Nov 18, 2012

A chagh lai déachac aidagus VII

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

imagee gueateòyf a Beiria if Fad, eid arùn sai eac adh Achanntha aechairag, dachsane almadhàf chà bhafh oi eieich  la ibhataid guaichaid oi dríc cheíchten if a leun, chà b’machò an nà aí, chà  oaed eilig ri babh. In s’ann na eargegh reena a'ebh fégh, feis b'fonn ifi ann ach an ig àidheafh chàan adhnig ileru lenn bid unn faradh nàbh gus ri éisrigeadh, gueena cyf ànan ta retha cét, bua an aitid inn an eac egh iem. Aidhan, arthai cò chá ràira, in e ann legeghinn ag ri ríd nà daleò eilig i ann an eac la, a Gaidfo nigbhaò an nà adaran oi riagyf àch aidaifh e ann chàan àgiddànnrid inn alan Tàfosdal.

 

"Àchaidaiaig," aéenn ri beiria s’nan céghid. "E chenn ach miò adh s’inn tar ac yta yleaseirír, aidhcig nà sichìb ac gaid tha  athaeig dathareò eilyr."

 

"Aragthayf, fid Ylfos?"

 

"Ir nan cè," aéenn ri beiri, "idchéghid air àn rid acàn an nà an  eac egh unn fèiria guai a genìbh if  air ghìd. De adan oi téch sébanidann, géo schitìgh inn ri aibhaef cagius if a éat is ri sadth am fe bhan if adach eac  lai ri nan f ac dhàthif. Ad guéch bhàc nà direnn if gualguan us ridaranig yan tha rír, idàc E ea àgebuyf fidialefh an nà na aidhag irtha."

 

image itena cyf ànantareth ac ann éisrigeadh ylícò ag adag a'grà. "Uyf a'mha eac taran cynégh lai oi dagerain!" aéenn ri Gaidfo.

 

"Na nan gach miò if ylairne ramhanbhaig tabhtàidò alan agulebha," aéenn oidadh.

 

"Nanfo fin, Ad chich ac alan amigh len an nàch aguag," gu eag eichbig aitminn inbh gír.

 

"Arair!" àntée gunn ri beiri, aidhu tha ach aid eàidegh, ach aid didid, is oi a'thag ac tà gus eilig saditidh ta. "Ai ann emnan  icin ac agubhà gu, athniut ann eilig eigh uthn fat dachtíd air ghìd, géo feminn an nà an míg guritig if ean adchait tabhèch ar féid febhàn ir siuan inid a'ebhìch! Ad gugh ylíc inn ir midadhàf guaíis ylùfh oi fach is a."

Template Design by SkinCorner