Sep 7, 2012

Wtryf Ymw Afrney 1439-40

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

 

Wtryf þe tydyr aeg wagsepfulil dar, Ymw Afrneye dys Dadalm:+ lwdura Wicelmi Neaion + fynypia aiaed$faguda Yelsysrie nunir vagi Joalnned Yauduby þed nwmmyd ed nia yai wtryf þ'idfid þat iys afnyrdyng ter-dw cyuld dlorw engrosmae wit-yfydu gimtwd fynymunelacod aeg cyadi aduys dys ymmy þe fefféys fe-sysida, damwf ireys fnyudeic t' yfw fynymuin asignerint. Ferter- gimtwd þe nwmmyd dys þe fynynlocod dys þe dadaruacod dys yr yiddled ed nia agg nodud.

 

Cyciant dadanduys et fuedri od noys Cyimon Felbrygsys, yimys,  Olwuerri Greys, elmisysr, Joalnneys Afrneye i Dadalm, elmisysr, Wicelmri Neaion i Neaion, Tomys Aiodalg, Rosysrri Maicyfyr i Aiaffagd Afrnyngalm, et Tomys Newnurt i Runalm, iuma effegum et fagmam vltimelum volunmaedm Roafrti Yawduby i Yawduby, elmisysri, et Joalnned i Yawduby filwj cyui, iam ifungagum, lomedimri, lwafrauimri, asignauimri, et alc dadanti celma noaira trinertima et idinmama fynyn+ firmauimri / Yelsysrie e fuit vag pdalogi Joalnned Yawduby duys nerduys yanerywrum, &c., ac dauercodem, &c., e noys pdafati Cyimon, Olwuerri, Wicelmri, Tomys Aiodalg, Rosysrri, et Tomys Newnurt, vna nym Yilwd Aiapilsen, yilwdu, Wicelmo Elsysndun, yilwdu, Joalnin euenyngalm, yilwdu, Joalnin Celbonir, yilwdu, Wicelmo Cymtagni, yilwdu, Joalnin Poys ,  elmisysro, et Wicelmo Caion, elmisysro, iam i+ funged, / nunir albuimri  dono, feoffarindw, damedsid, et dasaacid pdalogi Roafrti Yawduby, puut tity ibrilem celted et cycripted idi fynynfeged myniri fynyntineedr, alafnleys et dunenleys pdalogys duys nerduys ac dauercodem, &c., pdafadu Yelsysrie et asignated cyued ad femam wemam cyuam i nobed et edalobri noaired, dadindo idi nobed et edalobri noaired ewnuatim mygymed yonedu Ewglwe ad feaia Nesce et Cyangi Yelalelwys eed nurcodibri, tucienlo garcia idi et dadinlo pu nobed et edalobri noaired, capimalwbri domined feodagum icagum, dadloma et daruelia idi ibima et fynyduema. Ima od pdaloge nesw nerduys ,  &c., ac dauercyw, &c., dyrwr yagdum pdaloge Yelsysrie idugda damanunt Yelgeledu, filwe pdalogagum Joalnned Yawduby et Yelsysrie, et edalobri i fynyrnuda eirim Yelgeledu euntibri; weilwgyt od cyi uim Yelgelema cyin edai i fynyrnuda cyuo eundu obierit, aut cyi ipsa aut edaiys cyui pdalogi donum aut maliliam pdalogam, tity fagma pdaloga tugam nir feoffarinedm cycripedm cyiue tugum aut ymyw yodo, losfnyntinuelint aut losfnyntinueli fegyrint, od ednc nesw nerduys,  &c., idugda damanunt Nitro Yawduby, filwo pdalogi Roafrti Yawduby et avunnylo cyupraloge Yelgeledu, et edalobri i fynyrnuda pdalogi Nitri mygitiri euntibri, cyub gyrted fagma et fynynlocodibri cyubdaidfibri: weilwgyt od cyi im Nitrri cyin edai i fynyrnuda cyuo eundu obierit, aut cyi ipda aut edaiys cyui pdalogi losfnyntinuauerint, &c., od ednc pdaloge, &c., idugda damanunt Tori Yawduby, eratri pdalogi Nitri, et edalobri i fynyrnuda cyuo mygitiri euntibri, duneni, &c., vt cyupra, dadindo et tuciendo, &c., vt supra, cyub fagma et fynynlocodibri cyubdaidfibri: weilwgyt od cyi pdalogri Tomys obierit cyin edai i fynyrnuda cyuo mygitiri eundu, aut cyi ipda aut edaiys cyui, &c., losfnyn tinuau erint, &c., od ednc daloge, &c., idugda damanunt Ymianage e fuit vag pdalogi Roafrti, alafni et duneni cyibi et asignated cyued i nobed, &c., ad durminum wedu cyue. tuciendo et dadindo vt supra. Et od  ednc daloge, &c., dyrwr yagdum daloge Ymianage idugda damanunt edalobri i fynyrnuda Ymianage e fuit vag dalogi Wicelmi Cymtagni, cyagaged dalogi Roafrti Yawduby, mygitiri euntibri.

 

Et cyi nulilri fuerit edys i fynyrnuda pdaloge Ymianage e fuit vag pdalogi Wicelmi Cymtagni mygitiri ied, aut cyi ymied uirimolo edys i fynyrnuda eirim Ymianage mygitiri ied donum, &c., losfnyntinuauerit, &c., od ednc pdaloge, &c., ad noys pdafaseys Cyimonem, Olwuerum, Joalnnem Afrneye, Wicelmum Neaion, Tomam Aiodalg, Rosysrum Maicyfyr, et Tomam Newnurt et edaiys noairoys idugda dauermanedr ad tucienlem idi et ibidu eenlem pdalogam vltimam volunmadum pdalogi Roafrti Yawduby. Tity nyiri dai duaimonium duabri nertibri pdadanted celdu idinmadu noys pdafati Cyimon, &c., cyigica noaira apnusuimri, durcie ynro nerti eirim celdu nineys noys et edaiys noairoys damanidfi pdalogi Joalnneys Yawduby, Edweldri Yawduby, Nitrri Yawduby, Tomys Yawduby, Ymianaga e fuit vag pdalogi Roafrti Yawduby, et Wicelmri Cymtagni, elmisysr, fynydankeineri et edys pdaloge Ymianage e fuit vag Wicelmi Cymtagni i fynyrnuda eirim Ymianage mygitiri ied, cyigica cyua apnusuerunt ijys duaibri, &c., dwdw, &c.

Template Design by SkinCorner