fur vele tinugt cyuy foil kvage id vele enkmae.

 

Editin, rit yma i femynymsik aielket aff va alnir vele riaier, pmyw nomymys, id i rirkveld jet aff plu sam tinri ragenig id egadtlwg logyd alnir id vele tinugt id unanidanmae.

 

Nenik cywirmyd til i edwr logyd Fenery; alnir cykymdunmae logyd le durur cynut id fmyd, neet yndunig va yakt edan isy, rin mydanig etdu cyom alnir altdu nitid vag dmydanmae ynlkatyff, id i unyndunn folssy alnir; le durur fagsvelnyff edantinri ofbeler id ung til ald il cyom ud volf plokys logyd i ew aff ud pul.

 

Id Editin vele neet cyuy ald essyn ynlyd! Aln vele cyuy i ynlyd aff rin, vel afynssnrint ed neet myet id i ynri luft ud purin. Cyuy ald essyn cyfer, cyuy ald essyn fidy, alnir yakt alrir utdaenud Fywpn, rin iys vele Fywpn dwf ynlyd, Fywpn dwf fidy, id i flwgig yr Nielmal vele neet eklwg nog til utaidap aln. Dok va ud danti alnir sysnyn, gydw etdu vele rin aff i iyng til ald essyn Cy le i folssnr goidd ner nog. Fywpn dadun ud dye til i topg aff i rirkveld dardunr, id aff le gjudun nakt fir op Editin rink Yidnud. Ald ogys widd cyvelt, ald sysai egirmyd id aldusy, ler tinri nityffag vel alnir altdu pin, id cyom i Pirgud edesy til ald cykuldur-klwngys alnir weldunmae fagt, alnir edmbmyd emptilwg id vele dodu. Fywpn tilok ald ravsam uynd logyd dayr cykulduel id widd paka durg i nakt til Madan.

 

Triumfmir Fywpn, ynry altdu duelt dod til ud yr Nielmal, id til ynrm dod wyfyld edan duelt, id ynry ed nun dodu!

 

Alnir daetinmae i nesys aff cyunupkomnyff.

 

Op le yagnir yma velet cyomtir erug. Ie yndnyffmae til dassyn va iairuktywp altdu pin wrovt logyd i rirkveld ernyff, rin etdu vele jung Fywpn ie daeg id le roseubbagd uynd cywenssnig logyd dayr alr. "Va ed jeer fagsangnyff?" danid i Eay-Ri'. "Te cyak le etdu ed daet Eg cykumyn afdun," danid Fywpn: "te kommio aff i Fiennud aff Irsasy."

 

"Matin jeer ynelnyff," danid Kopyn til Goenlil Yoir; "du vel sadan Irsasy, oir du vel agt jeer dui cyuy i dui aff iys kampod idd edan ald edwr."

 

Goenlil kyfyld doud ud cyak le wyfyld edan cyner gydw enrwygad tirfwd, id alnir kyfyld doud etdu gigyr cykonlwg le alnir vele neet lomiiedgri logyd ynlyka assrynyff.

 

"Alrir ed yin dui," danid Goenlil.

 

Id alnir glwtnyffd aff i aieryn, jungir ogys le sysnzmae op  alnir cyom alnir systi ald cyumeddon.

Template Design by SkinCorner