Aug 3, 2012

I afrynyff aff dilo – Kapidul II

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

Ynn Ywlilud id Edidan velet rinrrimae ie widd til Ulaier, id ie vonesy cyarin ynri enppilwg. Rin i sag aff salda ed enirnyff; nityff dudad cyuy i cyam yngir gydw ynlyka sanget aff tid; sadet yridun vagin ungsadet, id vel edan cyuktieid nomymys logyd i erud etdu altdu losagtid. I somt og yridun edan makdanmae rit; etdu ed daldoen cyom fer isy os cyom wi kyfyld yndnyff: etdu ed rir oft cyuy vag, plokig i yngir, id i fuedir daes ovan etdu sysdakt ynn we intin le i yngir ed sar id erud vag essyn.

 

Ywlilud altdu ud somt. Alnir vele neet astinrid aff etdu; alnir ridalwg insgyff etdu vele enid, obynyl cyuy velet etdu vele nur loe, gydw etdu ed le nirniedenlir loe aff i somt le wi kym i fuedir.

 

Vag alnir joimae i Fiennud alnir altdu pin cyuy myeb rit ud myndy aff i Cy, namde Ukt Duelv (Sysdakt Prit) id ie altdu pin cyotalritys gydw jael.

 

Ur oft alnir altdu afsusgyffmae ald cyotalrit cyuy Fenery! Rit va eerigag id yirikipaffywp alnir altdu goenin ler; i myebir dwf edud le alnir sysbrusgyffd til giynn vele yndunn til veli tirfwd cyuy le Cy, id alnir altdu pin loskudunmae logyd rir len ud aff i lwkadu cyot mynkaikubys aff Fenery. "Talt ed jeer edud, Sysdakt Prit," zi rydnad aff i Cy wyfyld cyassyn.

 

Id Ukt Duelv wyfyld daplwg: "Ja, le ed yin yoirdunlir, yin myebir, yin nalys id yin ud cykatys."

 

Zi mynid zi dagnig cyomii, oir zi protnyff ymys zi vele aff le, oir ymys zi velet afnykongir ud tik aff ked ynein prod yiksnyffmae rit onig zi wyfyld sadan i tik til patin etdalv id flwg til Ywlilud. Len ie widd dui cyuy dui cyuy i cysagid le cyrimyd aff anil-bfaglagnyffom id onig, cyissnig op ednig-byfygmae pumys id op inkig id afemig volkys. Oir ie aiilod dromig cyarin, cylodad cyuy ud klysomtisyg aff elmys id ogys, sysnzig ewymid id neir op eek ynngad, Ywlilud yairymig neir til cyot gred kynlys le nienid id fysenssnerot undur ti pri, id Ukt Duelv cyissnig ewymid til rirkveld cyvelt oniys le widd dromy id widd eet cyuy endminda enlydurnasjon.

 

Len Ywlilud wyfyld goud paka til i ynlyd aff rin, id Ukt Duelv wyfyld pakorin til zi afdatnyffys cyuy i Wi aff i ity Jung.

 

"Va da alnir cyassyn?" zi rydnad aff i Cy wyfyld afdun.

 

"E danid Eg vele i Yiy aff i Afryg, i Yairym aff Yndudimys, idd i Faglagnyffom aff i imafer."

 

"Tey ymtid cyassyn i cyam cyak," zi rydnad nadud.

 

"Rin ie cyissyn ynngad cyakys," Ukt Duelv afaiejenmae. "Tey fomyn ynngad cyakys," zi yurmurot; id ud endminda syspdasgyff dakomrintid.

 

Len gydw cyoma tid Ywlilud da neet korin til Fenery, id Ukt Duelv rinrynlilmae aff le, dumae zi rydnad systi ud rwe cyurmedeys, eek ud woirda len i rydi.

 

"E ed neet dodu oir alnir wyfyld edan alrir," zi danid. "E ä faggoiddun du, yin myeblwng."

 

Nuemar vele provt til Tlrir nud n-Og aff i eeratnyff aff  Ywlilud id Edidan, id ynn Ukt Duelv agesy le nuemar zi alrit aldusy til nalys gydw ud fefwys, id zi nysnyr zi ogys.

 

"Nun!" danid zi rydnad aff i Cy. "Talt ed ur sangir i myeb aff ud yoirdunlir saiys," zi tilgiynnmae, cyuy i aiem aff fesnyr triumf va ed sysneai til cyeduel.

 

Rin op Ukt Duelv ler tinri ud trada aff avundet id isner gigyr cyom nej tirfwd cyuy i Cy altdu ity agesy aff, id logyd le fefwys zi edantinri kaneafl aff veli cyik led; gydw ler enda tvo cyakys neet esomilwg afersnyffmyd, id ie enda ryi id avundet. Zi afyut le i eru ynry altdu cyuppsandud zi cyuy Ywlilen dwf opynirtinywpys cykumyn rue i leg zi da etdu. Zi nupirot id preaid rfsatss cyuy zi alrt, cyiduntyff cyuy insgyfffoil cyolwedi id pitdur komykdudag tilys aff rydi zi altdu ud yinyd.

 

Zi unduraiilod i kudtys aff yagedk id fag-kalnissnig, gigyr zi enirnyffd zi rigw til le aff Fywpn dwf ferinmy daenenner, i edadt-yndunn eru cyuy Irsasy; len zi zet ut logyd Fenery id anidanmae cyuy i ynlyd. Zi daesnyffmyd cyuy i riktnyff aff Ywlilen dwf aielkoldnyff.

 

Ywlilud sgu i anidanenti aff Fywpn dwf riisanir, rin alnir vele oynirassgyff til dassyn zi.

 

Zi cymudusy alnir.

 

"Sysondet id sang salda, yin riaier".

 

"Sysondet id ked legys," alnir daplwssy. "Va pryffed du alrir, lwf alrit?"

 

"Eg korin logyd Fywpn."

 

"Idd jeer riisand?" danid alnir.

 

"Te kongig kapiman afdumyd til afsusgyff du."

 

"E vel edan kedkom," danid Ywlilud. "We cykagidag giynn alnir ud Ulaier feeai."

"Te ynlyd yndud va le ed," danid i riisanir sysdakserduyfylwg. "Idd nun," zi dudasy, "I alrir riisandys gydw jeer kongin."

 

Edidan len cynedarnyffmae logyd i ri rit i riisanir, rin ynn ie altdu goenin ud kagt avaiio Ukt Duelv daw ud enzel rod logyd edannedun zi kluk id cyeraktvagon etdu op i kongin dwf cykuldur, id op i onriil Edidan dwf fiker tdambmyd id iynrot, id etdu tissnud til egirl ikrigdys id neirkrigdys, id zi enirnyffd til i anidanenti aff ud yfysy.

 

Etdu vele fesnyr til dassyn i cykon, cymyniner usy aiejenig zidudanig idd cyomtilniedgri, id fesnyr til dassyn i ravsam ogys le cyissnmae ut tirnymsulilig cyuy ewgaiag id vunirirnyff. Rin Ukt Duelv da neet fomyn fesnyr. Zi klsomnid ud tid yifyd i yfynd dwf alys, id ie zet av ynaikrigd yot i ri aff Ferkeys Fywpnlwafj, ynry vele dadadunmae til edan i unerendlwssdt edwr cyuy i ynlyd til ud usy. Etdu vele ynyl aff ald dadadunaffywp le Ukt Duelv vele pryffenig i yfysy til alnir. Zi da neet wemyn ud ked day gydw iys usy: zi wemynmae i woirai day le kyfyld edan fonin cyuy i ynlyd, id zi insgyff le Ferkeys wyfyld ryfsatss gydw zi i trada id avundet va zi felt yot Edidan.

Template Design by SkinCorner