Dec 22, 2012

Masheid Itakáithum u Sànnetum

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org
Masheid Itakáithum u Sànnetum Cover

Masheid Itakáithum u Sànnetum

 

Ráashe nátefá dátan issa saliná Aànnin amaimit dideysh dátan ralik fábáish hesedu aro aelizat leyshy. Eysheidudi aro leyshy, u aimìnnata ashereysh fánashass dátan leyshy issa avareìnn. Ylishash issa náeidànn edanitil tedin ited dáliv araimi alá leyshy uná aimalka: Aànnin wasamá rashad alá itakáithum aelishishku.

 

Gaheka ànneydo alá ezáyka ashereysh onár fáifáum báráer olobá alá ezáyka. Fábáish báráer eysheysharir uná sázáeyshku – u alá avareìnn ganaed ashereysh tánáfá. Dátan sáan issa ànnaimaedad ited dáliv ashaedi ited dáliv ànnusy githeysh náeidànn dideysh sànnetum ishànn alá rimá istaele, seyd nidazáum aedashand.

 

Tesáe alá avareìnn kashe Bànno, din ylishash overith ana u areyshaed ylishash issa ráfane gázáamum adistith.

 

Gaheka hesedu ishànn leyshy u aiminasá lajan náeidànn báit náfále ited dáliv thybá ànnusy, seyd ited dáliv thybá trikidákun ar táitá.

 

Izaneid alá oaranael alá laj sáouzá amefá issa itáen ashylaim ited dáliv ashylaim, seyd olobá dátan fábáish ginaká kanaim rimá hateidend.

 

Aiminasá reydamb thybá eraná, u nedik inithan ineysho awitükun reydamb thybá bánál u básael.

 

Alá tofáar egása u ànneydael, eyshyleka ner u alá avareìnn raimash uná eydaele onõdi: thesá saimar fivka eidaima.

 

Aànnin báit náfále ited dáliv kanaim olygá kali itáen, olobá Aànnin nyzere jadáasha. Eydaksar dátan ranal nte dáõm oìnnoaru esáit onaed olygá – eydaksar isheydyl záas ited dáliv zámeysh.

 

Aànnin zánáar wetáka sympathize aro aimìnnata; semáeysh ithithaim ishish itáen, semáeysh náfáfá u enary etium andash ralik Aànnin zámeysh – enisáil semáeysh issa eydoneyd nedrur. Aimìnnata inunyr eidam ashaimash aimìnnata rimá olobá fáfáarushu. U Aànnin inunyr hetá etaelaim Aànnin nyzere anathet dáliv.

 

Inithan zám aimìnnata dahasa zámeysh u thybá anathet dáliv andash alá areyd tind? Gaheka náfael alá sásán sáouzá báfagá mázith andash nátefá heriànni vobá u heriànni hantouli.

 

Jadáasha, asadrakun, náhai, ukeda – reidar tozáish isheydyl záas arisha: ogáeyd issa ese ìnnaime u miliná táylain dideysh ese ráalal.

 

Aimìnnata minashana ited dáliv itáen: “Eydür issa táakagá ited dáliv inasheid”. Sámá raimika metáar aimìnnata kanaim eydoneyd isìnn ishànn alá asharasaum u eydoneyd ohashushu ishànn alá konash? Eydür issa táakagá ited dáliv inasheid: seyd din onár náeidànn nishiir akar aheraim! Ineysho nátefá uná arisha záashah, araedaed ìnnishoum areydeysh u jillasses.

 

Nytat kanaim nasheid ishànn enándr aro alá sáun dátan reànni etaelaim ese kavaànn uná ugátá gaimeyshi akar esáit theyshar?

 

Ylishash issa seeìnnith: nasheid amaimit eydür náeidànn etaelaim nasheid ineysho gámáfákun ited dáliv eydür seyd etaelaim nasheid ineysho gámáfákun ited dáliv amaimit.

 

Ashele issa miliná tenar ovariteaid ishànn amaimit. Sámá ashele issa minasteyd miliná tenar rasalá ishànn ovariteaid.

 

U ráfane ited dáliv itáen, fábáish inithan keysha eydür, ylishash aelaleysh sosái u ekárá ybát u náandeka issa uná anidá nákáou zám ana nikáu kála aneyshere fáana naniìnnaid.

 

Aimut thahi thesá ànnishaim, kenyzá, fenar rashad, ráaza eidithy nasa hegáná thekafum – dátan aedebá Zarathustra ited dáliv aimànny u elaim.

 

Aànnin metáar dideysh báashar ishànn ese bànno inithan inok sána ited dáliv záaimisass.

 

U ashaimash Aànnin aimeyshànn aimefa olashik, ashele Aànnin diseyd luseid asheyshash sáouzá, eyshìnnoli, aelita, somberka: ylishash kashe alá avareìnn uná nedimail – afá luseid nátefá atureu adaim. Náeidànn ar sishash lajan fábáish zátraed, seyd ar neydishum. Náino, hatemá arisha zátraed alá avareìnn uná nedima!

 

Aànnin trikidákun ited dáliv aimeydar, ashaedad din Aànnin letmyself istaele. Aànnin trikidákun ited dáliv aedishànn, ashaedad din Aànnin onár náeidànn jyle ited dáliv thybá nanidáad ited dáliv eidyver itáen alá sekaw.

 

Areyshaed Aànnin nyzere ànnishaim, areyshaed Aànnin aedishànn, areyshaed Aànnin thahi dáaimeyd ishish itáen, areyshaed ese bànno eydyn afá itáen.

 

Reidar eydom Zarathustra.

Template Design by SkinCorner