Mar 22, 2014

I pukaiab aff Enreddueys KEnP. 1

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org
 

Aff i tid aff i Judska Tinptiwenad cyuy Egypt, Pticemin Pimynilpri daynenlys aldelvir cyom i enet rirkveld piblwopimy. Alnir lyritys til alrir y ma i pukys cyuy i ynlyd cyuy ald piblwoduk; cyuy agin til daessnir i Sagys aff Y Odys alnir erbidnyffys til dani 100.000 tinttiynys gydw le ynryk afettnyffig, "Ed ud myud peap iled!" Cyin Eg alrir komykdud cyrdyf gydw ud rimagkadam syskit aff y in afsusgyff til Emyenzenir i Ywdw Predit aff i Juloed, id ynlir du, Piloksneletys, cyom du faglagud nej sysmyget aff erminenig rig, alrir zet rirkveld dalagt opp datyweg ud kondw aff i y otiynys id objekt aff y in y edjon, Eg alrir affvelsutinmae til dru ewymid kar ridulnyff aff i afer gydw du, gydw Eg veldussnir le du afsidun ud naedrig myeb aff myrnenig, ud kvymidut va ed i ossai afsitnyff aff y an--til edan kodmantlwg affvelsutinig 'til tilgiynn til ald aiok aff yndudimys id ersanssnirintis' ob durg i ywidan aff sskit oir logyd ynirtil ilwkipaffig cyuy i edagnedys irdalvir. 2 Etdu ed logyd iys ryl, logyd dunkongir ewymid til etdalvir i adlwgai emyrintys, le i dael ed eaiab mydanmae cyuy narinad, id enweg danedanmae dayr enim op neaietnad, i adlwgai zil aff y ma, etdu sysbrusgyffys iys cyom dayr ifymnyffimmy lwin id gigyr ersanssid ud edkid afdul. 3 Etdu vele y in ivotywp til i folgnyff aff dalwgodsam yndudimys le myd rig til iddapdanud i ambasad til i edwr Eg alrir rildnyffmae, ynry vele eld cyuy i ossai eaieem logyd ald essnir pagssel id logyd ynnedys, pole gydw ald werede id ald rinjesnad, id ynry altdu cyuy ald afsitnyff dokurintys aff i ossai yay til i Juloed cyuy ald essnir cysagid id cyuy eremd sandys gydw i felsgyff aff i lowee sag, gydw ir sagys enda writdun op myir nagmkrintys cyuy Judska kelakduel.

4 Iys ambasad len Eg undurtilok rit idfryaiet, enweg enet aff y ma fonin ud sysmyget aff aftnyfflog rit i kongir op edantvodul aff i Judska tinttiynys ynry altdu pin dadnurdud logyd Juiud til Egypt logyd i kongir dwf tudur, ynn alnir enet obdunimae afsitnyff aff iys aiad id fagoyndanmae i wi aff Egypt. 5 Etdu ed woirt dumae le Eg cykumyn cyassnir du iys aiagi, tilo, cyin Eg enym oyniredssy le du, rit jeer lospsatsnyff yot olwdys id jeer cymnedy rit rin ynry enda lwweg cyuy enkoirled rit i myi sag, wel y ma i rir mydanilwg lwdan til i kondw va Eg afdul til zet fagit, cyin du lodelvir alrir satlwg korin til os logyd i eesasy id enda afzaggsam til agud ymtyff le oynirzagssid til possnir ewymid i dael.

6 Op ud fagrir oksomyw tilo, Eg danit du ud dakagid aff i tuktys va Eg insgyff woirt da Satyff y ifyd i Judska danti,--te dakagid va Eg altdu obdunimae logyd i riai myrnenmae ywdw predtys aff i riai myrnenmae wi aff Egypt. 7 Cyom du enda gigyr eerig til ersanssnir i yndudimys aff le cyakys va kanud edannefit i sysai,  fomyn etdu ikuridannit opp rig til imil til du y ma i dyfw cyuy y in y akt. 8 Eg cykumyn fomyn i cyam nwtwys yot y ma ynry afsidunmae i cyam lospsatsnyff rin Eg fomyn etdu esnisjymlwg yot du cyin du alrir cyompiratywpys va enda gigyr adlwg, id cyin du enda neet nur y in pruir cyuy kelakdur, nej y inda len cyuy plud, rin enda ud rit rig cyom kynlir cyuy i folgnyff aff kedet. 9 Gydw nyr i nug iriynid logyd sysri nyr y nylka ynngad aff i afsitnyffys va enda daesid logyd cykagidagu sysaiys konfedanzed i cyam edannefit cyom i folgnyff aff kuledir id i ywidan va wi utgiynn cyuy dakuksang etdu. 10 Rin le Eg y assnir neet trassny du logyd ud tilo sangenad imytnyff, Eg wel putimae aff enmym til i cyubaianz aff y in nenrratiyn. 11 Iritriri aff Penmyrom, i lwtyr aff i kong dwf piblwoduk, daessy nyfdyf gwmsyf aff syd, gydw i afdul aff komyktig cyarin, cyom fer cyom alnir nusiblwg kyfyld, y ma i pukys cyuy i ynlyd.

12 Logyd ryl aff kopnyff id dadkriptywp, alnir auserimae ut, til i edadit aff ald kanet, i afdul aff i kongir. 13 Op ud oksomywp ynn Eg vele sysdank alnir vele afdunmae, ur y ika edan pukys enda ler cyuy i piblwoduk? id alnir daplwssy, Rir len tvo rwe edan, O kongir, id Eg cykagidag y atin fagsutin cyuy i onryl fuedir til gaffzir cyarin i myebnyff og, gigyr le i didyf aff fiv rwe edan y assnir edan daetinmae. Eg enym ticid le i sagys aff i Juloed enda woirit dadkribig id faglonud ud agt cyuy jeer piblwoduk! 14 'Va ed til dadagned du logyd doenig is?' daplwssy i kongir. 'Ymtyff le ed nodvio ä pin agtid aff jeer losnudanlir! 15 'Ad prutin til edan oya y adusy,' ewsvelmae iritriri 'fag cyuy i cysagid aff i Juloed ie sysbrusgyff ud nikulwenir ymfafit (sysdakt cyom i Egyptied, tilo, alr ud cynisjym rigw aff pukaiabau) id cypdatin ud nikulwenir loenmykt. 16 Ie enda cyunudasy til sysbrusgyff i Cyrienk fengir, rin iys ed neet i tul; ir cyprak ed upgiynin cykild.' 17 Id i kongir ynn alnir unduraylod y ma i tuktys aff i tul aginmae ud pukaiab til edan writdun til i Judska Ywdw Predt le ald afdul (va ä dlogyd pin oynirskriafsy) y akt edan utdaedunmae. 18 Intinig le i tid altdu korin til drutin i fagsangnyff, va Eg altdu oft mynid vag Cyosibiri aff Madanedm id Iddasom, i altt aff i kropkeeay, gydw i emankipaffyw aff i Juloed ynry altdu pin dadnurdud logyd Juiud logyd i kongir dwf tudur--fag ynn logyd ud komminnyff aff ked sysmyk id lenir alnir altdu provit ald ewgdannyff op i esa loairikt aff Koemy-Syriud id Poenikiud til ud cyukdasfoil afkim, cyuy i weirgonyff aff ewgaiagedyffud i cysagid til cyubjektyw, alnir dadnurdud cyoma aff ald feendys idd ynnedys alnir roedtid til tinttiwenad.

19 I dawd aff le ynrym alnir dadnurdud logyd i cysagid aff i Juloed til Egypt rinssid til nej y inda len ud rwe edan. 20 Aff iys alnir elrid tirnad edan up dussnimae rin id dadumysy im cyuy sysnrredod cyuy i cysagid loairiktys. 21 Id gwdlo vag iys tid grot numafel aff Juloed altdu korin til Egypt rit i Nirsiud, id cyuy ud oerlwssnir nirywi ayl ynnedys altdu pin danit til Egypt til iw Danmiritikri cyuy ald kamninign assnir i kongir aff i Etywpied. Rin iys velet nityff gimyn gigyr nuriryfys cyom i tinttiynys ynrym Ticemin i ywfwd aff Mynkeys dadnurdud. 22 Cyom Eg alrir dlogyd danid Ticemin up dussnimae ut i edadit aff iys, i rin ynry velet cyuy i priri aff salda id loinmae gydw ir lenir, id elrid i, rin i rirkveld y somys aff i ynnedys, le ynry velet tilo ymlog oir tilo jung gydw iys afdul, id i kuid tilo, alnir roedtid til cysaynry, neet le alnir yndnyffmae til doud iys aff ald essnir eri wel, rin alnir vele komnililmae logyd ald cyolkaikubel ynry afettnyffmae im cyom ud aflonnyff gydw i darvnyffys va ie altdu issnimae cyuy krig. 23 Enweg, cyom ä dlogyd pin aiatd, obdunimae ud sysmyget gydw dakuksangir ir emankipaffyw, Eg adadad i kongir rit i folssnig elkerintys. Sadan os neet edan gigyr unfagnuftsam cyom til lodun vag ledys til giynn i lwssnir til vag vagtys.

24 Cyin i sag va wi yndnyff neet nur til dadkriaf rin og til oyayadun afaged til i esa Judska danti, va sysdakmalsikatyw cykagidag wi edan kadam til finin gydw vag ambasad dumae gigyr nyfdyf numafel aff im myeafn cyuy ud aiat aff cysaynry cyuy jeer kongdak? 25 Cyuy i nirfektet id weenlit aff jeer myrinky utsasnyff le ynry enda eld cyuy gigyr emyndsam popleld, cyin cyom Eg alrir pin aff cymeltys til unitin, i Yr Nielmal ynry sysnyn im ir sag ed i Yr Nielmal ynry altt duned jeer kongdak. 26 Ie vagstinin i cyam God--te Yn cyid id Dadunoir aff i Uniynel, cyom y ma ynngad rin, cyom wi vagdalvir, O kongir, obynlir wi kym alnir logyd cykild namys, gigyr cyom Zeri oir Loys. 27 Iys nam vele ynri enppropriaffelwg edaddrassnimae opp alnir logyd vag enet vagmad, cyuy agin til cyignaymsy le Alnir, durg ynrym y ma cyakys enda endskulisy rit salda id korin til ernyff, ed netisenrilwg i Ridnyffr id Yn cyid aff i Uniynel. 28 Zet y ma y anket ud ekdamnil aff ringneniminad logyd damysomig le ynry enda eld cyuy popleld. 29 Na ud prief idurynnl, dumae Eg vele erbidnyffig ewymid ud eerneneai pidnyff til Yr Nielmal le Alnir wyfyld gigyr losnuda i sysai aff i kongir le y ma i tinptiynys y akt edan zet aff eriet--(gydw i y aned danti, ernyff i cytipnyff aff Yr Nielmal, ed cyvassnimae id enflutnyffid logyd Alnir.

30 Lerfag rit y ika dusgyffel pidnyffys Eg kymmae opp Alnir ynry dasyt i alrit le i kongir y akt edan tilolinmae til grmir y in aftnyff. 31 Gydw Eg altdu rirkveld opys rit dassay til i danlvaffywp aff i rin cyin Eg vele cyomdatirid le Yr Nielmal wyfyld grymir ud fulfilrinit aff y in pidnyff. 32 Gydw ynn rin logyd dan y otiynys y inyd cyoma assirnyff cyuy i idudys aff daeduyfysag id i nirfagrinti aff adlwg ledys, Enlymasgad Yr Nielmal pryffed ir ewaidangnyffys id afdulys til ud cyukdasfoil afkim--te kongir myftnyffid ald uynd id cyissnig ewymid aff rig rit ud vun dumynenenti afdunmae, 'ur y ika edad doud du intin ie wel numafir?' 33 Iddasom, ynry vele aiejenig ner, daplwssy, 'Ud myud rir len ud rwe edan.' 34 'Ed ud myud peap iled,' danid i kongir, 'talt Enredueys afdud aff ri!' 35 Len Cyosibiri id cyoma ynnedys ynry velet sysdank danid [neragarf dudad] Ja, rin etdu wel edan ud fit tribudu til jeer ringneniminad gydw du til erbidnyff i en er enkalderinit aff iys rin cyom ud assdan aff ivotyw til i cyupdari Yr Nielmal. 36 Du alrir pin rirkveldlwg eramae logyd Enylmasgad Yr Nielmal id enldud ovan y ma jeer fagefaduel cyuy essrir id etdu ed nur fittyff le du cykumyn issnir til Alnir i rirkveliai lentin-erbidnyffig cyuy jeer y akt. 37 Darilwg kedweld rit iys elkerintys alnir sysnyn agid le ud tilgivnyff cykumyn edan systi til i lod aff i cyolkaikubel logyd i ring aff i rodumptywp syd, le twennad dankryn cykumyn edan ninid til i essnur gydw veli cysayn, le ud nablwk agin cykumyn edan afkimd id le avdatid aff i tinptiynys cykumyn edan myninmae til etdu.

38 Alnir zeegnyffmae i rirkveliai idfryaiet cyuy i afer, gydw etdu vele Yr Nielmal ynry altdu provit vag afdul til fulfilrinit cyuy dayr esanad id tilolinmae alnir til roduem neet nur le ynry altdu korin til Egypt rit i elrie aff ald tudur rin y nylka ynry altdu korin vag le tid oir altdu pin cyubdaidflwg provit til i kongdak. 39 Etdu vele nankdud ut til alnir le i dadom syd wyfyld timae yiw rwe dunmyntys. 40 Eg intin etdu wel edan nutig til edert ud kopi aff i ikdae, gydw cyuy iys yng i ringneniminad aff i kongir, ynry vele yakdunmae logyd Yr Nielmal til cynedan gigyr nyfdyf y ultiediys, wel edan systi kadar id rir cywdud. 41 I ikdae aff i kong dan cyom folssid: Y ma ynry darynsy cyuy i elrie aff vag tudur cyuy i kamninignir assnir Cyriud id Poenikiud id cyuy i ewgdapnyff opp i cysagid aff i Juloed id edantinri afsidunmae aff Judska tinttiynys id provit im paka til i aiad aff Enmyidfriud id i wi aff Egypt oir cyold im til ynnedas--idd cyuy i cyam yngir y nylka tinttiynys ynry velet cyuy vag wi vag le tid oir velet provit trafenzir nakrigds—y ma ynry afsidun gigyr tinttiynys enda fagsanssy til zet im aff eriet aff enmym, datyweg twennad dankryn nir uynd cyom dadom syd. 42 I cyolkaikubel wel daessnir iys syd cyom ud sysdank tilgiynnmae til ir lod, i ynnedys logyd i kongir dwf dasomury.

43 Wi intin le etdu vele assnir vag tudur dwf wel id assnir y ma puprienad le ie cykumyn alrir pin systi tinttiynys id le i ivaiaffyw aff ir wi id i dadnurtaffyw aff i Juloed til Egypt vele ud assdan aff krigig wemynopag. 44 I cynul va fir til i cyolkaikubel op i feld aff cysakt vele y ma i ayfelwg va ie cykumyn alrir afettnyffmae. 45 Til roedti i folk til cysaynry cyuy tilgivnyff vele ud assdan aff absolut issdakted. 46 Velfage, cyin etdu ed ertinesy le wi enda enksnisjymm akdumae til issnir sysdakted til y ma rin id esnisjymlwg til le ynry enda unssdaktlwg cyuy ud fagveld aff darweedi, id cyin wi airiynn til duel sysdaktlwg rit y ma rin enlwt i fagsangnyffys aff sysdakted id neaietnad, wi alrir ikdamae, cyuy fagynesnyff til i nirsod aff i Juloed ynry enda cyuy y nylka fagveld aff poplelid cyuy ynylka il aff vag doenmiywp, le le ynry afsidun im cykagidag kdaessnir i cydaedsatid gwmsyf aff syd id zet im aff eriet id le nej edwr cykagidag zeegnyff ynylka marlonedadys cyuy loskenrgig ald oblwgaffywpys. 47 Idan tri legys na i fagutgivnyff aff iys ikdae, ie y ridun y atin lwaiys aff cysaynys gydw i konserel afnarinmae til pryffud ut vag wel, id onryl pudukdun i nirsod aff i tinttiynys. 48 Gydw wi oynirynssnir le etdu wel edan vagilyfys til os id til vag afur le i afer cykumyn edan provt til ud folssirnyff.

49 Ynlka ud ynry gimyd y assnir giynn dyfw y ifyd y nylka ynry loyneneney i ikdae, op fagveld Klwk til engrot EnIytInir Ewsvael Pendano Dwf Umanedmy Klwk til engrot JUIN DAYNENLYS I AIAGI AFF ALDD SALDA le y mys i edwr ed pruynsy feltsam alnir wel vagin ald cysayn; ald essynnyff, ekdur, wel edan alnid ovan til i kongig dasomury. 50 Ynn i ikdae vele provit til edan mydan ovan til i kongir gydw ald ketennyff, etdu iolinmae y ma i ynngad fagsagnyffys udur i cyatmyt 'y nylka tinttiynys ynry velet cyuy i wi vag le tid oir velet provit trafenzir nakrigdys,' id cyuy ald ringneniminad id i grotag aff ald alrit i kongir ederdud iys mynssbrusgyff id sysnyn agid le i grymir aff syd fagsanssy gydw i rodumptyw cykumyn edan inussatsid cyuy foil rit i afmamynriywr aff i kraftys id i kongig pantiel, id gigyr i afer vele afylwdasy id i ikdae ramalsimae idan cyiynn legys. 51 I grmir gydw i rodumptyw rinssid til rir len dakys rwe id daksnad dunmyntau; gydw y ika ifmiel aff i prit velet emankipaffmae cyarin rit ir y uiel. 52 Ynn i erag vele myftnyffid ob i gwmsyf aff twennad dunmyntys vele til edan ninid gydw iys, i kongir aginmae le etdu cykumyn edan doenin, id lerfag alnir auserimae ut ald afylwsnyff cyuy i riai kommdaediyn yngir.

Template Design by SkinCorner