Jul 10, 2012

Kuluškin-loleškĭ dĭjanak - Kosovo-Resava vařali

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

Kulushkin-Loleshkie Diejanak Cover

Kuluškin-loleškĭ dĭjanak

 

Kuluškin-loleškĭ dĭjanak jija ljašunir bra ĭdduežanom liokfundo u na kenenejkag juegutreada din kenenejkag rjatanokĭlfuka Senenbĭjija. Na lemum juegi, bra rjatano treadi Kuluva ĭ Misiuhĭjija, tĭjašunir jilos guvunraima silkin neškug ĭ liraid na lorlkin juežnomuneškug dĭjanakfa bra u untri u na nokn na rađija Atkaĭjija, Kenenrija Guno ĭ Kuluva bra noklifĭjema din fjoreki ĭdmiđi neduva Vuečĭn na ra ĭ Kuluškija Mĭnnokvidaija. On na vuga ga u dvejeji melĭvĭ Žliba ĭ Mukno Guno, el u na denueguga tionĭja kuja ĭe u na ankalkija genkaidaija ĭdmiđi Đekuvidaija ĭ Dačkă (brejjuežrĭja fečka u vĭh guvuna jilos entija Lućkaĭ, danjano u kin na rai kialumifna juežno u na Dačkă) ĭ kuja tradĭm lilolĭjaki Misiuhĭji, lilotezĭ lilokin kaionija Čĭčevidaija ĭ ĭdbĭja bra šćija Leba Sĭnridai. Tin jilos, šenrai, ludnuečjija brakedeške žuede Hvulno.

 

Kuluškin-loleškĭ dĭjanak 

Na juegutreadi Senenbĭjija uvej dĭjanak ent liokfĭno bra udnuečjĭma Kuamaĭka, uduejava, Kuenšuemtĭjija ĭ Alikadnokvečkija Žuede ta din brenovug ruežaka ĭdmiđi Kenenanjava ĭ Sefaneća.

 

Fučno ĭ danjija genenkaĭčĭ de liraidlorkin fĭmučkĭm guvunraima. Na kaidă ĭe u na šća Leba Sĭnridai lilokin Kenenša, uduejava, juežrĭh lilodjdela Kuenšuemtĭjija ĭ nu raijakija Tutidaija din nokuetja. Odadli mă na lotesĭ lilokin Jasneloki bĭdionĭ Rĭbenkija Bekajija ĭ ĭdtesĭ bra šćija dvĭji Munneva kun Sfaneća.

 

sep1

Kosovo-Resava vařali

 

Kosovo-Resava vařali si lojekharde naguri edna tatekherde řem ter gathari saradeh ka dur mafni thugipen Serbija. Ando saradeh, mafni iride ter Kosovo man Metohija, ame fomkar vařali ter Tharneli Rasa man Prizren Saradeh Morava iz Šikper, Montenegro man Kosovo ka Prokletije Gurtimo maškar Vucitrin man Kosovska Mitrovica. Naguri jekh leşhali ame fomkar Zleba man Mokre Gore, man naguri kaver leşhali kiele theguri ka šikperiari zhofima maškar Djakovica man Decani (saradeh čikher ter khevkharimo theguri  ligbima ter Locana, dađekherde zirke trin kilometeri saradeh ter Decani); kado řoluri si šinel kia Metohija naphikerši kiel řazheni man arade irad Čičavice Oeni kha dur kha Laba man Sitnik. Keturi si, ando kovkari, řem ter vuđimo šatđeli ter Hvosno.

 

Ando saradeh iride ter Serbija kado vařali ciscali  tupzheni ter řazheni i, Podujevo, Kursumlija man Aleksandrovačke pharsimo keturi zelpsimo theguri apřeli maškar Kraljeva man Stalaća.

 

Thugipen man adaje ame fomkar Prizren Timok vařali. Nephnari  iz muj ter Oeni ando Sistnik kroz Krša, Podujevo, saradeh fizhibeni ter Kursumlija thaj šozpheni Toplice man Prokuplje. Iz kothe keturi čidali kroz Jastrebac paše Ribarske Banje man čiđtipen theguri kelema ter Morava kaj Stalaća.

 

sep5

Anto Tješimir Rusković Tićo, Rječnik rćanskog jezika, riječi i izraza u govoru na dalmatinskom podruq'u a posebno na mom rodnom Pelješcu - i moja saznanja, doživljaji, sjećanja i pričice iz Pijavičina i Pelješke župe, Zagreb, 2001.

 

A. Sujoldžić - L. Szirovicza - P. Šimunović - B. Finka - D. F. Roberts - P. Rudan, "Lingvističke udaljenosti na otoku Hvaru", Rasprave, 8-9, 1983.

 

A. Sujoldžić - P. Šimunović - B. Finka - P. Rudan, "Sličnosti i razlike u govorima otoka Brača kao odraz migracijskih kretanja", Rasprave, 14, 1988.

 

Ante Tičić, Rječnik govora mjesta Povljane na otoku Pagu, Zadar, 2004.

Template Design by SkinCorner