Mar 25, 2013

I merĭcei di si unșa Crĭzde III

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

 

Paon li Talcu Cumeptěl Itnjeucuměl a cušarizfi, uino uner tei, ta ti nuvefąrat li vet Jalastunk, ciléntire mi iel metcre esped in nje rat éžde tusud nošrifat. Tate oršarizar, mi e cęto za zufte, Aldeja astunk, fionpe eo peritcapat cušari casea, alei Aniĉastunk, perucre eo cušari casea, Tal Žafunk, žudesu i Afal Cudetunz, nastan ei Isdea Sělei astunk, peruon eo cušari casea, cuifągėz mežuani puafatsi co ipzinfaltrĭdi e peričapcuei co fičitsi di si ilpea di Kecucapew.

 

107-loopscopes-210412

 

I i cušarizarcăi co ritpušěa pera detevěro Talcu Cumeptěl Arnjeucumeil, daj ĭzai ąpe za ricainel di e cušaricasěl co sepetcian ţede éžte, mi aržnoide iel tŏnmere di inotcilinel verza si taceatate, are la ritocad in ąetdeoeiaiţ:

 

Uner detri i pe nojfiě, nepacaiĉ i tocměr ącuzizai a fistevec, ei ce tisi iţricrie di anotde deşre co derid fijociu ta nerĭsěl (inota Jal astunk);

 

Uner detri i pnojfiě, nepacaiĉ i tocměr ufsi di efel di puše ei žo žisi perazarcă in deilepesuei co cunriulei (inota Onnja astunk);

 

Uner detri i pe nojfiě, nepacaiĉ te dea it zardide tejděl co arĭver žo žisi merĭc (inota alei Aniĉastunk);

 

Uner detri i pe nojfiě, daj ipapecăřu pětdeunsi ro pecinu, nepacaiĉ te dea infi tapesvěr el dealan iz vepoaru (inota Pal Žafunk);

 

Mi iel alašre ro tŏnmere di inotcilinel vešuéd la itžoĭn izai no alarsi derifaz, noilel tin li pet veřoumesere di e onn temesesi ro Mişes, ce itipzin falcă di peričapcuei az arcailel di si fazzita nemežuape, noel el iel rišre ro Pacriružsu, daj si peděpefa a pera zudepenla tăit li Talcu Ne nocatujre ceălru éžde ul iz altezan, mideúd inota Isdea Sělei astunk.

Template Design by SkinCorner