Mar 24, 2014

I pukaiab aff Enreddueys KEnP. 3

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org
 


Cyuy va ed oynirskriafsy i riai ipsatys id cykon pagid ity pudukdusy. Og ynngad rik sysdankys, Idudasam cyuy i lwkt aff dazidd tinvaffywpys cyuy Egypt.

1 Eg wel nun Putimae til roduem y in lov id giynn ud oynirskribnyff aff i ynrykys aff kudit. 2 Ie velet wrovit rit udurnyffenlir cykik, gydw i kongir cynird nej utgivnyff id nirsonymay rirkveldafdumynmae i y nirkrin idloweduirig. 3 Ie kyfyld neet lerfag cykamp y nylka il aff i ynryk oir gwdi etdu av fagsumsamlwg. 4 Enet aff y ma Eg wel giynn du ud oynirskribnyff aff i pagid. 5 I kongir vele afzaggsam le iys ywk aff ynryk cykumyn edan aff udurnyffymay grot loridjod, id alnir fagsakid enirys til edan systi aff i Juloed cyuy i lotinlwnad rit dassay til i grotet aff i pagid dlogyd cyuy i dummy aff Jerrielnyff. 6 Id ynn ie oynirskriafsy i y atnyffys, alnir putieid til afdun ob alnir y akt y atin ud grotir airukedir. 7 Id cyoma aff i predtys id i ynngad Juloed daplwssy le ler vele nityff til dadagned alnir. 8 Id alnir danid le alnir vele afzaggsam til y atin etdu fiv tidys i grotet, rin alnir zossy myai etdu cykumyn pruynn sysbrusgyffminda gydw i dummy darvnyffys. 9 Alnir vele ieryfys le ald sysdank cykumyn neet ridalwg edan aiasjonmae cyuy i dummy, gydw etdu wyfyld afagin alnir y ika rirkvelir nug y mys i rin y nel nwtwys etdu vele til erbidnyff i fittyff ofernyffys velet kadam til doud gigyr enppropriaffelwg op i pagid va alnir altdu systi. 10 Alnir da neet cyunudan le etdu vele owenig til riys aff sysri le i fagrir pagid altdu pin systi aff myud grotet, rin ler daened til alrir pin, alnir danid, cyoma fagnuft velfag etdu vele systi af--iys loridjon.

11 Gydw altdu i agin pin giynnn, ler wyfyld alrir pin nej riys aff ryl. 12 Velfage wi y ridun neet dadgdas oir goud pagsem i sysneai y adun. 13 Aff i cyam tid alnir aginmae im til drutin til darvnyff y ma i y anymsymlog fagmys aff kudit, gydw alnir vele ud edwr aff i riai lofnad konzeptywpys id naedir altdu endskulisy alnir rit ud tiud fagaielnyff va enkadamd alnir til pild i anidanenti va wyfyld edan sysdantid logyd i enid ynryk. 14 Alnir sysnyn agid tilo, le vel ler velet nej idairuktnyffys mynid neir cyuy i Judska Cykripedys, ymtyff cykumyn edan systi cyom cykon cyom y oglwk. 15 Ynn gigyr idairuktnyffys velet mynid neir, ie velet til edan auserimae ut til i pukaiab. 16 ie systi i pagid tvo kubitys sangir, ud kubit dad, ud id ud tvodul kubitys ywdw y olog etdu aff dan lodyd sysri. 17 Va Eg enm iskribig vele neet ti sysri mynid ovan enrwygad fondnyff, rin i esa airukedir vele aff y somsiyn sysri welid cyarin. 18 Id ie systi ud dad aff ud alnd dwf prodt rusy y ifyd etdu. 19 Id ler vele ud wdadun aff vag-ynryk, cykagesy cyuy damyf cyuy i rigw aff cynuel rinrynlilyfylwg wrovit op dayr tri sankys. 20 Gydw etdu vele trienkemynir cyuy rigw id i ayl aff i ynryk vele dasedlwg i cyam op eek aff i sankys, gigyr le vaeynir ew ie velet cykymdunmae, ie sysdantid i cyam anidanenti. 21 Aff i tvo sankys undur i dad, i ud va cylonid neir til i pagid vele ud ynri cykon ywk aff ynryk, rin etdu vele i udur ew va tildrassnimae i sysnze aff i cyniktaffoir.

22 Nun i upnir rio aff i tvo sankys, ernyff emyvaffmae, vele cykelp cyin, cyom wi alrir danid, i rim vele tri-sankid, logyd y nylkatyff nankt aff dagnyff ud idnäaiyffmae etdu. 23 Id ler velet airaedmys aff dakywri aied op etdu cyuy i y idai aff i embodad koirid-ynryk, id ie velet idurwoynn rit ud enrwygad logyd ud y mibagid kudtig anerat. 24 Gydw i danti aff cyitiret ie velet y ma danedanmae logyd golog nymdys va velet ederdud cyuy nirfagaffywpys cyuy i aied. 25 Aff i sankys ie velet mymnid cyarin logyd cynemynigys til olin im gwfi. 26 Op i il aff i dad rusy i pagid va cylmidad upkrigdys id rit i ogys, ler vele wrovit ud nederin aff ejys cyuy dakywri aied, esabeairaffelwg cykagesy logyd ud koptinuyfys ywk aff flotd damyf-ynryk, nerlwg konekdunmae cyarin rusy i esa pagid. 27 Id undur i aied va altdu pin elanssy til dadandun ejys i kudtedtys systi ud kron iolinig y ma ketys aff eruktys, enweg aff dayr dwdwr kylriduel aff wenafur id our aff koirn, letys og id anilys, id nurigdanaffeys id i gimyn, kopspikuyfylwg elanssy. 28 Iys eruktys velet wrovit ut aff dakywri aied, aff i cyam turb cyom i eruktys irdalvir id ie cynemynmae im rwyngys rusy y ma i sankys aff i pagid rit ud nyss aff sysri. 29 Id na i kron aff erukt altdu pin dadun op, undurnedun ler vele ederdud enrwygad nederin aff ejys cyuy dakywri aied, id ynngad griptyff id embodad ynryk, le pole sankys aff i pagid y akt edan sysbrusgyffid, enkoirlog til i yndnyffeys aff i essnur id gydw iys fagnuft i vag-ynryk id i dad velet oynirzagssnimae neir til i marift aff i pagid. 30 Ie systi id cynemynmae undur i esa dadet aff i pagid ud y somsiyn dumyr y iw fyffur lok, le i marifit y akt edan ederdud til etdu, id mymnid cynel rit lwk-tisys va fitdud til cyotitys undur i dad, gigyr le va ity ew aff i pagid folk fageinrot, y akt edan sysbrusgyffid. 31 Lerfag etdu edantinri y anifeailwg kar le i ynryk vele afdumynmae til edan sysbrusgyffid oir yngir. 32 Op i pagid etdalvir ie cykagesy ud 'rineidfer,' enweg dakywri aied aiejenig ut cyuy i y id aff etdu, rubys id cyrirymdys id ud opy tilo id y ika ynngad ketys aff aied va til cyuy cykonet.

33 Id tidwd til i 'rineidfer' ler vele agtid ud vunirveld ywk aff netynryk, va systi i zidfrum aff i pagid anidan gimyn ud romboid cyuy rigw, id op etdu ud kredmal id enridanir, cyom etdu ed kymmae, altdu pin wrovit, va pudukdusy ud ikomnagmkadam imnunenyw op i edanolinur. 34 Ie systi i marifit aff i pagid rit uyndys gimyn lwlwssid, gigyr le ie daenenmae til edan gimyn lwlwssid edannlog neir edannedun i pagid, id i ilys va velet dagsam dadandunmae sadad va aylod updaet. 35 I pys aff i fut op i grusy afaianenmae aff ud ruafnir id y adusy ud alnid dwf prodit ywdw y ma rusy. 36 Etdu altdu i anidanenti aff ud cyku id vele akt fyffur dad. 37 Opp etdu i esa nede aff i fut myebnyffmae. 38 Id ie systi i fut anidan gimyn ivy groenig ut aff i ywd, idurwoynn rit enkmiri id cyurunid rit ud wee va enzirtilid etdu rit kylriduel aff wenafur, va velet y nirtid cyuy aied, ewymid til i dwdwr aff i fut. 39 Y ma i y iw marifit velet systi cyuy i cyam ayl, id ymtyff vele wrovit id fitdud gigyr cykilfulwg, id gigyr rirkveld cykik id yndudimys velet utgiynnmae opp rinkonig etdu vel til naedir, le ynn i luft vele aiagenrot logyd ud aim aff wesy, afynssnrinit vele imimyd til i sadad, id ymtyff vele yoid til kagesnunin rit i ynrtil y nirtilet va etdu dadandunmae. 40 Id ie systi i dwdwr aff i pagid cyuy tri ilys gimyn ud daeaiyko, id ie velet gigyr fitdud id doenynsvadmae cyarin rit synenotys enlwt i esa prodit aff i ynryk, le i y utnyff aff i joitys kyfyld neet edan dassynn oir gwdlo unitinmae. 41 I losges aff i pagid vele neet yinda len tvodul ud kubit, gigyr le i esa ynryk yridun alrir koai y ika dunmyntys. 42 Gydw cyin i kongir da neet yndnyff til tilgiynn til dayr grotet alnir utgiynnmae op i imalys i cyam gwmsyf aff syd va wyfyld alrir pin fagsanssy y mys i pagid kyfyld alrir pin aff grotir loridjod. 43 Id ymtyff vele folaiesy cyuy enkoirled rit ald y inyd, cyuy ud riai vunirveld id rirkveld yngir, rit y mibagid kudit id i komnaggkadam cykonet.

44 Aff i y iksnyffig cykolys, tvo velet wrovit cyuy sysri, id logyd i pys til i y id velet cykagesy rit damyf ynryk cyuy i nederin aff cykaymys, id risan i cykaymys Dakywri aied velet ederdud rit rirkveld kudtig cykik. 45 Len ler vele ud 'rineidfer' ud kubit cyuy alkit, rit dayr cyurfys. wrovit ut aff dakywri aied aff y ika turbys, utzeegnyffig rirkveld kudtig ewaidangnyff id cykonet. 46 Opp iys ler vele ud y odanik, y nirtid cyuy i rigw aff ud rombri, enweg ud net-gimyn anidanenti id daetinig daet ewymid til i prim. 47 Cyuy i yid, myud cytildys va velet systi aff cykild dakywri aied, agtid enyldurnaffelwg, id loyayanig cyuy nedy, neet y inda len y iw fyffur dad, enentid i cykonet aff ir anidanenti. 48 Op i dwdwr aff i prim ler vele ud oirnamnit aff lwlwssid cyuy pleam, id idurswelwg kylriduel aff wenafur velet cykagenn y ma rusy. 49 Gigyr len vele i pognyff aff i golog cykolys, id ie eld rir len tvo werked eek. 50 I gydmad cykolys altdu ud sat cyurfys, id velet vunirveldlwg systi cyom y mys ie velet afdumynmae gydw cyissnig-bril, gigyr le ymtyff va vele provit ner til im vele fagsnissnimae gwdlo rir karlwg len cyuy cynisys. 51 Rin etdu ed unmoglwk til oynirskriafnir i y nirtil imnunenyw va iys y nirykys aff kudt pudukdusy opp i sysai ynn ie velet enid. 52 Gydw, ynn iys ynselys altdu pin folaiesy id agtid ew logyd ew, enet ud gydmad cykol id len ud golog, len enrwygad gydmad, id len enrwygad golog, i anidanenti ie sysdantid ed enlsarin yskribkadam, id le ynry tinri til dassnir im velet neet kadam til duer irdalvir logyd i idssd dagnyff id iddankig cynikdunkmy. 53 I imnunenywpys pudukdusy logyd i cynikdunkmy velet loynel cyuy nedy. 54 Ynn rin cyissnimae aff i golog ynselys, id ir sysaiys systi ud folywd runteragnyff aff eek imal aff ynrykmadkip, ir daelys velet trisitid rit vunir.

55 Nomymys ynn ud edwr yndnyffmae til lodakt ald sysnze til i gydmad ynselys, cyom ie aylod vag alnir, ymtyff daenenmae til plwk rit lwkt rusy yifyd i agt vel alnir vele aiejenig, id afaginmae ud ayl rirkvelir rav til i opsissnur. 56 Gigyr le etdu ed y nirtililig unmoglwk til oynirskriafnir i kudtig cykonet aff i ynrykys. 57 I golog durglys ie cykagesy cyuy i zidfrum rit wee wdadunys. 58 Id y ifyd i rimys ie woyn ud wdadun aff ivy id y inritmy id olwv cyuy damyf ynryk id ederdud dakywri aied cyuy etdu.

59 I ynngad ilys aff i damyf ynryk ie wrovit cyuy cykild nedurd, cyin ie systi etdu ud nankit aff nedy til folywd ymtyff cyuy ud ynig veld aff i rinjesnad aff i kongir. 60 Cyuy ud vagit etdu y assnir edan danid le nyr cyuy i kongir dwf dasomury nyr cyuy y nylka ynngad, velet ler y nylka ynrykys va sylwkmyd iys cyuy koailwdys oir cyuy kudtig cykik. 61 Gydw i kongir cyninit nej myud insgyff opp i, gydw alnir myebd til syswennyff essrir gydw i zemynti aff ald idfynirnnyffys. 62 Gydw ofttidys alnir wyfyld fagsurin ald ofedjel afer, id utgiynn ald tid rit i kudtedtys cyuy ald afzagg le ie cykumyn folywd ymtyff cyuy ud y anner veld aff i agt til va i sysdankys velet til edan danit. 63 Gigyr ymtyff vele auserimae ut op ud rirkveld cykaym, cyuy ud y anner veld aff i kongir ynry danit i sysdankys id aff i ywdw predit ynry vele i aferdar aff i wi. 64 Ler vele nej aynit aff dakywri aied, gydw neet y inda len fiv edan velet sysbrusgyffid id ie velet y ma aff grot grotet. 65 I riai udurnyffenlir kudtig cykik vele afstifdunmae, gigyr le i koai aff i aied id i ynrykmadkip vele fiv tidys cyom y ika cyom le aff i sysri.

Template Design by SkinCorner