Aug 5, 2012

I afrynyff aff dilo–Kapidul III

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

Cyom ie nintid enlwt Ukt Duelv danimyd pitdurlwg assyn i yfysy, idd cyok id jertinmae zi tid. Yika ud cykelp ynenud i yfysy sysnyn cyuy le vagney, yika ud egnyf diw.

 

"En, cyuppsandur! En, dussnir aff enrwygad ried dwf cyotalrit!" danid Ukt Duelv fiertilwg. "ur wyfyld jeer myebr dussyn etdu ymys alnir kyfyld dassyn du nun? ur wyfyld alnir cyissyn ymys alnir daeg jeer nanktsam our, jeer sang ti cynut, jeer zidudanig, udny afed, id jeer sang gred cyvad. Alnir wyfyld neet myeb du nun, cymyg ried!"

 

"Alrir du agesy aff Ferkeys Fywnlwafj," zi danid nomymys, "te edwr ynry doeneys neet gimyn undys?"

 

Edidan altdu iled agesy aff alnir.

 

"Ed ed til Ferkeys Eg cykagidag pryffud du," krimae Ukt Duelv. "E vel utkaiud aied aff du. Du alrir nitid altdu ud ywd utkaienn aff du. En, cymyg ried! Du doud neet yndun ur ud ywd ludys cyom etdu nipys i oer rit ud egirlwg zoznyff, niir ur jengssid id edng etdu fomyd cyom etdu klumpys assyn ud udny afud. Ruafr! Yoirdunl! Cymyg ried! Du alrir nitid pin weninnid, rin du vel edan weninnid nun. Du cykagidag agud i edwd aff ud wenin cyom etdu kurlys avdanin id afetys ikrigd id drassd pakakrigid. Du cykagidag garynn ewymid ymlog afd aiemyntilwg aff nakt, id kuud im assyn fenmin. Du cykagidag egie id cyeenl aff i yon, idd zidudan cyuy i kymt, id du vel nitid dussyn enrwygad ried dwf cyotalrit nomymys."

 

Id etdu vele cyuy le durmid id cyuy le fen le zi stitin til Edidan cyom ie jvagnogd avdanin, gigyr le i yfysy dambmyd id cydank, id egimae tirnymsulilig id cyuy isner.

 

Ie tinri til Ferkeys Fywnlwaff dwf aielkoldnyff, id Ukt Duelv fagsangnyffmae aftinidfenti.

 

"Sadan le usy uman," danid i darvagt.

 

"Eg vel neet doud gigyr," danid i faggiynnmae riisanir.

 

"Du kanud korin cyuy tyri i usy, oir du kanud myeafn ut rit i usy," danid i cyurlwg keenirloud.

 

"Van yin dui," krimae Ukt Duelv, "I vel korin cyuy rit iys usy, oir jeer riaier cykagidag ewsvel gydw etdu til Fywn."

 

Afj i nam aff Fywn i darvagt nai fir ut aff ald aiejenig. Alnir fmyw til enkenit ald riaier, id Ferkeys aldelv tinri til i rirkveld dag aff i aielkoldnyff.

 

"Van yin fenit," alnir krimae cyuy vunirirnyff, "ed ud usy."

 

"Ud usy etdu ed," groenmyd i glum darvagt.

 

"Goud du fagt," danid Ferkeys til Ukt Duelv, "idd ynn du alrir dolodanmae i usy korin paka til rig id Eg vel giynn du ud sysdank."

 

"Salda id sysondet, yin ked riaier, logyd Fywn, i ywfwd aff Uenil, i ywfwd aff Afnedsge," danid zi til Ferkeys.

 

"Salda id sysondet paka til Fywn," alnir daplwssy. "Korin til i ri idd giynn jeer riisasy, rin sadan i usy uman, gydw Eg doenn't gimyn undys."

 

"Te usy korid cyuy," i riisanir daplwssy.

 

"Ur ed talt?" krimae Ferkeys engrilwg.

 

"Fywn danid du iys yfysy til dussyn fagsiktiget aff tilys alnir korid gydw zir," danid i riisanir.

 

"Eg vunir aff esgyd," Ferkeys groenmyd, "fag Fywn yndud kynyl le ler ed neet ud edwr cyuy i ynlyd ä yinda aff ud lwkong gydw undys len Eg alrir."

 

"Ekdur le yassyn edan, riaier, Eg alrir giynnn Fywn dwf riisasy, id alrir aff yin il ed i usy. Doud du dussyn zi oir ynssdan zir?"

 

"Ymys Eg kyfyld ynssdan ynlkatyff til Fywn etdu wyfyld edan ud usy," danid Ferkeys, "rin Eg kyfyld neet ynssdan ynlkatyff til Fywn, gigyr giynn rig i yfysy."

 

Ukt Duelv dadun i tid cyuy ald dui.

 

"En, cymyg und!" danid zi.

 

Id len zi widd fagt kynyl cyafjedfimae rit zi ryfsatss, id pakorinmae til zi essyn folk cyuy i Cyi.

Template Design by SkinCorner