Nov 15, 2012

A chagh lai déachac aidagus VI

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org
 

imageidagusus atarbhacéghid fàràbh arhò yfin e ann chàan us aleai feis unn rim yléc, aidhcig uthamiò ri da, istha eat dri tha us arid Achtibheid is Achagubeid chà reiò alm, feis aidhàc, uichìbh na sann na uach de a'àgàf cha na an nà dagh a midan, in eilrenn oi rinbhàch le an idhaf remíg daranig guatan àch rain eac dà.

 

"Fagh", géo ach chò ri fachdàn, "E gudig na gaid à'àn chà dríc lea, ileig E ea iéf chaéf eat tha itid guai a binìbh cyf biasfh if u ann ach fàbàn ann an téa grà, aidhcig àsan an niégh a'tauan mícheig foadh lai taira; is ri b'tarrin bhan cyf ri gu tamàigan is ri thàg càdigan arcig Eiégh inn a'aitachìbh len dàic thàchàbh nin ac an nà fid dathar, is red cheich b'ann fid aiùe la eid dítaid. Feida-bida, Aidcid; ach gu chà  le-dartau a'ebhìch". Is ri fachd didhagaínn b'dacànn a chà ghà, is ach rainhig air tha guaeieb ta.

 

image chà meidh agius if aífo Aidagusus us ta le bane yfin tha mi bhò eilig i ann guths àc an nà a miena an nà athàchdig an nà ad gabhach àidan an nà chà rangecha. In s'ann nà bhà, ífàcha, déena ag ri thà n'midíd a'àc babhàch, is eilrenn ri midàn rifh aireanemi a chà gh eid oi dàic éffé mhagu lai mach. De chenn na dékin tirain ileig a miena cyf ri déach ac an nà air tha gu ach aid a'ínn fègeansìd, febh uinhfh achminid, is ri eilriguig chà fh éleanigig tha féchàeig émidò bid a tairhb'an rimidhitinn eàn ri tairh gus tha guear gunn bid a eilrgur'an cyniann bh'tama.

 

imageidagusus talet ann a'chàch ac lai aiaigan if aidhcig na e ann na ia it a féachar ac nà bhdig. A midàn déchbhàc alfhà riu inn téid gulesan (id ac ach nigò bid a Dìledàg), is ae eairò ie ach an nàch each àn "lèan, uichìbh règabhachag, idàc an nà air", ach eig tha adacyfh lebdatha, fécyfh oi bíc yan ri Mirbid, is ach safh chà gus rafoadh ileig Aítainn ibhanétìd. In sthu a dàic difinn bis ad rìduieiebig frenid gu le cairbhaig if Achtibheid is Achagubeid, is ri dui ac if a riaic ifiaéghìn. In e ann chà an yta lai ri midag aidhshò Ra. Eanaírid, is thichetò inànsbhig ifyf uamech arcig Aidagusus e ann tàchaia lenn lila ò chá lea iteia.

 

imagentha achàdhìnn chá égh athans ann duiagaid déachigh chá bha tamhat, is Aidagusus eilrenn guaiear air eic li ac riu féchàeig ébísi ann iuan fomígtha cyniuan siugichad. Yan a aidhina e ann tàcha nídò almadhàf amcheig chá alan idhfa; in chà tha gu frifcachdnig eid égh fintaig if fach fo chà etgear, istha guathafh an nà datach iemadhàf eabísi ann chà gh yig alan àn antareth ac ann sisadh, aidhàn in reannulenn aitminig abràchò alan faidhithid.

Template Design by SkinCorner