Aug 29, 2012

Oedi dwf yuir – Kapidul V

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

Gydw yika jael na le tid, ynn alnir vele neet cysaktig assyn i enemys aff Irsasy, Fywn vele zutinig id jassnig durg i sanget id prodt aff i cysagid cyuy i op le alnir yakt nomymys kanz op ald ravsam myndy logyd i Cy.

 

Durg yma le tid alnir cymypt cyuy emysy eek nakt id alnir roys eek leg til grief. Ynlykatid alnir jassnimae alnir provt nur i yfyndys le alnir tridud, Dilo id Cytio myn, Lomlufdu, Prod id Lomlu; gydw ymys ud fenwn vele jagnyffd eek aff iys fiv rirkveld undys wyfyld yndun ymys le vele ud fenwn til edan dolodanmae oir ud til edan afskuinmae, id gigyr ler vele myud sysfel til Daneyn id ud myud op aff fininig zi.

 

Enmym, ynn cyiynn jael altdu nedanmae cyuy eruktminda zutin, Fywn id i alpt adlwgys aff i Fiennud velet jassnig Edann Kelafni. Yma i yfyndys aff i Fiennud velet ut, gydw Fywn altdu nun giynnn ewymid op aff iddemyneksang i Plom aff Ymaud. Cyom i jassyn cywept enlwt i sankys aff i sik ler enroys ud rirkveld utynenud aff yfyndys logyd ud cymym agt ywdw op i cyloni id, ovan yma le upragud ler tinri i danvymid kelfig aff Fywn dwf essyn undys.

 

"Va ed iys fag?" danid Fywn, id rit ald komnenywpys alnir drutinmae til i cynut ynnti i myrym tinri.

 

"Le enda cysaktig yma i yfyndys aff i Fiennud," krimae ud kampod.

 

Id ie velet. I fiv yneys yfyndys velet cyuy ud zirtil id velet giweg cysakt til ud rwe undys aff enmym. Ie velet predtlwg id durur, id eek yiw logyd le rirkveld, tiud jenwys vele woe til i tir le daessy etdu. Niir da ie cysakt cyuy cyimynti cyom vele ir cynisjymmakdu id fegig, rin risan eek opssakt i rirkveld uynydys velet upmyfdunmae, id ie erdunmyd lutlwg, afgadaf nyfulwg, urssyntlwg, gydw ir riaier.

 

"Le enda kymig op cyuy," alnir ragenmae.

 

Id rit le alnir dan, cyom alnir altdu nur enmym vag daenud, id i rin ynry velet nig til alnir widd dankig cyom ie wyfyld neet alrir daenud gydw ir voned. Ie tinri til i cymym agt op i cyloni aff i afryg, id ie daeg i fiv rirkveld yfyndys cyuy ud zirtil afalinig av i ynngad undys, id cyuy i yid aff i sangir ud myud jongir vele aiejenig. Alnir altdu sangir, cykon alrir, id alnir vele nak. Alnir vele neet duimamae logyd i durur komflugmyri id mymvag aff i yfyndys. Alnir da neet cyissyn aff i yfyndys, rin alnir yairymmae gimyn ud jung prinz aff Fywn id i kampodys cyom ie alainyffmae yot alnir cykadudanig i netin rit i putys aff ir dardunel. Ynn i cysakt vele ovan, Dilo id Cytio myn dan egiig til i myud jongir id fensysnimae ald alnydys.

 

"Le doud le til niman," danid ud vaddujener. "Va nu riaier ed iys ie alrir fonin?"

 

Fywn edannit til i jongir. "Sassyn rig, yin myud prinz id nalys, va jeer nam ed, id ur du alrir korin til i yid aff ud jassnig-netin, id velfag du enda nak?"

 

Rin i jong da neet fagaianud i cyprak aff i rin aff Irsasy. Alnir dadun ped dui til Fywn'ys, id i Alpt felt cyom ymys le kmyud dui altdu pin dadun til ald alrit. Alnir myfdunmae i dlomyryd til ald rirkveld cykuldur.

 

"Wi alrir tinugt ewtyff op iys jassyn," danid alnir til Tineldu rink Ropgnir. "Wi yridun pryffud iys cykatys day. Du cykagidag edan ud aff i Fiennen-Finiud, yin myeblwng," alnir kymmae upkrigdys.

 

I jongir cyissnmae neir op aln, id cyuy i adlwg dumad id ewgaimindag aff le dassay Fywn dwf alrit cyrildunmae fagt.

 

"Min myud fenwn!" alnir danid.

 

Id alnir ernenmae le ynngad fenwn. Alnir zet i jongir risan ald sged id yairymmae aff alnir eerneneailwg id sangir.

 

"Talrir ed datirlwg i cyam cyissyn," alnir danid til ald yntinnig alrit; "talt ed i ynri og aff Daneyn."

 

I grief fluid ut aff ald alrt cyom aff ud airoti, id erud forid til etdu cyuy ud rirkveld tii. Alnir Yeldud paka cyffenig til i enkamprint, id rin daeg enmym rir i vun Alpt ie altdu nai faggoiddun.

Template Design by SkinCorner