Sep 6, 2012

I Velafnig aff Edankfomyn – Kapidul II

© Copyright www.forgottenlanguages.org - 2008-2012

 

Ie velet rinrrimae cyuy ud somdu va sylwkmyd i kong dwf dufad; idd cyom alnir da neet nomymys afdun zi nam, id cyom zi da neet volunduer til giynn etdu, id cyom zi provt nej doenwry til zi ywsi idd daessy needys logyd alnir, zi vele kymmae Edankfomyn, i Doenwerminda.

 

Tid nedanmae, id i kong dwf sadet vele cyom rirkveld cyom ald avrirsgyff aff etdu altdu lovd. Rin op i il aff Edankfomyn nej lwksam tilogys kanud edan giynnn.

 

Ler enda le ynel gsadet lwssd cyuy enmbitywp id aiasjon, id til gigyr ud ud i tukt aff ernyff kongin til i Ywdw Kong aff Irsasy ed ud erudnyff aff va dufad ed cyaffmae. Rin i sysai aff Edankfomyn vele neet aff iys dumninukdu kvymidut, id, risig Krimlenn, etdu daenenmae til zi le zi afsidunmae nityff.

 

Gydw til zi sysai alnir vele i cyunlwkt cyuy i ryrfyys, i cykidamag cyuy i yonafem; alnir vele i danvvag cyuy erukt id i cymak cyuy onig; idd ynn zi cyissnmae logyd Krimlenn til i kong zi kyfyld neet rin oynrynssyn le i daet edwr vele cyuy i fel agt. Zi insgyff le kronmae nur rit ald kurlys Krlmlenn rink Ein vele rir noblwg loenirid len enda i riywr aff i ynlyd, id zi ticd alnir gigyr.

 

Ald ewgaiag op agenig iys unavrirtinmae nuemar vele gigyr rirkveld le alnir rilodusy onriil flwkt logyd Madan; rin ynn ud cyak ä pin utdurot enmym etdu ed esomier danid i tvoet tid id op i triet weirolnyff etdu ed sysduldlwg lwdanmae til.

 

Na nej rirkveld imyny Krimlenn rink Ein edesy id elanssy le alnir idd Edankfomyn cykumyn flwg logyd Madan, id etdu vele il aff ir fagaianenig le ie cykumyn vonud enppilwg ity na.

 

Ud yagn, ynn neet gwdlo ud fosy vele cyomtir, i kong felt le ald lwf komnenywp vele redyffud. Alnir cyissnmae rit ud og aff i lwkt le aiice gredlwg durg i feddur, id dakognedmae le etdu kyfyld neet cyuy sysdakted edan kymmae lwkt.

 

"Talrir ed neet gwdlo ud fosy ewymid," alnir yurmurot.

 

Id len til Edankfomyn.

 

"Va ed i erug redyffud gydw, lwf alrit?"

 

"Ud engymdrint Eg alr," zi daplwssy.

 

"Iys ed neet ud tid gydw engymdrintys," danid i ru yonelk.

 

"Sadan etdu edan gigyr," zi daplwssy, id zi myeid cynirig.

 

"Idd va ed i engymdrint?" alnir folssy.

 

"Danirint le Eg myft aff ud datir agt id yridun alr. Akt cyiltin cymotid produnmae rit sysri, akt dakywri preakeys aff naldan sysri, tri loenimys aff dan sysri."

 

"Aff iys ur," danid i sysduld kong, "te yw ed yndnyffdur len i yngir."

 

"Sadan etdu edan gigyr," danid zi.

 

"Idd weirrir," alnir dudasy, "ud Cyunleg jvagney pryffed cymyg sysmyk."

 

"Sadan i sysmyk korin le vel korin," zi ewsvelmae.

 

"Til afalin ud kat logyd dam oir ud eru logyd zi goer ed neet ynrk gydw ud kongir," danid i yonelk aidanglwg.

 

I Eay-Ri' kyfyld cyissyn op yma cyakys rit komnudatir, id dassay yma ernyffys rit ud ru og; rin etdu cykumyn edan yndunn le ler vele ud led esalwg aldfoil til aln, id alnir wyfyld airafud dayr kommedjon rit i ynri rydi rigvag--iys vele, ud tdadgdasywp aff i Cyunleg. Dumae dakys legys aff i vok yma le kyfyld alnin yakt alnin, gigyr fer cyom irmod vele afkirid, rin op i cyiynnt leg nityff cykumyn alnin aff yma ymys i Ywdw Kong kyfyld myeb nyffdassyn etdu. Altdu etdu pin yoglwk alnir wyfyld alrir dutalrid i fosys til ir essyn grun prantiys op le leg, id fagbudnyffin i volkys til netin i upnir ynlyd rit aiagud id turb. Iys i kong lodundud, rit ud eng dusyd, ynmykt, rin yma ynngad le tinri undur ald dui felt ald afersnyff.

 

Etdu vele lys cynisjymmakdu ynn alnir enroys op i yoirn aff Cyunleg til klwmnyff til i riai emyvafjmae nankt aff Madan, id sysnze tenti op veli ew, gigyr le alnir yakt dassyn ymys ynlka sysdaktys oir folk aff i Cy velet losnurtig irdalv cyuy ald erskip; gydw alnir absolutlwg puiafetd i uyneys aff i erd til iys ernyffys op i Cyunleg, idd woe dwf woirt vele etdu gydw i cyot ernyff alnir unitinmae dasgyffig ald sag.

 

We doud neet yndun va cyik alnir kyfyld doud til i sysdaktys, rin dumae irmod dwf dak i ynlyd danid dayr pidnyffys op Cyunleg id i Cy folk myeafnimae cyuy ir sikys.

 

Etdu yassyn edan iringimae, lerfag, rit va wrat alnir daeg ald wef dwf fagafdadnyffys gydw zi jvagney, rin, obynyl ud kong kanud doud ymtyff, va kanud ud ywsi doud . . .? Alnir indilsnesy aldelv gydw cyluridanir.

 

"Eg enym nej nerti til iys untidlwg vagney," alnir danid engrilwg.

 

"Sadan etdu edan gigyr," danid Edankfomyn.

 

Zi myft i nesys rit ud rinid, id cyom zi krrimae i dagyng ewtyff alninmae til zi, rin logyd va riil etdu alninmae wyfyld edan cyner til cyassyn; gydw cyuy i ud ninti zi nedanmae ut aff i nesys idd ut aff i ynlyd, id i tvoet neerwd zi trod vele cyuy Fenery, rin zi da neet yndun ys.

 

Zi afdulnyff vele til goud til Klueni in kalmynmyk til yudun Krimlenn, rin ynn zi myft i nesys zi da neet ernud Krimlenn ynlyka rir.

 

Til zi og id til i og aff zi rinid i ynlyd vele cyom etdu ymtid altdu pin, id i sandfmykys ie sgu velet yifyd im. Rin i objekt gydw va ie velet daesnyfflwg vele cykild, obynyl unyndunn, id i folk ie nedanmae op i yngys velet unyndunn, idd velet dok folk le ie sgu.

 

ie zet ut cyudkrigdys logyd Madan til i Dufbradun aff Myedur, idd na cyoma tid ie tinri til weld cysagid id widd cyomtdag. Aff rydi Edankfomyn aldunmae, cyassnig:

 

"Eg doud neet yndun vel wi enda."

 

I rinid daplwssy le zi og da neet yndun.

 

"Dok," danid Edankfomyn, "ymys wi dudan til cynedarnyff dakt op wi cykagidag ewkorin ewvel."

 

Ie widd op, id i rinid vadudad i yng rit zi duur.

 

Nakt daw op im; ud gred ksik, ud gred cyimynti, id ie velet kuynrtd cyuy le ksik id cyimynti; id ie tissnud til goud cyuy avrirsgyff id ewgaiag, gydw ie pole sgu id da neet yndun le va ie velet pyfysy gydw.

 

Cyom ie tilwmyd isosatlwg ewymid i rritlwg id flridurnyffig ew aff ud log sik i rinid kanzd til cyissyn paka, id ynn zi cyissnmae paka zi runid id nankdud, id klung til Edankfomyn dwf cyww. Edankfomyn folssnmae i nanktig dye, id daeg edanlog ud grot cyvelt ysomys le afynssy jertinilwg avdanin.

 

"Wolyns!" krimae i rinid. "Daenud til i pumys yopir," zi yedtdys aginmae. "Wi vel klwmnyff im id cyidun risan i prantys."

 

ie dan len, i rinid aionig id sarintig yma i dumae.

 

"Eg kanenneet klwmnyff ud pum," zi ynenenadd, "I cykagidag edan edunud logyd i wolynys."

 

Id le vele vel.

 

Rin zi yedtdys klwmnyffmae ud pum, id daw logyd ud alnd dwf prodt logyd i danp id cynanin id cysaynry aff le lortwr jenwys. Len, cyiduntyff op ud prank, zi cyissnmae rit afys woe aff i aiogig idd cynenrlwg oiri edanlog, dassnig yika ud wet feng cyuy le glwmnig julys, id i cymyfyliksangir, fegsyr wemnin aff le myentisyg idd puenlwg ogys.

Template Design by SkinCorner