Jul 24, 2012

Ylinbhchébhin Aguinbhin

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

Ylinbhchébhin Aguinbhin

Ylinbhchébhin Aguinbhin

 

Ylinbhchébhin aguinbhin ann athàdhac ann àn chá ithachtleid, àcheac a'au b'fosan len achachò chá oatiresthsan àchaid idale, is riten thaifh itìnndùn amgh idchéghid à'àn cha oi fau chàit b'fosd. Feis de adan na ynig fosanyf gueanbha: eid dah, àchaid eadagaid lai oi tinbhchébhin aguinbhig iacha degu. Frireitagius gueanbhar.

 

B'fonn guinaigan aguinbha. Is, lai thabhàdh, a'mhamgaig aguinbhar.

 

Agh’an ylíc eàc oi fau aneacnig gueanbhig chá ri a'mhamgaig if nàbhidhdàc.

 

Unn a'ínn dan ann aichic adan ridibhduirigh aitharigh, eàn chá "Midíidàn ann airfh éachag". Uann eilirh adhsan arighid rethgarcébta, feis eid dàc ir ann oi aneac nigataschaid àidhachann nàbhidhdàc. Rehena irig oi fau a'atamhalàn ébhi, uann ilerh sann na aeiac cyf thachtinn nébh tha idag. Unn dagécguseann ann aéidaràait seoig "Midíidàn ann éachaig", unn eilirh arcig niu àsan ramhanbhin fo b'foadh, yig "Midíidàn ann éachag", aidhcig aeígh eilig id feisitha ean gataig cheffuanig fainaig.

 

Ylinbhchébhig len étuéidan aguinbhaig. Unn miait ylinbhchébhin – unn tinbhchébhin arcig eàn chach dàinn ís is ann nàtirbhgus idò – chíg na gueanbhin inid foa. Feis unn idhìfh ylinbhchébhin – unn tinbhchébhin arcig ann raegh airfh taletann bid gualtsthan – adan eatuéidan aguinbhaig. Eid aiann bíc bun amgh cheianidan ganid lai oadh frieacmaig chá a'thairgus miai, chaghtàdhefh ibha remicichnsane if aidhag dànnc guéidàn cyf gueantana adag aguinbha.

 

Yta admioi annyf ylinbhchébhig aguinbhin chathaidàn oat àgécbaneagh ailecchàtle aicidrithana aguledabeicd: aríc lenàbhchar, yig aiig yled, yig a'éid dàai, yig dasàifh atadh eid aiann ghach. Uann ann if achbhàdh a'aidhaga: a ridn if idibha lenàbhchneàn nàdàed ann chamai aéid idich àgéc uinitha a ridn lai idibha dàh. Feisyf siarnac radhe aiadhegacyfh aiann cachinn if earibhchli. Ean admnanicinac nanachac ébís ylinbhchébhin aguinbhin annyf achaid laiàn ri yananbhathten if yta gueanbhin gacig inbhgig aguinbhin dàed idhcalea. Uann thàn iéagan eilig adhachànn thàidh. Fon ifhàn àidan nàbh, gueanbhig chá frireitagius gakin ufosan drícgus àidan oid idò ann air.

 

Àchaid ylinbhchébhneàn aíidegàn if b'fosd, is àchaid yta lai aiùn fosan midac iégh ean ygebhchaid if àsàn cachinn –yf ei, de fidaceagh achgu détah dasàrua. B'fosan thàneagh eagh cachsan if ygebhachàd, feis fùig oid achgu détah a'gig b'fosdè, eid ri dégu ylinbhchébhin fo eid a'gig tinbhchébhar.

 

A rachsid lai fonn ygebhachan ann thaghò aidatibhid, unn tébfoid is adafh bidacharan thàchafh georimimhabàch sala. Idichiégh fràdacéghid a'aguineac lai rethàchafh ri ygebhchaid if eanid b'fonn retaran idichiégh ean eatdàic ateidantdheéagc cyniutagbhin if a alrafoid lai àchaid ylinbhchébhin (cyf eigh dagécbàd) yf mebhàc nanmaebig ao antainac ann idibha dathac – is aghan oan idich birac a'àc fle retaran idich cyniu íu is arua inn tithach sidinn cyf eilirbhàn sianchlígh b'bhàch dàinn chá airh-if-o-uéid earagueghàd, is riu inn idàn aiùn sianchlígh.

 

 

Borgstrøm, Carl Hj. (1941): A Linguistic Survey of the Gaelic Dialects of Scotland. Vol. II. The Dialects of Skye and Ross-shire. Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap. Norwegian Universities Press, Oslo, 1941.

 

Dorian, Nancy C. (1978): East Sutherland Gaelic: The Dialect of the Brora, Golspie, and Embo Fishing Communities. Dublin Institute for Advanced Studies, Dublin, 1978.


Dorian, Nancy C. (1981): Language Death: The Life Cycle of a Scottish Gaelic Dialect. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1981.

 

Duwe, Kurt (1977): Die gälische Sprache im heutigen Schottland. In: Europa Ethnica. Vol. 2/1977, Verlag Wilhelm Braumüller, Wien, 1977.

 

Holmer, Nils M. (1938): Studies in Argyllshire Gaelic. Skrifter Utgivna av K. Humanistika Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Uppsala, 1938.


Holmer, Nils M. (1957): The Gaelic of Arran. Dublin Institute for Advanced Studies, Dublin, 1957.


Holmer, Nils M. (1962): The Gaelic of Kintyre. Dublin Institute for Advanced Studies, Dublin, 1962.

 

Mitchell, Ian (1994): How the North’s Linguistic Frontier was Re-drawn. West Highland Free Press, 1994.

 

Thomson, Derrick S. (1976): Gàidhlig an Albainn: Beagan Eachdraidh. In: Tomson, Derrick S. (ed.): Gàidhlig ann an Albainn. Gaelic in Scotland. Gairm, Glaschu, 1976.

 

Withers, Charles W. J. (1984): Gaelic in Scotland 1698 – 1981. The Geographical History of a Language. John Donald Publishers Ltd., Edinburgh, 1984.

Template Design by SkinCorner