Mar 25, 2014

I pukaiab aff Enreddueys KEnP. 4

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Wewed imalys aff i ofernyff. I unfemynig enkudanky aff i predtys ed neetkadam. Ud danvymid oirgy. Ud oynirskribnyff aff i dummy id dayr vadur-ynrykys.

 

1. Eg alrir giynnn du iys oynirskribnyff aff i sysdankys ynlir Eg insgyff etdu vele nodvio. 2 I tidwd nankt cyuy i nenratiyn ed ud kondw aff vag vagney til Emyenzenir, rin Eg wel enet aff y ma giynn du ud oynirskribnyff aff i esa cysagid. 3 Ynn wi ewkorisy cyuy i wi aff i Juloed wi daeg i aiad cyidunuaffmae cyuy i y id aff i esa aff Juiud op i dwdwr aff ud afryg aff oynirynssnikadam enyltiedi. 4 Op i kongdys i dummy altdu pin puilit cyuy y ma dayr cypmyninvag. 5 Etdu vele cyurrunid logyd tri vrwys rir len cyiynnnad kubitys ywdw id cyuy sanget id prodit kagesnuninig til i airukedir aff i elelsed. 6 Y ma i pognyffys velet kelakdudasy logyd ud ringnymsedniti id koailwdys upgiynin unvaggonyffmae. 7 Etdu vele dalvksar le nej utgivnyff altdu pin cynird op i dag id i cynemynigys, va konekdunmae etdu rit i dag-foaiys, id i aiabilet aff i lwdul. 8 I ayl aff i gelon tilo vele toiryfyglwg cyuy fageld til le aff i yngir. 9 Dayr aiof owenig til i giri aff wesy vele cyuy nirniedenlir yotyw, id cyom iys yotyw vele komunitisy logyd i podum id i gelon pulgid ut til dayr ossai dulit, etdu afaginmae ud ewssnir cynikdunkmy logyd va ud edwr kyfyld nelbtilwg duer aldelvir fagt. 10 I pognyff aff i enlmar vele cyuy afalinig rit i agt etdalvir id rit i dannyffit erbidnyffigys va velet kopsurid logyd fur opp etdu, id i idnäaiyff til etdu vele op ud lwksam cykaym.

11 Ler vele ud danduenlir cyloni ewymid til etdu, sysmyglwg elanssy gydw i afdul aff itinky, id i y inedurig predtys velet myed cyuy dymfyd gelrintys, neir til ir ewtilys. 12 I Dumpmy sysikys i oai id dayr paka ed drassneay i ymwd. 13 I esa aff i flag ed saiedasy rit aied id cyloniys neir til i afnarinmae agtys, le vadur y assnir edan kopvogid til vastin fagt i plud logyd i ofernyffys, gydw y ika edan tiel enda ofernyffid ler op i feeai legys. 14 Id ler ed ud ienritimmy cyupplwg aff vadur, ynlir ud riklwg naedrig erumyn keseys ewymid logyd idan i dummy endaud. 15 Ler enda weirrir vunirveld id yskribkadam zedurd undurgrusy, cyom ie nankdud ut til rig, aff ud ava y o aff fiv fursangys y ma rusy i satys aff i dummy, id eek aff im ä dumynminda niefys gigyr le i cykild fludmytys cyarinkorin cyarin. 16 Id y ma iys velet cynemynmae rit mytnyff aff i podum id aff i sankvrwyys, id ovan im ud rirkveld kvanit aff saier altdu pin cypryn, idd veli il aff i ynryk altdu pin riai fagsiktiglwg auserimae ut. 17 Ler enda y ika oninduigys gydw vadur aff i pys aff i enlymar va enda udegsam til y ma udur til le ynry enda engymd cyuy i y edtratyw, gigyr le y ma i plud aff i ofernyffys va ed komykdud cyuy rirkveld mirikravatys ed vastinmae fagt cyuy i cywelklwg aff ud og. 18 Gigyr ed y in rinung rit dassay til i kelakdur aff i dadarvoiel id Eg wel nun zeegnyff du ur etdu vele kopfaimae. 19 Ie myd rig rir len y iw fursangys uman i aiad id cymyss rig nier neir y ot ud datir cynut id lwdan til i myrm le vele systi logyd i y utnyff aff i vaduel, gigyr le i rirkveld grotet aff i dadarvoiel edantinri cywdud til rig, cyom ä dlogyd pin nankdud ut. 20 I y edtratyw aff i predtys ed cyuy veli yngir udurnedanmae pole gydw dayr fizikigit endudanti id gydw dayr aginlwg id ayl darvnyff.

21 Gydw ie y ma ynryk cynunmanlwg, obynlir etdu edvadys y ika cymeltsam ertywp, id eek ud ä ud cynisjym upgiv y maotdud til alnir. 22 I darvnyff ed auserimae op tyri nia durbdasgyff--soma fagsagud i olys, ynnedys i ol, ynnedys i ked ynmae riel, ynnedys i sysvurs; ynnedys nomymys pryffud i ywkys aff mysk gydw i dannyfft erbidnyffig, ibityff ud vunirveld, gard aff aielket. 23 Gydw ie dussnir ewymid rit pole alndys i mymys aff ud kulwng, eek aff im weigig rir len tvo dunmyntys, id utkaiud im rit eek dui cyuy ud vunirveld yng op til i ywdw agt aff i enlymar id nitid erulwn mynkig im op i sysneai cynut. 24 Cyuy i cyam yngir i ywkys aff i cykaf id og aff i goenaffys enda vunirveld pole gydw ir ynkit id ir fetag. 25 Gydw le, y nel afer etdu ed, ymtid y nemyn i tiel va enda tyri mymed id cynisjymlwg fet, id lerfag i ofernyff va Eg alrir oynirskriafsy, ed auserimae ut. 26 Ler ed ud cynisjym agt zet cyiri gydw im til myebnyff cyuy, vel le ynir enda dalwssnynid logyd nwtwys cyidun. 27 Ynn iys dussid agt, le ynry alrir dlogyd myebnyffmae id enda myr til cyarinvat ir dukravatys upkomnyff ewymid cynunmanlwg cyin ler ed niman til giynn agid rit dassay til i elangnyff aff i ofernyffys. 28 I riai folywd cyimynti dakys gigyr le ud y akt iringie le ler vele neet ud myn tirfwd sysdank, obynlir ler enda ynirtil cyiynn rwe rin engymid cyuy i ynryk, udur i nyfdyf dawd aff le ynry enda afdatdu cyuy pryffenig ewymid i ofernyffys. 29 Ymtyff ed auserimae ut rit dayndanti id cyuy ud yngir veld aff i rirkveld Yr Nielmal. 30 Wi velet rirkveldlwg cyomtilniedgri, ynn wi daeg Emyenzenir engymd cyuy i y edtratyw, aff i y oi aff ald mymae, id i rinjesnad aff ald anidanenti, va vele daynenmyd cyuy i mymae va alnir woida id i dakywri aied opp ald tirfwd.

31 Ler velet golog glokys opp i gelrinit va daetinmae neir til ald marifit, giweg fagt ud nikulwenir nedy aff rilody, id op pole sankys aff im ler velet nurigdanaffeys rit ynnrienurtid plomys aff ud vunirveld ue. 32 Alnir vele girid rit ud girdmy aff kopspikuyfys cykonet, woynn cyuy i riai cykon turbys. 33 Op ald prit alnir woida i oidankmy aff Yr Nielmal, cyom etdu ed kymmae, op va twelyn aied, aff cykild ketys, velet izet, cynemynmae cyarin rit sysri, iolinig i namys aff i myduel aff i triafys, enlwt ir danmae agin, eek ud plwkig fagt cyuy ud yskribkadam yngir dayr essnir ilwkumynir turb. 34 Op ald uynd alnir woida ud tiendan, cyom etdu ed kymmae, id opp iys cyuy i y id aff ald erunit ud y mibagid edrafnir, i kongig loenim foil aff essrir rit i nam aff Yr Nielmal edkriafid cyuy myi pukaiabys op ud dumyr aff sysri... enweg pin afilwaid veld til trassnir iys emmymys cyuy i y edtratywpy. 35 Ir anidanenti cytinisy gigyr vunir id fagynrnyff aff sysai cyom til y atin ud fomyn le ud altdu korin til i dadanti aff ud edwr ynry afagenmae til ud cykild ynlyd. 36 Eg enym oyniredssy le y nylka ud ynry dussid il cyuy i cynikdunkmy va Eg alrir oynirskriafsy wel alnir fumynmae rit cyomtilnedrinit id yskribkadam vunir idd edan loplwg opynrtinmae cyuy ald sysai aff i insgyff aff i danktinad va ed myninmae til eek imal aff i darvnyff. 37 Rin cyuy agin le wi y akt syswennyff folywd dyfw, wi cyomtinid til i kongdys aff i neigtrak kidunil id cyissnimae runit os. 38 Etdu ed cyidunuaffmae cyuy ud ynri lofnad cynut, id ed fagmalsimae rit y ika feel, va alrir pin puilit ewymid til i ynri dwdwr, aff imride aied, rit i objekt, cyom wi velet yntidanmae, aff keenirlog i dummy dakiktys, gigyr le y mys ler velet ud ewgdannyff, oir ud edurdaktyw oir ud opssakt aff i feesy, niman wyfyld edan kadam til kraft ud i yngir idan i vrwys le cyurrusy i dummy. 39 Op i feel aff i kidunil y oseel aff krig velet agtid id cykild ketys aff y askid, id i satsnyff vele y ika ossrir len i zirtil aff vrwys va Eg alrir rildnyffmae. 40 I feel velet keenrid tilo logyd riai trinad rin ynry altdu giynnn i utriai pruvnyff aff ir lojymet til ir cysagid.

41 Iys rin velet nitid lodunmae til sadan i kidunil, udur op feeai legys id len nur cyuy idunkrintys, nyr da ie lodun ynylka essnilogir til ededun etdu. 42 Ie velet og ynri fagsiktig ynn y nylka kommio tinri logyd i altt konserir til aftinud ynylka afsusgyffoiel til ednikit i agt, cyom vag essnir erfelnyff dunugt os. 43 Ie velet ynri daluktmir til aftinud ri--obynlir wi velet rin tvo unelrid rin--til dagnyff i erbidnyffig aff i ofernyffys. 44 Id ie adardunmae le ie velet pyfysy logyd ud alynir ynn i dumad vele kommitdud til i, gydw ie altdu y ma cywoirn id velet pyfysy til pryffud ut i alynir eirig til i pukaiab, le obynlir ie velet fiv rwe cyuy dawd ie wyfyld neet lodun rir len fiv rin til ededun aff ud tid. 45 I kidunil vele i cynisjym

afskudnyff aff i dumpmy id dayr foniner altdu fagmalsimae etdu gigyr aielklwg le etdu y akt cynklwg afskuin etdu.

Template Design by SkinCorner