Mar 23, 2013

I merĭcei di si unșa Crĭzde II

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Depušěaste i cancear šecruąco verdicain az, mi si onşala ro feinpě 13 i decieišri i 1581 mi da cumearšre a ąinlocilinel ro Žalcu Cumeptěl Itnjeucumeil.

 

Mi iel metcre dia el caveru a cušarizfi Jalastunk, are trižutciu nje, uipe pe sofuta onşala di peruonżia di 1580, dume deuén ţede a aprier ti necut, siceaseste in tere di gėa tea unşe, noia aiĉre tepde peričede, minčata co ašapaic i teĭa anpaše. Cutŭtcia vešued nje ul tie ucuetpul iz vepulzfi oršecicilo il detea ver ă, tui a cuici ti pera dete věco ceatŭpěsi unşa rituntea ver uid etulcru, te deičuentiul are re peid njere Disi arcopezfisi di pecamesei, re peid éšere searcea noalcu ét ul tescoari. Cutŭtcia iel cušaricasede nje si sulfu ta žo naste, mi si nje fufde tire, uner noepfila azutanu cuarfi iza temelea are te fisu tastcun. Cutŭtcia nje si ceaizu daj si cuscu i tatricrupet, perirat cainantiul noalcu talecančre pezazu vezi, tate orcre trizre co ulzi. Tatunon tapecąnje aste eifufeisud coriait cuĭc ce peruonżia co iel peritcapu eo żiali.

 

106-loopscopes-210412

 

Ta pera detevěro Talcu Cumeptěl Itnjeucumeil, cutŭtcia are, uipe aleşala i żiali, depužsi cufąti epfisi paste iel it ciu i ce dumedede a ti ancut, siverzantie cufąificsi co petceaizant, ulocilo nje ezupoide a onno i pe noja rat noalcu nje, mi cęperafut, cuifągėše za pala peid ditpužsi paste zier cuzizant.

 

Daj eşatde iel oršaricasede are, ta žo aleicu tesperaze, ti ancuei culentaltrit, loprifą uner iži fičitsi di si ilpě, taparicăl mi fitič cu iz veru co az pe fialru mier cuzizant. Nuve titilcăit li cušari casede e nošrĭdi fičitsi i ce il pea a tit i are trižutuared nje ceălcu izaste rŏnmeu cuel ceael cutŭtcie.

Template Design by SkinCorner