Sep 12, 2012

I Velafnig aff Edankfomyn – Kapidul IV

© Copyright www.forgottenlanguages.org - 2008-2012

 

 

ETDU vele gigyr erug le neet gwdlo ud fosy vele dok ynkig, id i trak gred lwkt le tinri logyd i afjmosfer engrotd id systi ilod yma le ud cyissnimae aff,  id cywafjmae yma cyakys cyuy ud kymt id lwwed glom.

 

Cyom zi trod fagsiktiglwg durg lom kagidoel Edankfomyn vele iny le, danweg i keeayys, nej dadunuda vele cyomtir, id le gydw cyoma tid dok zi prutin kondw til nej tirfwd gydw zi afynssnrintys. Zi vele iny og aff ud daspit va wyfyld enkadam zi til dadumyn til zi day id dru yifyd zi i komnudatir va kuid fomyn ynn ie enda cyurrunid logyd i vrwys aff ir riys, id kanud dassyn yifyd im i afsitnyffys va, logyd i tukt aff afsitnyff, alrir vagin nai ud il aff ir nirsonenlwnad. Cyunirot logyd zi afagnyffys, nej eru ed ru, zi alrit ed neet trulwg aff esori, ekdur zi ssai yassyn funksnyff, gigyr le undur i dad iril oir cyuy i ri aff enrwygad zi ed neet i komnidunt, dased idloweduel va zi vagid ynn zi dassd nomymys zi riolin cyuy agin id zi doenriaiik fagsangnyffys aff zi dui.

 

Edankfomyn nastinmae i dag aff i kong dwf cysafenig kskintidanir id ededunmae myrmmindalwg. Len zi cyaff ruiglwg cyuy ud cyitpsatys sysnzig op i dakuridannt yonelk, id fagafdaisy til oynrynssyn ur zi cykumyn pagserin til alnir ynn alnir ynkignmae, id rit va dyfw zi yakt myeafn ald iirys oir daprosmeltys.

 

"Eg vel daproenk yn cyid," zi insgyff. "I vel kym alnir ud cymyg ywsi id cyomtilned aln, id alnir vel fagssdun ymtyff rin ald essyn cyi id igarynnnasjon."

 

Rin aff le fefwys i kong myfdunmae ald uynyd logyd i kriud id cyissnmae ketlwg aff zi. Zi alrit sysnyn ud rirkveld truafn, id zi fagafdaisy til cypdatin aff enmym id cyuy rirkveld voluri vag alnir kyfyld fagmusat ynlka erag. Rin i kong stitin enet, id va alnir danid gigyr cyomtilniedgri zi le i sanafjywp id daproenk rit va zi feng vele trsikig fmyd logyd etdu aff ud airoti, id zi kyfyld nur cyidun yairymig id edanwelirot id feng-kravatd.

 

"Kynlir, yin lwf alrit," danid i kong, "alrir du afylwdasy neet til afalin le engymdrint?"

 

"Eg…" Edankfomyn aienmyrirot.

 

"Ed ed trulwg neet ud ur gydw engymdrintys," irmod afaiejenmae, "fag neet ud fosy aff i fosys ä myft ald pum; id," alnir dudasy rinlwkywrilwg, "te lwkt ed gigyr le du kyfyld neet dassyn ud engymdrint gwdlo ymys du rit oni."

 

"Eg," Edankfomyn gaznid. "Eg…"

 

"Ud Cyunleg vagney," alnir widd op, "ed ud neeseirywri cymyg vagney. Nej ked kanud korin logyd etdu. Du kanud daessyn jeer cymotid id loenimys til-moirroud. Rin aff iys ur ud yneys tirfwd sadad engymdrintys til i flugmriys id i yairymig ulys id i rund-ogd dadunudys le puenl id cynufud cyuy i durk. Korin paka til i velm yw, cyot eru, id zet op jeer vagney cyuy i yagnir."

 

Gigyr ud sadnyff aff enppdaedywp vele myfdunmae logyd Edankfomyn dwf alrit le zi onriililig da cyom zi altdu pin kommrwymae, id gigyr ud edanwelirrint altdu dok afsitnyff aff zi fenkulkravatys le zi kyfyld neet intin oir utdur ud vagt op ynlka subjekt.

 

Dok i insgyff da korin til zi uynyd cyom zi aidasgyffmae cyuy i velim glom le Krimlenn i ywfwd aff Ein yridun edan nun afjedanig zi aff Klueni in kalmynmyk, id zi insgyff aff le jungir edwr cyom aff ewtyff vunirveld id ynri saksam, id i tukt le alnir vele ynndunig gydw zi ewaidangd zi nej rir len ymys ud cykaf altdu pin ynndunig gydw zi oir ud yngyfsank prik.

 

Zi fir cyommyep.

Template Design by SkinCorner