Apr 30, 2013

Unaoni petdi Tis-3 V


Noepae fecu?

Noepae fecu
li pivědi e anšanrit,
al alzatai ver ce talderi
i ti al uonult?

Noepae fecu
li pivědi e meleverit,
žilpciatai ver ce talderi
i ti toetafat?


Inastre noepae fecu
li pivědi e ulezeast,
aderĭco risocase az,
teitrialru ąlep fivepet?


Re epae fecu,
li merĭcei di trinsuer
i cuifąe al uonult,
ti iši tedifą
pejre iel pazre di met tiulišet,
li popuą e padeatai
iunši onsfĭzte...


daj anpiulei verfĭzai e peinvě
ta deispel di ine,
daj filulei ziposvefą
pejre pedesu tatilcu,
teitrianei rat ti šepaci
i ti it deareisut.


Fe teiži noepae fecu
cuiru ceălcu aluri
ipejre di si tusi
i fužsuei šepacut.


Fe teiži no njerie alurier
pejre si tusi di fužsuei šepacut.

Fe teizte, nešanrit, al uleverit,
unlezeast, ardeareisi co juzaz...
noepae fecu ta ti nje tueši pe tanšte?
Template Design by SkinCorner