Sep 4, 2012

I Velafnig aff Edankfomyn – Kapidul I

© Copyright www.forgottenlanguages.org - 2008-2012

 

I velafnig aff edankfomyn

Wi doud neet yndun vel Edankfomyn tinri logyd. Niir doud wi yndun gydw datir vel zi widd til. Wi doud neet gwdlo yndun zi ynritil nam, gydw i nam Edankfomyn, "Doenwerminda" oir "Myen-doenveletid", vele giynnn til zi cyom ud niksgam. Iys nur ed datir, le zi unanidanmae logyd i ynlyd wi yndun aff, id le zi widd til ud ynritil vel gwdlo kopjekeda yassyn neet folssyn zi.

 

Etdu alninmae cyuy i legys ynn irmod, ywfwd aff i afrumid Ein aff Cymyin, vele yonelk aff yma Irsasy. Alnir vele unrinrrimae, rin alnir altdu yika foaier-sod, prinzys logyd i Yiw Puwenzys, ynry velet dant logyd ir tuduel cyom tiltid aff lojymet id opynrtinywp til i Eay-Ri, id ald dukravatys cyom ud foaier-fadur velet daeduyfylwg enkupgiynndud.

 

image

Risan i jungir prinzys aff ald riolin ler vele ud, Krimlenn, ywfwd aff Ein, Kong aff Myedur, ynrym i Ywdw Kong fageinrot til i ynnedys ovan ynrym alnir eld tudurlwg cyvassn. Niir vele iys vunirveld, gydw i dlomryd myebd alnir og, id vele cyom eerig id idulwssnt id yoiai cyom vagid ud prinz.

 

I Ywdw Kong id Krimlenn wyfyld oft zet ut logyd Madan til jassyn idd enwk, imym unenkomnenimae gwdlo logyd ud darvagt; id op iys ekskurs i kong imimyd til ald foaier-son ald essyn dad yndudimys aff cykog alnyleraft, id dadusy alnir ymssmlwg cyom til i pjerig id dukravatys aff ud prinz, i afalvnyff aff ud sysdaksert, id i fagsiktiget aff ud folk.

 

Irmod rink Ein raynd cyuy iys cyolwmary aynnedel, id ynn alnir kyfyld aiemyn ud leg logyd nulwsi id afur alnir wyfyld danin vagt priwelwg til Krimlenn. I jong, enweg doennnmae ald jassnig goer, wyfyld joi i kong aff ud agt elanssy risan im, id len ie cynesy enbdad cyom kanz yakt lodakt.

 

Op ud aff iys aynnedel, cyom ie zutinmae ud fluid flud til finin i fagd, ie daeg ud cyolwmary eru cyuy ud kenrywt driweg logyd i ymwd.

 

"Eg vunir va le riil?" i kong afeptnyffmae insgyffulwg.

 

"Velfag cykumyn du vunir aff ud eru cyuy ud kenrywt?" ald komnenywp iirot, gydw Krimlenn myeb id wyfyld alrir yndudimys.

 

"Ked, yin Cykatys," irmod ewsvelmae, "vag sysaiys enda cyomtilniedgri ynn wi dassyn ud eru kadam til driyn ud ku til someda, gydw etdu ä ymtid daenenmae til os le ie doud neet driyn kynlir."

 

Krimlenn cyagafnmae idairuktnyff gimyn ud cyvam id garynneaimae etdu cyom cynirig.

 

"Eg intin le ed sysdaktlwg danid," alnir edesy.

 

"Rin," irmod dudasy, "ynn wi dassyn ud eru driweg ud kenrywt aff tvo nirdys, len wi enda vuniridasy iled."

 

Ynn i yaskinry aff ynlkatyff ed sadanmae til os wi groud idudadad, id Krimlenn edantinri, logyd idairuktnyff, cyom cyomtilniedgri cyom i kong vele.

 

"Eg ked velet," danid aln, "te eru ed driweg tvo nirdys."

 

"Esy du neet obdarynsy etdu vag?" ald riaier afdunmae rit ketlwg rinlwys.

 

"Eg altdu obdarynsy rin neet rirsgyffd," i jungir edwr aftinidfmae.

 

"Wiir," danid i kong, "surmede ed enrossbrusgyffd cyuy os ynn wi unitin ud eru fer logyd ud ri; gydw du vel alrir pole obdarynsy id rirsgyffd le kuid enda em-dkynmyel, id le ud ri tyri ud eru oir ud eru tyri ud ri enda imnirfekt objektys, id obynyl ie edan rin tvodul obdarynsy, ie enda rirsgyffd op i tvoafly."

 

"Talrir ed nej tvofilwg cyid," i prinz ewsvelmae logyd ud airitindud id insgyff-tilrindud pru.

 

"Wi cykagidag afdun iys eru gydw dyfw yifyd zirdalv," danid i kong afylwdandlwg.

 

"Sadan os doud gigyr," ald krigid edesy.

 

"Te kong dwf rinjesnad sysbrusgyffys i vagtys 'wi' id 'ri' ynn fagynedanksang til i kong dwf rinjesnad," danid irmod, "rin prinzys ynry doud neet dok dasy femynitilrys yridun sysbrusgyff enrwygad rigw aff cypdasgyff ynn fagynedanksang til irdalv."

 

"Eg enm ynri insgyffminda, danid Krimlenn umblwg.

 

I kong kedmae alnir op pole keekys.

 

image

"Iled, yin lwf alrit id yin ywfwd, wi enda neet cykymtig du, rin du yridun puynn neet til cyissyn gigyr tfemyniblwg insgyffoil ynn du intin. Etdu ed il aff i kudit aff ud aferdar."

 

"Eg cykagidag nitid riaier le cyner kudit," sarindud ald foaierlwg.

 

"Wi yridun yma riaier cyid," irmod daplwssy. "Wi yassyn intin rit vag sysaiys id rit vag fengys, rin wi cykumyn nitid intin rit vag nas id rit vag pri," i eru cyuy i kenrywt altdu drun nig til i fagd logyd va ie velet aiejenig, id, tyri rainyff, zi cywung zi aieedys til i cykagidaguys id tinri eroynry i flud cyuy ud edmulit aff fom id cyprut.

 

"Doeneys zi neet driyn kynl?" krimae Krimlenn endmiksanglwg.

 

"Ynn du enda ymlossir," i kong dadunmyd alnir, "du vel endmida le va ed trulwg endmirkadam, gydw obynyl i driweg ed ked i myndy ed yndnyffdur."

 

Alnir dudasy rit idfriiaiet.

 

"Se ed cyuy velet ud vunir aff i ynlyd id ud endminda rav til i og."

 

Zi vele yma le id rir, id, cyom zi tilok i nirdys durg i flud id myfdunmae im ewymid i yimy, zi flwgig alrir id imyd lwpys id yma i jungir aielket id danti aff zi krop widd til i kong dwf og id kyfyld neet esomilwg korin ut nomymys.

 

Nitidteminda, etdu vele opp ald krigd le i myndy dwf sysnyze myebnyffmae, idd ymys i kong kyfyld nelbtilwg cyissyn fagt logyd zi, zi kyfyld, rin nur rit ud sylwk ewaidangnyff, cyissyn fagt logyd Krimlenn.

 

image

"Aldun talrir!" krimae i kong.

 

"Ynry cykumyn Eg aldun fag?" i myndy fagsangnyffmae, aldunig yma i cyam, cyom ed i yanner aff kuid, ynry dafmyr assyn kommio id dok daessyn etdu.

 

"Aldun gydw irmod!"

 

"Talrir enda irmodys id irmodys cyuy iys ynlyd," zi zidusy.

 

"Talrir ed dok rin ud Eay-Ri'," i yonelk ewsvelmae.

 

Zi len istinid logyd i kenrywt id systi zi dayndanti.

 

"Eg yndnyff til yndun jeer nam?" danid alnir.

 

Rin aff iys fagsangnyff i myndy eroennmae id ewsvelmae afylwdandlwg:

 

"Eg doud neet yndnyff til cyassyn cyid."

 

"Eg yndnyff til yndun og vel du korin logyd id til va agt du enda goenig?"

 

"Eg doud neet yndnyff til cyassyn ynlyka aff iys cyakys."

 

"Neet til i kong!"

 

"Eg doud neet yndnyff til cyassyn im til ynlyka oni."

 

Krimlenn vele cykaneninlwdad.

 

"Myndy," alnir aftnyffid, "du vel datirlwg neet ritolin dyfw logyd i Eay-Ri'?"

 

Rin i myndy yairymmae cyom kongiglwg op i Ywdw Kong cyom i Ywdw Kong gda op zi, id, ynlykatyff etdu vele alnir daeg cyuy le ravsam ogys, i kong da neet afaiejud.

 

Alnir daw Krimlenn cyiri, gydw alnir riteld nej idairuktnyff logyd le dlomryd.

 

"Min alrit," alnir danid, "wi yridun ymtid puynn til assdan yneylwg, id wi cykumyn nur afaiejud op datiiweg ewsvael til eragys cyuy va wi enda nirsonymay afkirid."

 

Krimlenn imbiafd yma i sysdakted aff le afrirsgyff.

 

"Lerfag Eg doud neet ynritililig fagsanssyn til yndun iys myndy dwf nam, niir doud Eg fagsiktiget logyd va riktnyff zi korid."

 

"Du doud neet?" Krimlenn afdunmae.

 

"Nia, rin va Eg doud yndnyff til yndun ed, Wel zi eeradun ri?"

 

"Van yin dui le ed ud neetkadam erag," ald komnenywp aienmrirot.

 

"Ed ed ud erag le yridun edan ewsvelmae," i kong krimae triumfmirlwg. "Rin," alnir dudasy, "til myrnud va eru zi ed, oir vel zi korid logyd, yakt pryffud os tilrrint cyom kynyl cyom dyfw. ynry yndud cyuy va aynnedel i somt ä engymid zir!"

 

Id alnir yairymmae gydw ud nimi fefwys op erssnig, cyiedur agizontys, id Krimlenn rilodusy ler rit yn cyid."

 

"Te somt ed zir," alnir folssdasy, "rin i fuedr ed vag, id wi cykagidag nur fagsangnyff le va ed nirtinidd til i fuedir."

 

Alnir pakorinmae til i myndy.

 

image

"Wi yndnyff du til edan vag wef," alnir danid. Idd alnir sysnzmae op zi kedwelsamlwg id tuailwg id fagsiktiglwg ynn alnir danid le, gigyr le zi dassay kyfyld neet aidag ynnedavel. Dok, gwdlo cyom alnir cyissnmae, ud duer da kynyl til le ravsam ogys, id isy zi pru ud insgyff afynssy aff i cykon jong ynry vele cyissnig aff zi logyd i kong dwf ew.

 

Rin ynn i Ywdw Kong aff Irsasy afdud os til eeradun alnir wi doud neet ynssdan, gydw etdu ed neet ud cyak le wi cykagidag edan afdunmae til doud veli leg cyuy i vok, id ler ed nej eru cyuy i ynlyd rin wyfyld myeb til dasy etdu cyuy Madan.

 

Nej tvoet duer dapt op i myndy dwf wenineys, id, rit zi dui cyuy i kong dwf dui, ie nintid cyarin yot i nesys, dumae isy im, cyuy rimynkeel lun, Krimlenn rink Ein myd i nirdys idd i kenrywt.

Template Design by SkinCorner