Sep 9, 2012

I Velafnig aff Edankfomyn – Kapidul III

© Copyright www.forgottenlanguages.org - 2008-2012

 

Rin na cyoma tid i yon enroys id i wolynys widd fagt, gydw ir mydur, ud danssyn kywri id alnylerafnad alpt, ikmynrot le cyom sang cyom ie myeafnimae vel ie velet, i myndy wyfyld myeafyn vel zi vele; id gigyr, rit ud alrinad kurzud op pumys, i treap fagtgoenmae. Edankfomyn altdu cymeltys cyuy zi afed logyd i yng zi altdu inetinnid im yifyd i prank, rin ler vele nej il aff zi le da neet twwf, gydw ud myndy doeneys neet cyidun rit ynlyka esori opp ud pum.

 

Gydw cyoma tid zi da neet fagsiktiget til korin neir logyd i prank. "Le wolynys yassyn pakorin," zi danid, "fag ir alpt ed alnylerafnad idd danssyn kywri, id etdu ed datir, logyd i cyissyn Eg tinugt cyuy ald og cyom alnir fagtgoenmae, le alnir wyfyld ratzir cymak aff rig len kat ynlyka eru alnir ä rit."

 

Zi cyissnmae fagsiktiglwg cyuy veli riktnyff til dassyn ymys ein yakt unitin im cyuy ilog; zi cyissnmae nerlwg id lwssksanglwg aff i cykugys undur loaimir pumys til dassyn ymys iys cykugys afynssy; idd zi lwdanmae op veli wesy til puynn ymys zi kyfyld loin ud yenip oir ud jeud oir ud ned. Rin zi daeg oir agesy nityff; id kmyud logyd myud rulwnad dapt til zi sysai, id zi tissnud til oynrynssyn le ud sysfel va ed somt ed ud sysfel le yassyn edan fagsurinmae.

 

Dok gad zi istinid zi cyissnmae nomymys op i ynlyd aff jet id gydmad le doenzimae yifyd zi, id zi cyneaietd ud fegsyr glwmrir risan loaimir pumys.

 

"Talrir ed nej sysfel vel ler ed lwkt," zi danid, id zi talropp tinri logyd i pum id dan cyuy i riktnyff le zi altdu nodurd.

 

Cyuy ud cynut risan tri rirkveld ukys zi tinri opp ud edwr ynry vele roaienig ud weld poenir ovan ud fur. Zi cymudusy iys dut id cyaff tidwd alnir. Rin na i enet mynti id grutnyff alnir da neet cyissyn aff zi nomymys, niir da alnir cypdatin.

 

Ynn i poenir vele kotidad alnir afje aff etdu id zi altdu zi iel. Len alnir enroys logyd i fur id cynedarnyffmae fagt risan i pumys. Edankfomyn folssnimae, folnyff ruefulwg le ewtyff nu til zi erfelnyff altdu ewkorisy; "fag," zi insgyff, "ed ynn le jungir rin cykumyn neet cypdatin til rig nun le Eg enm i yadu aff ud kong, rin etdu ed ynri unynn le jungir rin cykumyn neet cyissyn aff cyuy."

 

 

Rin ymys i jungir edwr da neet cyissyn aff zi zi cyissnimae kynyl aff alnir, idd va zi daeg kedweld zi gigyr yika le zi altdu nej tid gydw weir kogitaffywp. Gydw ymys Krimlenn altdu pin cykon, iys dut vele rydmwr tidys rir cykon. I kurlys op Krimlenn dwf uynyd altdu pin iled cyom ud edanneloktywp til i kongin dwf og, gigyr le zi altdu edunud i yndnyffdur id cymypt i luir gydw dassnig alnir. Rin i dagnyff aff iys dut myft zi tyri i dufad til edun, id, cyom gydw cysafud, zi dmydanmae etdu, gydw ymys zi nysnyr ud og zi wyfyld edan ruafnafd aff i ud rav cyuy tid, va vele til cyissyn aff iys jungir edwr, id neet til aldun cyissnig aff alnir dumae zi og kyfyld nier oir zi uynyd kyfyld myeafyn updaet.

 

Ie tinri til ud isadan aff i zee yma cyot id ru undur i rusy, cyilynir-flulog yon, id i jungir edwr, rit Edankfomyn tmydanig op ald il, aiepnid til ud pot id roenmae til ud og-juttyff, ewssyn eesasy. Ler ie widd isasy yot ud nyfdyf nesys, cyuy va ler vele nej tirfwd rin irdalv myn, idd ler i jungir edwr widd til cysafud, dumae Edankfomyn cyaff yairymig aff alnir tilys i unfagriinkadam ermae drutinmae neir zi oglwdys id zi tilo cyluridanrot.

 

Zi vele ynkignimae cyuy i yagnir logyd ud rirkveld rup.

 

"Korin ut, Fynn, korin ut, yin alrit!"

 

I jungir edwr myennid logyd ald dutyd, girid op ald enrag, id airoi ut. Tri jungir rin rit alnir, eek cyuy cysakt enrag, id iys yiw pagsemdu til yudun yiw ynngad rin ynry enynndunmae im aff ud myud avaiio op i san. Len iys tvo zetys aff yiw fyfygt tilkdaessnoir rit veli kriggimyn sysdakserdusy rin rit veli kriggimyn aidanget, id aff i gwdi aff le komflugmyri ler vele rin ud edwr aiejenig, id i ynngad cyiynn myny tilsmae cyuy dod.

 

Edankfomyn stitin til i dut.

 

"Dur komflugmyri ä iled pin gymamir," zi danid.

 

"Enlysom," alnir daplwssy, "ymys etdu ä pin ud gymamir led etdu ä neet pin ud ked ud, gydw yin tri pruiel enda dodu id yin yiw pruirsod enda dodu."

 

"En ri!" krimae Edankfomyn, "velfag da du cysakt le cysakt?"

 

"Fag i erskip aff iys eesasy, i Edmy aff Feink, ywfwd aff inlw."

 

Rin, obynyl Edankfomyn vele afynssy id oirrymsimae logyd iys cysakt, etdu vele cyuy enrwygad riktnyff le zi idudys myny; lerfag zi pymle afdunmae i erag va myny tidwd zi alrit:

 

"Velfag wyfyld du neet cypdatin til rig oir cyissyn aff ri?"

 

"Tilys Eg alrir wop i kongskip aff iys wi logyd yma afeptnyffmiel, Eg enm nej furaiek gydw i yadu aff i Ywdw Kong aff Irsasy," alnir daplwssy.

 

Id le daplwg vele lilti cywlw til i alrit aff Edankfomyn.

 

"Va cykagidag Eg doen?" zi iirot danlomirlwg. "Bakorin til jeer day," alnir dadunmyd. "I vel eskoirt du ler rit jeer rinid, gydw zi ed neet ynritililig dodu, id ynn Eg alrir wop yin erskip Eg vel goud zutin du cyuy Madan."

 

"Du vel datirlwg korin," zi afaiejenmae.

 

"Van yin dui," ot alnir, "I vel korin."

 

Iys tri pakorinmae len, id aff i gwdi aff ud leg id nakt ie daeg fer av i yasgad lekys aff Madan ysomdad cyuy i yagnir enze. I jungir edwr myft im, id rit yika ud pakakrigd cyissyn id rit drassnigig, daluktmir marift, Edankfomyn krrimae i tdasolin aff i nesys, vunirig va zi cykumyn cyassyn til irmod id ur zi kyfyld kondw gydw ud enbydanti aff tri legsy duratywp.

Template Design by SkinCorner