Apr 15, 2014

I pukaiab aff Enreddueys KEnP. 10

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

I eragys id ewsvael dudan. Zeegnyffig ur i elrie konserel y fygt til edan y nemynmae. Va edwr ed veld aff endmiratyw id ynngad pummymys aff inilwg salda som vel iyeg som 2000 jael vag. Ynrys 15-17 enda neetkadam gydw dakorininig i duadur. Ynrys 21-22 oynirskriafnir i y neset aff y nemynig ud lwtyr oir enweg ud kongir.

1 OP i cyiynnit leg y ika rir dudiyn fagafdadnyffys velet systi, id y ika ynnedys velet sysdank logyd i cykild kikravatys (risan im ud grot dawd aff ambasairau). 2 Ynn ud sysmyget alninrot, i kongir afdunmae i enet aff le ynry altdu neet dok pin erassid, ur alnir kyfyld fagryn ernyff ityynid logyd tulnyffenkywri fagnuftig? 3 Id alnir daplwssy, 'Van neetikig fagsiktiglwg i cypdatir, i cyak stitinn, id i cyubjekt undur loskutnyff, id logyd daduntyff i cyam eragys nomymys na ud idurynnlir cyuy cykild fagmys. Rin til afsidun ud ynksam sysai id til edan kadam til rigw ud lud afilwairinit cyuy veli tul ed ud aff i ked sysdankys aff Yr Nielmal, id du afsidun etdu, O Kongir.' 4 I kongir lutlwg enppmynuid i ewsvel id afdunmae enrwygad, Velfag ed etdu le i riret aff rin nitid vagin weredyfys? 5 'Ynlir,' alnir daplwssy, 'y ma rin enda logyd naedir idumninukdu id iklwsy til nug. Enti, issdakted erumyd ewymid id ud flud aff enynnred.  Ynn aff werede ed ud idanti til le ynry enda ivodud til ud salda aff nug ynlir etdu enjoed opp im i fagednyff aff dumninusgti id daeduyfysag. Gydw etdu ed Yr Nielmal ynry ed i riaier aff iys cyakys.' 6 I kongir danid le alnir altdu ewsvelmae kynlir, id afdunmae, Va y fygt kongys til agtin? Id alnir danid, 'Sagys, cyuy agin le logyd daeduyfys enassdanrintys ie y assnir updaedun i voned aff rin. Gwdlo som du logyd gigyr afalvnyff cyuy oafloenti til i Lowee kommio alrir mynid ewymid cyuy dalagit gydw lodelvir ud nirniedenlir rimagienlir.' 7 I kongir danid le iys edwr, tilo, altdu stitinn kynlir, id afdunmae i tidwd, ynrym y fygt wi til afnarin som aferdars? 8 Ys Id alnir daplwssy, 'Y ma ynry rwri wiktidag, id imitaffig jeer essnir afalvnyff assdan daeduyfylwg le ie y assnir alttduni ud ked dadadunaffyw kodmantlwg. Gydw iys ed va du doud, O y asgad kongir,' alnir danid, 'id etdu ed Yr Nielmal ynry ä edaddrassnimae opp du i kron aff daeduyfysag.'

9 I kongir lutlwg enkafettnyffmae i ewsvel id len cyissnig aff i tidwd edwr danid, 'ynrym y fygt wi til afnarin som konserel ovan i krafts?' 10 Id alnir kadanmae, 'Le ynry til cyuy lenir id daeduyfysag id le ynry enda rir afzaggsam y ifyd i cyitiret aff ir rin len til syswennyff ud zig logyd redkig ir voned durg rassges. Gydw som Yr Nielmal assdad kynlir y ot y ma rin, gigyr tilo du cyuy imitaffyw aff Alnir enda i edannefakseir aff y ma jeer cyubjektys.' 11 I kongir danid le alnir altdu giynnn ud ked ewsvel id afdunmae enrwygad, Va edwr ed veld aff endmiratyw? 12 Id alnir daplwssy, 'Te edwr ynry ed furniedgri rit dadadunaffyw id weenlit id y akt id afsiduneys ud dael sylwk til etdu y ma. Du lodelvir zeegnyff logyd jeer assirnyffys le du enda riai veld aff endmiratyw durg i iw aff Yr Nielmal ynry y atid du fagsiktiget gydw iys cyakys.' 13 I kongir utdrutinmae ald ketennyff id danid til enrwygad, 'Til va afur y fygt kongys til ivodu riai tid?' 14 Id alnir daplwssy, 'Til mydanig id i ywidan aff i dakagdys aff ofedjel vagneyys, va enda writdun cyuy fagynesnyff til i loynel kongdakys, rit ud dagnyff til i dafagmatyw id dadarvnyff aff i cyubjektys. Id etdu ed logyd gigyr assdaniwenad le du alrir affdunimae til ud essrir va ä nitid pin idnäaiyffmae logyd ynnedys, durg i iw aff Yr Nielmal ynry fulfilys y ma jeer lyritys.' 15 I kongir stitin idfryaiymay til i edwr id afdunmae enrwygad, ur y fygt ud edwr til afdadun aldelvir dumae ald uel aff udninnyff id dastinnyff?

16 Id alnir daplwssy, 'Til elmiklok le duadursakys va kanud edan assdanmae rit puprienad id til zet vag oni dwf ogys cytid dussynn logyd salda id enassdanmae rit lossnet id itinky ed wedtkadam id enppropriaffe. 17 Gydw ler ed cyoma elelsikatyw til edan fonin gwdlo cyuy iys amrienrintys, gydw oft cyoma welveld mysjon ed dunugt logyd i riai edignaymsikanidd afur aff salda. Rin logyd prassdanedyffud i utriai puprienad cyuy y ma jeer assirnyffys, du alrir zeegnyffnir le du enda ud filozof id du enda eramae logyd Yr Nielmal op kondw aff jeer werede.' 18 I kongir, kedweld rit i vagtys va altdu sysdakt pin stitinn, danid til i nit edwr, ur yfygt ud edwr til afalvnyff aldelvir aff afnets? 19 Id alnir daplwssy, 'Du cykumyn cyummop til jeer ew rin aff myrnenig id le ynry enda kadam til giynn du nutig itys rit dassay til i afur aff jeer kongdak id i voned aff jeer cyubjektys (gydw du kyfyld neet finin y nylka dum rir malgsam oir rir edukatiyn len iau) cyin gigyr rin enda lwf til Yr Nielmal ynlir ie alrir fessid ir sysaiys til kopdumdumyr i adlwgai dums--som du iled enda doenig lodelvir, cyin y ma jeer assirnyffys enda lodakdud logyd Yr Nielmal.' 20 Raynid rit i daplwg, i kongir yrot aff i tidwd edwr, Va ed edadit gydw i folk? Le ud privaffe pagssrir cykumyn edan systi kongir ovan im oir ud ridlwd aff i kongig tumilw?

21 Id alnir daplwssy, 'E ynry ed edadit logyd naedir. Gydw kongys ynry korin aff kongig lwnymd enda oft enrys id aidanig y ot ir cyubjektys. Id ayl rir ed iys i tul rit cyoma aff le ynry alrir upkomnyffnir logyd i dankys aff privaffe pagssel, ynry na enweg erfelsam eynlir id poirin ir iel aff nuynirnad, ynn ie dasy ovan y ultiediys cykymdun ut til edan rir gru len i godminda tyrmiel. 22 Rin, som Eg alrir danid, ud ked naedir va ä pin sysneailwg fessid ed kaneaflir aff rulwg, id du enda ud rirkveld kongir, neet gigyr y ika ynlir du til cyuy i essrir aff jeer dasy id jeer weenlit rin ratzir ynlir du alr cyurnedanmae y ma rin cyuy myrinky id pilmiropy, lenk til Yr Nielmal ynry ä endskulisy du rit iys enlwkravatys.' 23 I kongir cyninit cyoma tid cyuy priyff iys edwr id len afdunmae i rydi aff y ma, Va ed i rirkveliai enkieynrinit cyuy rulwg ud tiedar? 24 Id alnir daplwssy, 'Talit i cyubjektys cykumyn koptinuymay kynlir cyuy ud aiat aff ermae, id le sysdakted cykumyn edan cyneletilwg fagvymdunmae cyuy tulys aff afaidain.' 25 Iys dasulmatys enda enkieynid durg i enflutnyff aff i aferdar, ynn alnir ed ud edwr ynry aldys eynlir id myebys i ked id ivoduys ald energys til danweg i voned aff rin, sysdakt som du oynirynssnir issdakted i woirai rigw aff eynlir id logyd jeer sysdakt endmiedtratyw alrir y oid gydw lodelvir ud undyig dadadunaffywp, cyin Yr Nielmal edaddrassid opp du ud sysai va ed dan idd undunidud logyd y nylka eynlir.'

26 Id ynn alnir aldusy, lut id erudfoil enppmynssbrusgyff proti ut gydw cyoma oynirynssnkadam tid. Ynn etdu aldunnid i kongir tilok ud kup id sysnyn ud tilsomt cyuy nedy aff y ma ald gaiys id i vagtys va ie altdu utdurot. 27 Len cyuy folssirnyff alnir danid, Eg alrir iriynid i rirkveliai edannefit logyd jeer dadanti. Eg alrir weddud y ika logyd i y neys tinkyff va du alrir giynnn rig cyuy fagynesnyff til i kudit aff rulwg.' 28 Len alnir aginmae le tri dunmyntys aff gydmad cykumyn edan sysdantid til eek aff i, id afnarinmae ud aff ald cysaynys til avlwyndan ovan i syd. 29 Y ma aff enmym runid ir ketennyff, id i afnet edantinri ud cytin aff erud, dumae i kongir sysnyn aldelvir ewymid til ud koptinuyfys rusy aff feaywenad.

Template Design by SkinCorner