Aug 20, 2013

Phasin ter Daenna 2

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org
 

Vuřimo Giřcani lušalo phirsimo Giřcani
kokhima philin
zothipen lengero kerano
řaphřeli
pudsimo lengero, denotčed
niima rodfover


Man palekharde le man, minřo
Nuturi
Punfimo deno ulmamno
Makhsimo maipen.
Makhsimo foguri.
Punfimo deno mazoř sakhersimo
sethkhin sa minřo još.


Cupin jekh menđuri man
zađuri Bizeli kadalo ka amenge.
Kenai, Giřcani
ufuri Le man Aruba tu tekhar lelar edna thorsimo

tiprani tazipen ter mazoř sakhersimo
sethkhin sa kodo tu khenare


Vuřimo anni, mazoř phirsimo Kenai,
anni
phetciben tubboř šoiles
makhsimo viřali vithzeni
makhsimo maipen khičfeli


Vuřimo Giřcani, lušalo phirsimo, Giřcani
piššima vokhdali,
makhsimo foguri,
makhsimo maipen ter lesko philin


Keturi gisimo ter pičbeni Bizeli
culali vophšiben pičbeni thorsimo
vuřimo uzhlin đomiben balo lengero
vuřimo denotčed thuv phašar lengero
ka Jekh Aruba


Makhsimo thorsimo ter Giřcani, lušalo phirsimo,
čačđani bučphikano ka Jekh Aruba
vuřimo Giřcani marja bakekherde.


Vuřimo, anni, mazoř phirsimo Kenai,
anni
deno arkherde iz adaje kia
tiprani řennvalo khensimo man edna zheč,
soglali minřo thorsimo marja gamalo.


Anni dilekharde kaj Abel thorsimo,
beipen diđikerši susipen, afiben.

 

image

 

image

imageimage

Template Design by SkinCorner