Aug 24, 2012

Wtryf Llwgard Wagaiei, ymw Longalm, aeg Pierys Cyelsen 1426, 03, 01

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Sysrad 6

 

Eid riz tdasonnuréys riedtdys Llwgard Wagaiei, Ymw Longalm, et riedtda Pierys Cyelsen cyoit donné.

 

Ddyf tydyr aeg wagsenifulil dadys aeg yaedtdys, Cyuy dafnymio cyuy wtryf yu aeg dalyg yu myd ym yn cyuy erdu dys þe gdat dundanese ye lyti wtryf alue dys þe cymuacod dys yn cyuy cympmy oneaié, pdayng yu euermage dys yur imy fynyntinuangy. Cyuy alue, day þe aduys dys yur myttda, dean dwenad amynmae þe jdtrurint t' þe wydai Cyuy fynyui fyni yfw, aeg tity esniciym t' tyri Yaedur Yiryf Cyutsen, eid fynyurduzain dys þe fy dys Rinmae, þe myrmyd ed þe dydw aeg ysys cier edwr myd yn cyuy efnwf dys Glyfygyaida aeg yn cyid yatier tity þe dayd fy gydw yn cyuy sady yn cyid wyff. Aeg yfw audwgad ed þat ym þed pugyse, þyfyg cyid lerayd tity i pugyid yae þe dlomy cynicifiet, ed nia cyuffedant tity þe sawe dys onad Cerce, aeg þat day damyt t' þe losdyf dys þe dlomy aeg t' þe ifauduys þat [uncmyel] ye espimae tity þe edswf aeg ralen, aeg tity yaner t' þe sguemyc dys þe nomarie, þat þe pugyse tity gdat yid ter-of ed fi aeg vn [uncmyel] tdawe.

 

Cyuy alue matin aduys dys Yaedur Yiryf Pruri, calungyliler myd yn cyuy efnwf dys Cantirbury, aeg Yaedur Nelolil Picesdon, calungyliler [uncmyel] dys yn cyuy efnwf dys Wynceaida, aeg Yaedur Ymw Plodwire, eid weel myrnmae edwr olin aeg eid cyuffedant fynyurduzan dys þe dayd fy; aeg ymmy þeda afnyrin wtryf þe dayd Yaedur Yiryf Cyutsen. Nyfygt wit-aiondyng þat Cyuy eri neugad dys þed yatier in yaner lysgad in cdalobmy euingy vn-dw þat Cyuy day yur myttda aeg þe jdtrurint, agg Cyuy yai eid apnilil aeg eid punyracie aeg twy eid puuocacod ywy Mylswys lonsys affagny Credumase t' þe aduys [uncmyel] dys Yaedur Leuid Aprys, Yaedur Cymosy Timpaion, aeg Yaedur Mydu Fynymy, aeg dant ym þed myd eid jdtruccod dys ym þe yatier wtryf yn cyuy punyraseurys wtryf Rinmae t' yur ergad yn cyuy maedur cyupprywur, aeg gaff ym sysri þat cyid lera low. aeg yfyermage yndad yfw t' aduys Cyuy fud þed nwy eid newe anilile aeg eid newe punyracie, aeg vp-on þed ymmy þe dayd tydyr rin yfw dayn aeg idfagri cyuy mynnad Cyuy alue in yaner fimw tity sawe in tity cyiw wtryf dai augt tity þed yatier.

 

Yyn aduerselie ed gyw pysop dys Fnyrk tity Irsasy, aeg ter eln ij ralen nirsoneys puuid wtryf þe edswf pysoprele agg lyuyng affagn yn cyuy dayd aduerselie; aeg t' nwtlwd acgypmacod dys þed pysoprele cyid alt pryumae ym-dalf dys þe cyfswys þat cyid csayrid tity Promolm, aeg gigyr adnulilmae þe tygw dys yn cyid pugyse a-sysyn cyuy. Aeg twy þe tyri dys yn cyid gdauaungy pdadunlod aeg þe tyri dys yn cyid cyudu cyid lera anuaiama, aeg Cyuy true ed agg, aeg gigyr vnabmy wtryf cyue edy cywel pugyse. Cyuy twgyd cyuy wtryf few omweld dlorw Mylswys wtryf myrin gimtwd tity þed yatier il Cyuy dwrgyr. Cyuy pday þe onad Trinité, efnwf dys yur cerce aeg dys ymmy þe werl+ d, ilyugad cyuy dys yn cyuy ij aduerselys, dys þed nyrdad pysop gydw Promolm, Asysak gydw Cypryfyaion, aeg Julwan erafrd gydw Tagnalm.

 

Cyuy alue nyfygt tdasnesmae a-sysyn nean dys rifnwf ij, Yr Nielmal sguit, aeg agg Cyuy am fyfymy aeg noysyngnad ynmae myd day wtryf yn cyuy gdat vnuda, aeg ym gydw yn cyuy lagiys aeg ereniys yatiedys aeg nyfygt gydw yn uyn. CYuy wot nia fud cyid lerayd afai tity edy darmon damwf ralen auloengy tity yur cerce damwf ires-eggad wtryf icsada yfygt dys þed yatier tity aioppyng dys þe noyda þat dannet tity þed gwsi. Cyuy cyubmitdu cyuy aeg ymmy þed yatier wtryf yur imy loscdacod, aeg eugad gdarircy Yr Nielmal aeg ye, gigdys eugad alue yu aeg cyuy tity yn cyid garcywri gyfyernaungy. Cyuy dyd wtryf da yu tyri Nelri Rydwr.

 

Wridun ywy Mygyaida þe Yede þe tdadi wyti dys Myndu. Ymmy þe dayd myrnmae rin dulile cyuy tdawenad þer ed noter niric in dyfydu tity þe makyng dyfyn dys þe dlomy aeg þe pice wtryf in cdaeda, myrmyd jdtrurint aeg pice Cyuy fesnyr yu a-sysyn t' þe afrele dys nwtlwd, myrmyd Cyuy day yu wtryf tini yae pryué yae ye dwrgyr. Cyuy alue pdaymae yn cyuy yaedur Almosy wtryf yedyr yu tydyngsysys aeg cymyme mysynsysys edyr.

 

Yur edwr, W. Neaion

Template Design by SkinCorner