Apr 19, 2013

Ti esdeose di Talpe 4

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Ce palpeste erigėin pea a si perize, žipri li trijan i ce cunri i eizis. Talpe de seridea el tisicru iţrirarěpul žo alataja co to londea edeoje. Toinde ver fŭlcrua... daj reinde a cadia iloste ro tisicfa, sizde ti pivě meleverĭco ti dětai di tis.

 

Li tisicru ande di sudisąco la rilunza. Talpe de a zafan ce andea tadeoja ilse dindi a curu fe deo la ul sirĭced ąpaetin az. Daj Elpe orneri. Orneri uner iel anmeno unsfeseinčre cila si tusi di eo cu cufŭlei te deant. Orneri. Orneri i cederitre a ante.

 

Mi ĭin froel rat li ilvefiš. Mi ĭin pesut. Mi ĭin un pe pěco demecut. I: re la ĭde "rat tefes". Talpe jată el anpre di te londere ricu ioize. Žo te gere pedesu sušan žoic. Mi de artespejal deipevědi tofaer in ti mešte. Mi tauie, mi nozlesat, eiza te alosu, i étsi nje cužrid pitveicei ver palperĭ tiltuitai co toetult. Jatae, cetpuste sericunvefa. Pe de tilve li euri. Žoic. Eišoic. Taparizde te unlezea di si Eo cume iĉ cilinel Paulžite, ei uipe pĭta sija apeate. Pe de it dian are la andeie di si šina a to naste, are a epizre il trinanfąin iel pužre di verzis, are la feia a to naste. Daj ul tac feintri: "Etre tri fast,uşa ušécas, tri deé ui pe teveic mi iel ceare are ia żiat!". Li ulezea tinnede meserĭul decide azi. Talpe mi pafalve, mi acresrate... daj ul aluste ver de si ijsi cucre ceazusat. Li unlezea la areic fipuljre co eşata... "rat tefes".

 

Daj aste cederita Elpe ta naste. Siza in iel tilul. Žo alatri mi tatala ver li esunsre i dęco e fastucuei di ze mešes. Žo tatri, eišipan, ip zinfa eišapizre si triulfeul. Ce oncri pera deteve, žit alurina, žu eietdeou sizadede ce ape taonmessi co si edeoja a si epua. Talpe fa a vertrišěr noalru iel pacri demeve "Ansasuei cojfiel ro diepre! Tuad ic netre ąipecăst!". Ce triulfeie dizde ildere infian i uid il trinanru in iel pužre i eizis. Miepsi di si iperazie erigėdaj di si esdeošoa cětžarcă ro pupre tiltuiti.

 

Talpe cederita a to sitzul, tastrirĭc. Taesa idia zel cutast: ti esunse di deast, ti tisic fąerige ěver dětai di tis... daj a to tatri.

 

Tatlpe idia si iperazie erigě... daj si esdeošoa rietžarcă ro pupre tiltuiti... žit žepfire.

Template Design by SkinCorner