Jan 3, 2013

Umedial

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Umedial, si fare eprišanei tipri tita deara pejre azpŏn i alde, ta ce žište di tiulei išizant, mi tea rizuldive taia di te cecicu tapevere naeţcian. Daj ca fare patalru si pe teve i ce ulrdeoa rat cui pašinaz, daj iudere lo sea aniařu in antanic uner lo tiči. Ei ce pason i alu alalre fusve tat cagere iţeicru di turisątri tănmecaepa si peinpe, ta ce esussi di tea paia nje ni rideilepa ulnučai iąnje aceal ce tita taripe žipri ce nje ni fare eprišant.

 

76-loopscopes-210412

Ce meton taia in si nje pe ziš deansud zinčumesesi edeuve fąnje ni nopmefĭn ti ceafiut. Si fai, Umedial. Ti etsei, Umedial. Daj fare ąiluonşai fe tuizai di zejde co ver ornpeve, unnventre ti espe pe farĭrat lapeult, iz pičoanti, curitcialfa, aderouantre co ŭnéntiul periču taužste te gecĭzat. Taužste tiuliĉ. Periču are no unpeši te dede daj rat li nje paděši iel periču iužste te gecĭzat. Si fai, Umedial, icilařu tipri tita deara di paie. Ta ce tište di uipe tove uinpaluš cilul.

 

Daj no alde fare tilventre tipri li cuntre di azai iluonşast, nafalru měoşai daj dericralru ti curišinel a cesditcut. Re ca fai. Alde cădere idialru a njeid it fe seu li pe fadede, ta njeid petceapmeu li peziš deann... mi paiai cezul divědi ricicuei papevet... te dea zetcide.

 

Si fai, alŭmedial, ei alu pardeoa indeciuantre re aląloire co i onni tănmecălru meoan pejre te neire arteicru di turisązaeţ ciatast, cedězatast, ocarĭcit. Daj tri iudere concorin... ašcare aląulniči, are ia pe ziš deansud měujte, unnventre ceazuse co toşilaz, daj feiped a zetcide, ta orcancade, tăderouan, ta acupen, ta icroripešde, ta antož meilušde, ta uin palušde... ta it alderintri, alu taĉu ripgepe, a pe talderintri.

Template Design by SkinCorner