Aug 22, 2013

Phasin ter Daenna 3

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

Man kinekarde, anni raceli minřo lešnari
Man zhefekharde ando ratši man menđuri 


Vuřimo kana
Meřima kadalo
makhsimo uliben akhiben
Thorsimo
udimo avel apřeli


Vuřimo Giřcani
canuri lesko vokhdali,
cigari maipen,
cigari metar gipekarde
ufuri neřseli đomiben


Man ido na puvover minřo
vokhdali,
laviben maipen,
soglali anni bočima
Lačkhima Aruba
khořipen na
denont lengero.


Vuřimo minřo šemcimo,
khukiben Giřcani
kadalo ka man
„Kenai, tu ido na puvover
tiprani Thorsimo,
tiprani tazipen ter mazoř
daneliben ter tu još,
ufuri phabol naguri gisimo
sethkhin Jekh Aruba.’


Man kinekarde catipeni  ter šivar kha anni,
cosbani kucime fikheli,
nuksimo kodo
đaimo deno
riphvari sakhrsimo ter
laviben još,
laviben šemcimo.


Vuřimo sakhali ter Giřcani
zhepkhiben gisimo
vuřimo savekharde bučphikano
tiprani keturi fiđekharde

Šuphlimo minřo Bizeli kadalo


Nejdebel si tu, Kenai,
phithpin šitikerde pheřimo šemcimo.
Tiprani anni marja afnar arade
čatheni akhere tu akker.’’

 

image

image

image

Template Design by SkinCorner