Sep 18, 2013

Phasin ter Daenna 7

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

Makhsimo ąlesk ter Kenai


Vuřimo iz Thesikano
tačkari edna ulmamno
řagekarši khipzhsimo
khuprin ando ratši.
Vuřimo ořfin Mičael tađikerde
lesko pesko ufuri man.
Man marja reiben.
Anni tifikerde lesko orkima.

KENAI


Mičael, Vithdno ter Šupali,
favtani ter zhušniben Efiben,
kadalo šodiben man,
"Evima ter Idzipen, Evima ter Řuipen,
pozhari gezni si išalo,
vuřimo mothkhima zhisiben
ter minřo Bizeli si
niš išalo.

 
Čořuri tu na sobari pačkă kodo tu
khočali kjerdo, man kazhkher lesko
zhisiben thovel tu ogřano?"


Vuřimo anni kadalo ka Mičael,
"Na kia man kumgali, lena muřo reškar
čořuri anni zhuvel, ando khiuri"


Mičael zhečekarde man, kadarela
"Cupin, akhiben kha lungo kha tu phirel kado
daneliben, tu man pheřimo kieli akhere
gorali minřo guno efiben, man keturi akhere
kugvima fazvalo man savor pheřimo susipen"

KENAI2

Vuřimo naguri muntimo, Raphael tačkari
keturi thogin čuřfimo man,
fakhani kiel ňĕsčna
makhsimo tatimo ter Kham,
denord ter Thugipen.


Raphael khakhsimo, kadarela:


Kenai, evima ter Idzipen,
phebali ter Řuipen,
vugeni šemcimo Giřcani
ămes tu pheřimo ibčkar
čořuri tu na sobari, man thekzkhar
zhisiben ter Thokhsimo?
Template Design by SkinCorner