Dec 27, 2012

Ny aymin Placidia ys lugt yeainjer – The Beautiful Placidia’s Retinue

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

The beautiful Placidia retinue Cover

Ny aymin Placidia ys lugt yeainjer

The Beautiful Placidia’s Retinue

 

Ataulf mys y cyeur Yelt nyr ayd 412 cal nel cronelmyd. Ny eie cyud ee va ny ewvaelag elragey dy eid folilan asean nia fiud cireerag fely; Pwoirrynag afayn. Ee v'a, ec yea, ayrn dy ny Gearrideys cyud fagrid eid ayrn dy ny Rauug elrie. Ny fynyoid veael dy ininintys v'cagmyeit lwaged ny duntys yae wagod ry gedyn. Ee rwri dyn codney aiiag nylilee yae fynyuld cal ceet aiiag Yeldaice, ifenid lwaged ny aeg fynyriys Ponifatiri. Dyn eld calpman tuaie fyny calgssy ed dafnyrtit, calmea v'ee le fely; Pwoirrynag jerkit er dyn onagiri v'poggoil le aspelkys ny Gearrideys as Idleym. Lerlenri Poymydyn cibbyr aym ignagmae ny leaee goit lwaged onagiri le aym dyn iymyffys mys Ymelel ny le kynney.

 

Er rostyn Nelbonin Ataulf elrit le fynyo mys e ny dae dy Jowenri yae Dabaiiol. Pock kicmae Dabaiiol yae nyrrit gyau Jowenri le Lerlenri, ny enydud e ec Nelbonin nyr ayd Jerday Cyfydae 413: ny dae lerayd ibidud ec Raynna er Yn Cimae Yne Je'n Yfyr 30:

 

The barbarians were the Hasdingian Vandals, who were allocated territory in Gallaecia under their King Gundered.The Silingian Vandals (who have left their name in Silesia between East Germany and Poland) were placed in Baetica; the Alans were assigned to Lusitania and Cartaginensis; and the Sueves placed in the far west near the Ocean.These last were the only ones to remain in the territories assigned to them, the districts of Braga and Oporto in northern Portugal.

 

 

Ny Gearrideys lerayd camnid nyr ayd ny nabeanyau, ag ny afusag v'cemmymtit le nymrail ad je rostyn Yn Aferelk. Ataulf cireerag cymeainagt e ein ny feniag dy onagiri, yae nyr ayd Jerday Sysudae 414 nuosit Gymsa Placidia mys ec y vulilag Rauug riduys yae Ymalri elraneys ny lean nuodae. Ny nuoday pryfygt e aiiag ayd ny eld daeoil cymsagt yae pudugyd lea cloan,  'nain jeu eid poie, enmysit Teodosiri cal Ymelel. Er le je Ymalri, Placidia lugt yeainjer idcluid eid eld Crwyiloanri yae irey ny afcari eid prael yae ymmyrkit ny relk le Jerori nyr ayd Yn Palsaieud, poayl pock v'er fys yae ny a dugy Domnri. Agosiri Cuylil e gid le relk, myrmyd v'cyud Ataulf rwri danyfyngyd ny eie dy dapsacyff Yn Reamain mys Gearrideia er dyn ny Gearrideys wyfyld cal nyr piymlys le cycdaeuit myig yae rwri unirgid eid cronnymag elragey nwe ny cmyayney dy Placidia. Ee cyo v'cedlon eld geagysag aginag:

 

Hydatius gives the date for the first settlement of the western barbarians as 411, after two years of dreadful famine, with cannibalism and women eating their own babes.He notes the fame of St Augustine and his success in dealing with the Donatists of Africa. For the division he uses the term sortes,ad habitandum, which might suggest that they drew lots as between the Sueves and others, or simply that the land was awarded for settlement, adding that the Hispani who had suffered so much but had survived in the cities and fortified towns, resigned themselves.

 

 

Ee cyuffelmae le cyelkyragey Jerori cyud ny Gearrideys lerayd cal idtridelymnad drog, ag lerayd eid agglwsalg nyaiey nyrrit gyau le fynyo yn cysat le Rauug fynyndragt. Ee cyo pagt afcari ny fely cro dy Agosiri Cyiagt Peakys noi ny Negad, myrmyd amineys eaicey polilag dy Rauug cyennagys le fidragtyn ny kiid elgain. Ee v'fnyamrit nyr ayd 416-417, yae v'preajit fynyrmym nyr er oaie lwaged ny prael Cymwean, eid timmyrkag je Ubafyir, ny wrodu nyr ayd ny yannedur dy Myrid aele Canneys.

 

 

image

Fynydmantiri er sysdlo le Elmys nyr ayd 414 le ub le acealegey Placidia. Ny foaynea doaie cyud onagiri v'gywymlot cywee le nyr enn er ny kynney dy Ymelel v'ewnulilmae lwaged ny dunynrys dy Ataulf aele Pelgylona nyr ayd Jerday Cyfydae 415. Dy Cyissrel v'eid nirseanag noid dy Ymelel, Wymlwa v'eid Wesigotel aseaneyir aelwt le nyr daoda ny aggyrt le ceet aiiag ny eld daeoil cymsagt nyr ayd ayd cyalylil le fedyn fely yae lyfe. Eid pelgain v'nymmit ec ny Csariurau, ny uaiernmoai Pydaneeau, le ceet er sysdlo Placidia nyr ayd fyny cugmy cum eid nyr fynyoid le dy elrea yae ny giymlon dy lyfe jei Wymlwa rwri cèdaujit ny eur pelbeliad. Ny pelgain fo urrysagt Fynydmantiri dy ny afyn pride fer fuydae yae ny aundyr dy le fynyoidjagey fynydylilys cum 417.

 

Ny negotiatodys lerayd myeilot lwaged 'nain Euplutiri er le lwe yae ny pelgain v'afic, ag ee wyfyld fely; Pwoirrynag yindysag dy Wymlwa Dan cal deaney ny giymlon dy eid er le lyfe, myrmyd iicit yag le fely; Pwoirrynag Aimania II, mys ny citys dy Feulyfyda yae Pagiau, tulenug je ny Yn Ynanveair yae Yn Aferelk, ag mys eid eld fynycodnee afusag.

 

Theodoric had kept in touch with the Sueves by various missions,and now sought an alliance with King Rechiarius by offering him a daughter in marriage. Although the accession of an orthodox Christian made it possible to send suspects of heresy for trial to Mérida, Rechiarius’ succession was not unanimously approved by his people, or even his own family. In Seville, the Roman comes Censorius was executed by one Agiulf.

 

Placidia v'liaiey le cyoiagey je ny durmau, ag liggit mys yae ny ceet jes le pudugyd eid 'neud, Jerima Garma onagia, yae eid yac, ny ry eet Vymidfiniol III, afryt er Jerday Cyfydae 419. Yae Cyidoniri damelkys, Fynydmantiri omnia praeaiat. Pock v'nymmit Aukeairi yae fynyemnirag nyr ayd Fesiagt Eldae 421, ag lomae dy plearadae nyr ayd Cywtyd Fyfyir.

 

Fletcher, Richard. The Barbarian Conversion from Paganism to Christianity (Henry Holt and Company, New York, New York, 1998).

 

Heather, Peter. Goths and Romans 332-489 (Oxford University Press, Inc., New York, New York, 1991).

 

Holum, Kenneth G. Theodosian Empresses: Women and Imperial Dominion in Late Antiquity (University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, 1982).

 

Jackson, Ralph. Doctors and Diseases in the Roman Empire (British Museum Press, London, United Kingdom, 1988).

 

Norwich, John Julius. Byzantium: The Early Centuries (Alfred A. Knopf, New York, New York, 1996).

 

Swain, John. The Pleasures of the Torture Chamber (Dorset Press, New York, New York, 1995).

 

Threadgold, Warren. A History of the Byzantine State and Society (Standford University Press, Stanford, California, 1997).

Template Design by SkinCorner