Apr 15, 2013

I merĭcei di si unșa Crĭzde XI

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

 

Li Anpulad ricudede ro ture, sifusve mi si rĭza onnče, ta ce unşa Drĭza. Pe de ašzeşa to pufuano tazre co to alurĭc fezae. Mi taperišuon, ei ce unşa in prište, cila si ideuri. Mi ipearde a tesi caži di gea. Ti rite, uino ta uino, žin eišojanei rat ti tisicfącila si ideuri. Njeicid arfuscui in saont. Mi celunzar.

 

Cuifącani Jalastunk, are ušafizi, nafa to alurĭc mi e iši fizmetesi di si unşa Crĭza.

 

Ormearša ia a eonpezfi noalru la ašperdeie ul nečecăit ce ideuri. Cuifą ti il pealsi la fal ceperintre a ti meziripulei antast, mi etulcru, tanrižrintre e peĭul nečecăit uner iel desu. Ti pergeanei fal cecuděintre ti cutai co rat cuifą afąla fin tisic fąeveriant, esa in it cinvěr iel aništi, esa in ricudefi i et sąco et se repet; iži peraparid e anpilo.

 

Atei cepaste in iel păreşre ceafiu i Drĭza, ta izantsi caži di si ideuste cestricape.

 

Žo alurĭc iz lageate. Uid tisicru la infianastve ă. Ce ašpreri, ce šemepe. Alară to nepaše. Mi tazfiand deuei tisic fąinic paşanei ro ivemere eužulecu, are ašzede te ne nocatujre ro iţrimecu di to pisetsre; to paza fe deuąfičaz, mi pera zudepe, daj ic aržnozcainel a e tisicfat.

 

Desi di gėanfal uid păreşre ţere tesi caži cąilsa. Pel ritosve tecilte anfade mi iel desu. Cecudein iel ceafiu i ce păreşa co la dimedein el ţei.

Tasse iuetved to nateżi. Mi Kecucapew, duzaze i Žecušcar.

 

Pejre te neire eo curěr ro preci, ormearša a sreżi.

Template Design by SkinCorner