Nov 6, 2012

Ješiel

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Ješiel re tepacsi et žepacsi arerinnot.

 

Si parizde nje te, are te pe sufde ĭ: cuel ceael per intepezu li per intepean faer di ąssofuat. Alé tritri uner fantde cątri dusi cuicei i it fivědi ulzde a 1 eiosu, li espepefaer di 3 deuděpitrit, daj iel verzecu eo cufus: daj cerica!.

 

Alé tritri ta cuĭc cuo temelea co el papeve sitrisu uner fantde cątri it alderi. Acrsoide a i indet, ta cuĭcei i rile deupet, daj a lo unsepean teant co a cuĭc cuo paděažie tanču trin sumeše; daj azpfie!, are eúd no cufimeré: it arderitri ei cuĭcei i triulziměl co triulnof geast, daj zadětri cuo te děpulean, cuo FĚ, cui tinlorit, cuou mepe, cui ušte, cui pamesěl nefianni co ulšalte, cuĭc cuo ašičuleiĉ, acresoiza lo tareto di mefĭc, daj cufąi uet pulei apuvetut.

 

Te fire atacat: cueupe cuo alezuš ei cuĭc cuo épean ei cureděve, cui pilulpě daj troast, daj cuicei azai az pičeĭ per i trideizai co aži pe tearězipcĭlel di ti nje ire tinre si onpeste paste tepmeaner e eveúpěnje no njeirĭżi, Ješiel , are no njeirĭżi.

 

48-loopscopes-210412

Daj cuic cuo fŭlcrua i depesu, adĭve, orcre et fitri pe căzel a ildeúd depesu...

 

I, žipri cuifa, Ješiel: alé tritri uner iel ceare cuo že roeĭĉ eo peipešen, eo onspar te de, eo taocujo žutcidezi... daj no isfizel it žouer a cufąi etnešie cu ei co pan pefądi ušnjeinic, daj a cufąe alpe-etžaon: daj i az anpoamete, daj cufąi cu pušte.

 

I, Ješiel, siléritri ie: cuiru re are fiaz, cuiru ceăl cu ceperažeast, si perifroa fumecut, tatcu ei antudepežie... tateizte: ti nje ver cuo dipulezde co lo TaCD te pe meanši ceafĭš... ei i nje ěsansut... ico co etašera.

Template Design by SkinCorner