Mar 7, 2013

Kompudidoraiel baedryr - Computational poetry

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

Computational Poetry Cover

Kompudidoraiel baedryr

Computational poetry

 

Zid mikdy in baem veieydoreyel? A' nawer soeyn reydydora, soeyn deoeyn eydy kambeydi-aoraiel mesageyn a' simani daselodok nas kradred reideyneeyn embelaases vyr brysdyoraiel nas inmideeyr baed. Ar brabai nas adyd ne slasbasdydy veelaw:

 

  1. Veieydoreyel baemeyn kradian mane slabodokides gokdora nas baedok slaeyns gevokdy
  2. Veieydoreyel baemeyn inne mane emadoraiel
  3. Veieydoreyel baemeyn kradian mane kraknedi gedioeleyn nas armigeras.

 

Veyoelgang eybra sodang aeknoreydy gdyognes a' reynadodidoveelyr naielaszi baedok daseli nas slredomred an aed, Ar argredoryr nas naielaszi rikdareyn adydang dei slasbasdydy. Neeyeldeyn dawes na slognoroknad gorereki vedwere ne gorokeyeldyr eleveeleyn ys brysdyoraiel nas inm- indeeyr baed vakiveyeliras. Kradriryr a' be negokdora, brysdyoraiel baedeyn eyi slognoroknadelyr eldyeyn slaeyns gevokdy sleyk ineyn rasmi nas ineleloderidora sna inmideeyr baed.

 

Brysdyoraiel baemeyn weri inela raeyns a' kradian slognoroknadelyr rewer emadoraiel wargeyn sna inmideeyr baem. Ne mad armbardnad mirk ys gaas baedryr wieyn andeis kraknedi nas bekorok armigeras. Brysdyoraiel baedeyn nerer a' bekorok uvjekdeyn mane ysdre nas embelayr in gneider viroedyr ys warg. Soeyn sleyggdydeyn sid brysdyoraiel baedeyn inne inveli a' evaki slredomred eyang kraknedi nas bekorok armigeryr andeis ys invdrikd ur sbelokodelyr emadoraiel warg. Dy dei neeyeldeyn kielelregi nas krarorm sleveriel dy diveloees gakdrandy an kneidovi wrodang nas baedok dearas, sleyggdydang sid mesageyn ram kambeydidoraiel elangeyodokeyn miyr eeelb sleyiard ne naielasoeyn ys veieydyr an verviel inred.

 

The irrational language of poetrySoeyn deoeyn be neredeyn in naveel kompudidoraiel rimewark rar naielaszang eelemredeyn ys krird kammraelyr insakoides wog baedok veieydas. Vyr inielasang vag daselodok nas kradred naielasdy a' ne reynadodidovi insdymred ys kradembariryr baedras, wi weri inveli a' adyd nas kielelregi kammra berkebdoraeyn ys baedok krird ra in nebneredidovi sled ys baem. Soeyn ddeoeyn mikdy sleveriel kradroveydoraeyn a' nideyriel elnageyigi brakdyang nas kne- indovi wrodang. Ard areyn in slombeli veyd annavidovi inddembd a' kompudidoraielelyr naielaszi veieydyr an baedok elnageyige, na innei an zok veryr eloddeli emborokiel wark slieyn vere grae. Ne inielokidora ys slredomred naielasoeyn aaaeleyn a' baedryr wieyn in naveel argei sid neveieles n'elomodidoraeyn ys slredomred eleokraeyn wees geielang wog eloderiryr aed, zok inne ysdre rok wog evakidovi medibar nas armigeras.

 

An aermeyn ys kradroveydoraeyn a' kneidovi wrodang nas eloderiryr krodkom, soeyn deoeyn bravogdy na ineydamides wiyr a' naielaszi ne reyielodyr ys baedryr vies ra krodokiel eele- myredeyn ys krird. Ard eeelbeyn argredoryr armbardnad reideyneeyn ys gaas kradembariryr baedryr nas rikoelodiddy n'eyngerdnagang ys keyrnend dy nagirgeyn nas kroderoi rar baedok veieydas.

 

Baccianella, S., Esuli, A., & Sebastiani, F. (2010). Sentiwordnet 3.0: An enhanced lexical resource for sentiment analysis and opinion mining. In Seventh Conference on International Language Resources and Evaluation.

 

Beebe-Center, J. G., & Pratt, C. C. (1937). A test of Birkho's aesthetic measure. The Journal of General Psychology, 17 (2), 339-353.

 

Birkho , G. (1933). Aesthetic Measure. Kessinger Publishing.

 

Burstein, J., Chodorow, M., & Leacock, C. (2004). Automated essay evaluation: The criterion online writing service. AI Magazine, 25 (3).

 

FL-050611 Lexical Cohesive Density - Textual Cohesive Density and NodeSpaces V2.0

 

FL-200113 Åamer anesvarssy mylegogbrydyn - On metalinguistic intuitions

 

FL-160213 Se balĕn žulĕd lĕč naťemef – The irrational language of poetry

 

Graves, M. F., Ryder, R. J., Slater, W. H., & Calfee, R. C. (1987). The relationship between word frequency and reading vocabulary using six metrics of frequency. The Journal of Educational Research, 81 (2), pp. 81-90.

 

Hayward, M. (1996). Analysis of a corpus of poetry by a connectionist model of poetic meter. Poetics, 24 (1), 1-11.

 

Kaplan, D. (2006). Computational analysis and visualized comparison of style in american poetry. Princeton University.

 

Liu, H., & Maes, P. (2005). The aesthetiscope: visualizing aesthetic readings of text in color space. International Journal on Arti cial Intelligence.

 

Pang, B., & Lee, L. (2008). Opinion mining and sentiment analysis. Foundations and trends in information retrieval , 2 (1), 1-135.

 

Stone, P., Dunphry, D., Smith, M., & Ogilvie, D. (1966). The General Inquirer: A Computer Approach to Content Analysis. Cambridge, MA: MIT Press.

Template Design by SkinCorner