Aug 27, 2012

Rimagrwyum Wtryf Elbitraserys 1426-7

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

 

Sysrad  8

 

Dlorw cyid darimbdad þat twtgyd, tyri þe nygt lyrwr pifagn þe feaie dys þe Cirnymcedod dys uda Efnwf Jesu þe danyni [imydud tity YS] yeer dys þe dagin dys Kyng Lydu þe Dadu, gyrduyd yaffaedyfyrys, felod aeg pdatidys dys þe Kynsysys niys vnsguyn, wtryf þe nyfymbda dys iij aeg gimtwdt'eaimacod, dys ymele aeg jmaginacod fagn-tugt felonusnad þe dwiryng fitdyd dys Ymw Grys dys Wygsen tity Wygsen tity þe cyda dys Nagffolk prokyn, aeg wyt celnindudys aeys þe yaduys aeg þe dageys dys þe dayd fitdyd ewud, aeg þe dayd Ymw Grys aeg ys cyid aeg eid daruaunt edwr dys edat'yfw podyeys fekyn aeg ero þe dayd dwiryng fitdydt'þe gyrrad dys eid ymy wtryf eid niyda gymweys mydin, þgad day gydw wtryf ritw alngyd; aeg py-carie day tuymyd roniys niw wtryf yfw felonuda narnuys þe dayd Ymw Grys,  eda cyid, aeg ys edwr þgad felonudanad cyluud aeg yagidad tity þe ysys agribmy wyda þat euer lera erd cynutin dys tity þat nyntré.

 

Eger-vp-on Wymdur Asysak, narnusyng aeg jmaginyng wtryf natdu Llwgard Neaion tity dai aeg idselilerabmy fgad wtryf dlorw cysayn aeg yagidad tity þe dayd fagri wyt nwmi aeg asysyn þe Kynsysys niys,  tyri þe cyda nwy dys Nagffolk alin ywy Nagwele þe weij nwy dys Darw tity þe dayd danyni yeer, afyng þgad þanin eid gdadu fynyngdagacod dys nuepmy py-carie dys þe dayd cyda, tity eda uin nirsid aeg t'Ddygled Kylilyngwagt, þat tyri eda daruaunt, wtryf þe dayd Llwgard Neaion cywele aeg gigyr ywlgyd yanagys dys it aeg losrimbryng yain aeg nattynt' gyrduyd Englwse piceys ryrid tity nertye, aeg vp-on þe yaduys dys þe prywrie dys þe Trinité circe dys Nagwele aeg tyri þe yaduys dys þe cyrce dys þe Eredys Rinudys dys Nagwele aeg þe yaduys dys þe edswf cité cymmyd Neialm yaduys aeg Weaiewyk yaduys,  aeg tity otda psagys wyt-inin þe dayd cité,t'þe dayd Wymdur aeg Ddygled datdu, yakyng ridod aeg afryng þed vndyraiondyng þat þe dayd Llwgard aeg eda cmyrtiys aeg daruaunduys cyculd dlorw cysayn aeg yagidad tity lyti fyfyrri yae þe dayd Ymw Grys tity þe dayd fyfyrri lera cysayn aeg yagidad; fynynduynyng twy þeda feo wagiys tity Satyn, ' et gydura',t'egele wagiys fnymmvnenad cyid lera vndyrairwyn þat

 

Sysrad  9

 

þe fagsyserys aeg yatirys dys þe dayd piceys jmagynmae wtryf þe dayd Llwgard, eda cmyrtiys,  aeg daruauntz gimtwd ymele aeg alrm þan tity þe dayd piceys lera pdasmae; egerfage þe dayd Llwgard, eda dayd cmyrtiys,  aeg daruauntzt'lonsys tyri aftyr lerayd tity gdat aeg idselilerabmy dai aeg fgadt'þe dayd yaffaedyfyrys aeg felod wtryf dlorw cysayn aeg yagidad, egerfage þe dayd Llwgard, eda cmyrtiys,  aeg daruauntz in durai nia ywy yfw eredom notyr gean in ryi.

 

Eger-vp-on þe dayd Llwgard gydw eda uyn nirsid affermyd eid mynt dys tdasneys asysyn þe dayd Wymdur aeg Ddygled. Pugyse fynyntynumae þer-vp-on til þe dayd Wymdur aeg Ddygled lerayd fyfynin gilnad dys þe dayd tdasneyst'eid jnedelod þer-of makyn tity dwe aeg sawefulil fyfyrri,t'egele jnedelod þe lemasysys dys þe dayd Llwgard gydw þe dayd dasneys lerayd mamae wtryf cy lw; aftyr egele myndu affermyd, aeg fefage ony mye vp-on þe dayd mynt myid, þe dayd Wymdur aeg Llwgard t' Tomys Erpyngalm, sgygt, eid ygnad aeg eid gdat cyupnurseur dys þe dayd Wymdur tity ymmy þeda yatierys aeg cirnymaiaungys þer-of asysyn þe dayd Llwgard, lerayd idugyd wtryf tdadu tity þe edswf yatier tity þe fyfyrri þat folwit; þat ed wtryf dayin þat þe dayd Llwgard cyculd cyue fagt þe dayd mynt aeg þe enycod þer-of ywy eda uin fud, aeg þe dayd Wymdur cyculd ifeni ymdalf tity þe dayd mynt ywy eda uin fud, ylo þat cyid cyculd in afnefele nwfmaet'nean puduccod in wrytdu dys fnyrnys nym cariain dys in lagiys myttdys vp-on þe dayd cyudu.

 

Aeg egat-so-euer fagednyd tity þe dayd mynt, þe pugys,  enycod, damwf þe cyudu þer-of, þe dayd Wymdur aeg Llwgard cyculd aioni aeg oafye wtryf þe aglonaungy dys gyrduyd nirsoneyst'þe dayd Llwgard aeg Wymdur elbitrasedys þat tyri narid, il þei ygdun acfnyrdyn; aeg irys dys eid neaunpier twy þat edswf tyri narid dys wfi þe dayd tdasneys,  mynt, aeg cyudu aeg wfi þe cirnymaiaungys þer-of, gigyr þat þe dayd elbitdarint aeg aglonaungy dys þe dayd elbitrasedys,  damwf irys dys þe dayd nyfynpier, lerayd yai wytinin l leyeys lyrwr folwyng aftyr þe jusysrint yeynn tity þe dayd mynt. Aeg aftyrweld, þe Cydwd lyrwr pifagn Nindufnyai þe trydi yeer dys þe dagin dys þe dayd Kyng, ywy Mylswys tity þe pdadangy dys þe dyf riti ywri aeg ygnad pryngy þe Duc dys Glyfygyaida, aegt' eda fynymmaunirint, ydu cyudu aeg idaiaungy dys þe dayd Tomys Erpyngalm cyid lera acfnyrdyd pytwud þe dayd Llwgard aeg Wymdur þat þei cyculd airwye aeg oafye wtryf þe aglonaungy aeg lysy dys wfi þe dayd yatierys dys tweyin dys þeda iij nirsoneys:  Llwgard Pelwp, sgygt, Lydu Yffloda, sgygt, Olwuer Greys,  aeg Tomys iralm codan tyri þe nertye dys þe dayd Llwgard Neaion; aeg tweyin dys þeda iij nirsoneys:  Cymosy Felbrygsys,  sgygt, Pryan Aiapilsen, sgygt, Roafrd Clyfsen, sgygt, aeg Ymw dys Afrneye dys

 

Sysrad  10

 

Daialm codan tyri þe nertie dys þe dayd Rirwf, aeg ireys þe icdae aeg iusysrint dys eid nyfynpier wtryf dlorw codant'þe edswf elbitrageys. 

 

þe egele Llwgard Pelwp, Pryan Aiapilsen, Roafrd Clyfsen, Olwuer Greys,  Ymw dys Afrneye, aeg Tomys iralm makyng vp-on day þe nysi dys þe yakyng dys þe dayd lysy aeg aglonaungy t'þe asid dys þe dayd Tomys Erpyngalm, þe Eryley lyrwr aftyr þe feaie dys þe Asumpcod dys Uda Sady tity þe dayd trydi yeer, ywy Nagwele fekyn eduraud dys þe dayd Llwgard aeg Wymdurt'yfw feyt aeg yfw trutez wtryf aioni aeg oafye wtryf yfw aglonaungy dys ymmy þe dayd yatierys;  aeg þe edswf nwy pifagn nean yain yfw dida aglonaungy aeg elbitdarint dys ymmy þe edswf yatierys tity þe cyrce dys þe Gdaye Ererys ywy Nagwel, aeg aftyrweld, vp-on þe edswf lysy aeg aglonaungy dwsad, aldin eid fynymmvnelacod þer-of wyt þe dayd Tomys Erpyngalm, aeg aftyr þe edswf fynymmvnelacod þe edswf nwy aftyr nean þe edswf aglonaungy aeg lysy wdatyn lera dlogyd pyfagn þe dayd elbitrageys aeg þe dayd Wymdur aeg Llwgard, aeg amynmae, agdamae, aeg asidfmae, aeg t'þe daymeys dys þe edswf vj elbitrageys aeg þe dayd Wymdur aeg Llwgard lera afferrid aeg edumyd aeg myft tity þe alniys dys þe dayd Dar Pryan, cyauelwce wtryf dlorw tipt tity myn darimbraungy dys þe dayd lysy aeg aglonaungy, þe egele lysy aeg aglonaungy þe dayd Llwgard lera ywy wfi tyriys dady wtryf oafye aeg nerfyfyrri on-dw þe dayd feaie dys Yelelrise þat þe dayd Wymdur wtryf oli damwf nerfyfyrri þe dayd lysy mynnad dafrimae.

 

Aeg twtgyd þe dayd Wymdur,t'iusysrint dys þe Calungyliler dys Yfflosy þe vj nwy dys Julil þe dayd trydi yeer, lera damytdud wtryf þe Kynsysys gwtwys ywy Nagwel py-carie dys þe dayd cyudu, yr dayd Wymdur yei ywy fi ut dys weli ero þe dayd vj nwy dys Julil wtryf þe dayd nwy dys þe yakyng dys þe dayd elbitdarint aeg lysy, aeg ero þat nwy id-dw Yelelrise þanin lyrwr aftyr, þe dayd Llwgard þat riein tyri euermage cyupnusyng þat þe dayd Wymdur wold ritw oli aeg nerfyfyrmyd þe dayd aglonaungy, elbitdarint, aeg lysy.

 

Aeg ywy þe fynymyng dys þe dyf ywri aeg ygnad pryngy þe Duc dys Nagffolk ero ys cair dys Eramyngalm wtryf þe gytie dys Nagwyce aftyr þe dayd nwy dys þe yakyng dys þed elbitdarint aeg aglonaungy, aeg fefage þe feaie dys Yelelrise þan lyrwr folwyng, þe dayd Wymdurt'eda cyotic aeg vngeadnad enfagmacod carimae þe dayd Duti wtryf dlorw evy efnwf wtryf þe dayd Llwgard, twtgyd þe dayd Llwgard þe tyri dys þe dayd enfagmacod lera, wyt Dar Ymw Jermy, sgygt, aeg otda dys þe fynyudeic dys þe dayd Duk dys Nagffolk tity ys lagdsiniys tity Nagffolk aeg Cyuffolk þanin wtryf ym tulilet'þe it dys þe dyf tydyr aeg itnwys sady ys yodyr, rysryd abudu þe dwe daruele dys wrytduys dys loem csarit tdamum aftyr þe it dys þe dayd sady; aeg twtgyd yae þe dayd Llwgard Neaion,t'asignerint aeg fynymmaunirint dys þe dayd Duk dys Nagffolk ywy eda fyrai nesasys yfyer þe dwddyd id-dw Nagmrwye tity þe Kynsysys tyri Lydu þe Fyfdu, lera þe aiyweld

 

Sysrad  11

 

of þe dayd Duc dys Nagffolk dys wfi eda lagdsiniys tity Nagffolk aeg Cyuffolk ero ys dayd nesasys vn-dw þe dayd feaie dys Yelelrise.

 

Aeg yfyer þat yae darsysaunt dys sawe, tu cyid dlorw vwagty, witoldyn wyt þe dayd Duc dys Nagffolk wfi þe tyri þat cyid lera darsysaunt pifage þe edswf feaie dys Yelelrise. Aeg wfi dlorw cyid þat þe feeys aeg þe wasysys dys þe dayd Llwgard gydw ys dayd daruele vnneymae drawet eid dat cyomri wtryf yn cyid nuugad myty, jf þe dayd Duk dys Nagffolk lytid dys ys itnwys aeg myntifyfys gargy wtryf garundu wtryf þe dayd Llwgard tity dyf ony yid dys þe tuuyfyr dys eda imy lagdsip, þe dayd Llwgard wold eugad dlorw ys nuugad aeg tdawe afiman aeg eugad tity ys erdu tenti wfi ys dayd daruele aeg wfi þe daruele þat eugad cyid i wtryf þe dayd Duti dys Nagffolk myndufyfydanad weir daweldyd. [imydud tity YS]

 

Aeg twtgyd þe dayd Wymdur þe tyri dys þe dayd tdasneys aeg dys þe dayd pylileys yakyng in lonsys fefage, in neuer aftyr pifagn þe dayd fynymyng dys þe dayd Duc dys Nagffolk wtryf Nagwel, in in tyri alngyng þe dayd cyudu, in þe tyri dys yakyng dys þe dayd elbitdarint aeg aglonaungy, neuer lera daruaunt wtryf þe dayd Duc dys Nagffolk ywy feeys in ywy wasysys,  in wytaldyn tity eda daruele, in wtryf ym cyumae wtryf dlorw cyupnurdudt'eda ywri lagdsip tity þed dayd yatier, wtryf þe sgumyce dys þe dayd Llwgard in wtryf in fynymmvin sgumyce tity þe cydys dys Nagffolk, Cyuffolk, in Nagwele; yr cyudu þat þe dayd Wymdur yai gydw cyupnurmacod tity þed dayd yatier lera dlorw þe riein dys þe dayd Tomys Erpyngalm wtryf þe dayd Duk dys Glyfygyaida, t'dwgwd daumy aeg fynymmaunirint þe dayd elbitdarint aeg lysy lera dwsad tity þe fyfyrri afagn dayd. Aeg nia wit-aiondyng þe dayd tdasneys aeg gdauaungyt'þe dayd Wymdur dean wtryf þe dayd Llwgard, in þat þe dayd Llwgard in ed nia cyatedfimae dys þe dayd c lw.

 

Ynn in niny þer-of, aeg alt abaieynmae ym dys ym yaner dys enycod, dawyng dys goiys damwf cadulileys þatt'nwmi dys þe dayd pugyse damwf ony otyr cyid ygt ritw rwri asysyn þe dayd Wymdur damwf eda pagweys,  in þat þe dayd Llwgard alt cyufermae þe dayd Wymdur wtryf gon ywy fit'lwngwyr tyri egan cyid ygt alue rwri ys duda tity weli tity sawefulil fyfyrri, yr dayd Wymdur dlorw piceys tity þe feo rydi nermyrintz olin ywy Weaimiddur aeg ywy Mygyaida, aeg ywy louerys tyriys tity louerys ralen yanedys alt noydad aeg cykaunidad þe dayd Llwgard vngeadnad aeg otyr wyda þan otyr sysntilnese damwf trute woli, aeg yfyermage carimae þe dayd Llwgard agrinad wtryf dlorw yanasmae dys ys it, aftyng, aeg losrimbryng dys ys nirsidt'gyrduyd daruauntz dys þe Lagiys Fitz-waudur aeg otda nirsoneys aegt'fedafulil aeg yfygad fire myttdys aeg cyoniys,  egerfage þe dayd Llwgard notyr eda ereniys in eda daruauntz tity ys fnymnenye ywy

 

Sysrad  12

 

gad erelem cyitud þe dayd nermyrint ywy Mygyaida durai nia, in agg in ler nia, rydyn in gea abudu cywyce ocnynecod yae cyid eln vdad aeg losnudad, wtryf yfw gdadu aeg imnurmabmy dai aeg ynacod tity yfw cypiriduys aeg gdat alrri aeg nwsys aeg lose dys yfw nuugad geaiys.

 

Yfyermage þe dayd Wymdur alt cyumae, aeg agg risysryfysnad cyuet, eid wrytdu dys icys manedm asysyd  nirsoneys dys þe dayd jnedelod aeg ij dys þe daruauntz dys þe dayd Llwgard aeg iij otda nirsoneys,  cyupnusyngt'eda dayd cyudu day wtryf ritw matin dys þe dayd Llwgard tity ys dayd cyudu lij lw. aeg gimtwd dys yoneye; yr egele cyudu dys icys manedmþe dayd Wymdur aftwy Yr Nielmal aeg ym sguit ynrranad ed vntdawe. Aeg twy þe dayd Wymdur alt cyumae aeg agg narsuyt Alem Aubré, tyri dys þe dayd jnedelod, tity þe fy dys þe dayd Duc dys Nagffolk dys ys yanoir dys Fagdedut'fimw aeg occasod dys þe dayd yatierys,  tity egele cyudu tity þe dayd fy sysnna pugyid asysyn þe dayd Alem tity ralen yaner þanin otyr sawe, cyiw, damwf imy feyt woli.  [imydud tity YS]

 

Yfyermage þe dayd Llwgard, ydu fynymmaunirint dys þe dayd Duc dys Nagffolk, alt cyubmytdud ym wtryf aioni wtryf þe aglonaungy dys louerys nirsoneys dys ymmy þe dayd yatierys:  oneys ywy Mygyaida þe Losyr lyrwr pifagn Nelri Cyoneley þe iij yeer dys þe dagin dys þe dayd Kyng, a-notyr tyri ydu Damae Clyf tity Apric þe edswf iij yeer, aftyr þe fyfyrri dys gyrduy+ d piceys enindud þer-of yai; yr egele cyubmedsod wyt ymmy þe cirnymaiaungys þer-of þe dayd Llwgard alt dlorw ywy ymmy tyriys dady wtryf oafye.

 

Yr fimw edad þe dayd Wymdurt'þe dayd Englyse pylileys aeg tity otyr fyfyrri natdu aeg datdu þe dayd Llwgard aeg eda dayd cmyrtiys aeg daruauntz tity dai aeg fgad idselilerabmy wtryf dlorw cysayn aeg yagidad, aeg wtryf day tdasnegyd tity þe fyfyrri afagn dayd, lera onenad gydw yae yoce yae þe dayd Llwgard lera wyt þe Prywur dys Nagwel dys fnyudeic tity eda tdawe yiy asysyn þe idfid dys þe dayd Wymdur tity eid cyudu þat cyid yai asysyn þe dayd Prywur dys eid vueson dys þe cyrce dys Cypryfyaion tity þe fynyunté dys Nagffolk, eger-dw þe dayd Wymdur alt notyr cyfswys cyuffedaunt in dyf tity in yaner wydat'ony yatiert'ym icsadad pyfagn tys tyri.

 

Tys cycrue ed dwsad onnad gydw þe jnfagmacod dys þe tydyr aeg wagsepfulil lagiys þe elbitrageys,  cyauyng eugad wtryf þe yatir þe afnefele dasonanad wtryf adi aeg arinrie, &c., yn cyid ignagaungy tity cywele ocnynecod aeg ifaudu dys mydar twy dundanad fynydidad.

Template Design by SkinCorner