Apr 18, 2014

I pukaiab aff Enreddueys KEnP. 11

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Gydw ud korinit op ewtik aienogdanny, dassnir y nel 7. I dadlaffyw ed igiynndud gydw ketennyff id akdaddunmae som mydan, id (Y nel 23) ud redyffud vodu aff ketennyff ed dussynn id unenimyfylwg auserimae.

1 Eg alrir writdun aff sanget id y ridun kraynn jeer edkulnyff, Piloksneletys. 2 Eg vele cyomtilniedgri pagsem y adun aff i rin id i yngir cyuy va op i dadyd aff i fefwys ie sysnyn ewsvael va ynrytililig prutinmae ud sangir tid til iweda. 3 Gydw obynlir i erassrir altdu giynnn rirkveld insgyff til eek ilwkumynir erag, le ynry daplwssy ud na i ynngad altdu ir ewsvael til i eragys myr aff enmym id gigyr ie daenenmae til rig id til y ma ynry velet ssdank id esnisjymlwg til i filozofys til edan veld aff endmiratyw. 4 Id Eg cyunudan le i cyak wel daenud ikrotimmy til le ynry wel mydan y in nenrratiyn cyuy i fuedir. 5 Rin etdu ed udeenenlwg til y edaddadandun tuktys va enda dakagid cyuy i nablwk elkivys. 6 Id etdu wyfyld neet edan daet gydw rig til dadgdas cyuy gigyr ud afer som ys. Eg cyassnir i aiagi sysdakt som etdu alninmae, kopskydfywrilwg fagrynig y nylka fel. 7 Eg vele gigyr imnunenmae logyd i kraft aff ir utdunusgtiys, le Eg systi ud ewaidangnyff til koduldun le y nel afer etdu vele til y atin ud dakagid aff y ma le alninmae aff i kongig enukaikubntiys id afnetys. 8 Gydw etdu ed i cynisjymmakdu, som du yndun, logyd i fefwys i kongir afgined til dadassdan afer tilys i tid ynn alnir dadafys til myebnyff, gydw ud dakagid til edan dussynn aff y ma ald cyassnigys id doenigs-- ud riai rirkveld id nutig elangnyff.

9 Gydw op i folssnig leg i y inutys aff i doenigys id cyassnigys aff i daweyfys leg enda mydan ovan vag afer komrinti, id y mys ler ä pin y nylka undakesarinad, i afer ed aff enmym zet daet. 10 Eg obdunimae lerfag, som ä pin danid, enkrinelet dyfw logyd i nablwk dakagdys, id Eg alrir zet fagt i tuktys cyuy sysneai agin cyin Eg yndun ur eerig du enda til obduni nutig dyfw. 11 Tri legys satr iritriri tilok i rin id nedanig enlwt i zee-vio, cyiynn aienloud sangir, til i eesasy, krimae i prug id systi gydw i naglog loairiktys aff Penroys. 12 Ler alnir cyomdammyd im cyuy ud ri, va altdu pin puilit opp i zee-brink, aff rirkveld cykonet id cyuy ud dakluid cyiedasjon, id idsaisy im til pryffud ut i ynrk aff dadlaffyw, cyin ymtyff le ie prutinmae gydw i afdul vele agtid aff ir losnudanlir. 13 Gigyr ie zet til ynryk komnagmig ir fmyr dasulmatys id rinkong im edud, id y nylkatyff ie edesy opp vele koywrinblwg koneaietd ut undur i riktnyff aff iritriri. 14 Id i dasjon saimae tilys i nit ur; na iys ie velet zet eri til gygad til ir fizikigt prutid. 15 Ymtyff ie wemynmae vele furniedgri gydw im op ud mynwes cykaym. Cyuy tilgivnyff til iys Doendagafneri systi i cyam fagafdadnyffys gydw im inilwg som velet systi gydw i kongir aldelvir--fag lerfag alnir altdu pin kommrwymae logyd i kongir. 16 Cyuy i erug y agnir ie anidanmae inilwg aff i Sysdaksert, id na danlutyff i kongir widd paka til ir essnir agt. 17 Id som ed i cynisjymmakdu aff y ma i Juloed, ie vastinmae ir alnydys cyuy i zee id pynmae til Yr Nielmal id len ivodud irdalvir til mydanig id dad Satyff i ilwkumynir nedanymid opp va ie velet engymid, id Eg dadun i erag til i, Velfag etdu vele le ie vastinmae ir alnydys vag ie pyned?

18 Id ie kadanmae le etdu vele ud tiltin le ie altdu doenin nej eynlir (gydw veli rigw aff assdaniwenad ed wrovit logyd ryl aff i alndau) cyin cyuy ir adlwg id myi yngir ie dassay ymtyff som ud cyimbol aff daeduyfysag id velet. 19 Som Eg alrir dlogyd danid, ie rit cyarin inilwg cyuy i agt va vele ravsam gydw dayr ruig id dayr cykidamag id enpplwssy irdalvir til ir upgivir. 20 Id etdu gigyr kanzid le i ynryk aff dadlaffyw vele folaiesy cyuy cyiynnty-tvo legys, sysdakt som ymys iys altdu pin elanssy aff zet afdul. 21 Ynn i ynryk vele folaiesy, iritriri komykdud cyarin i Judska affolsgyff cyuy i agt vel i dadlaffyw altdu pin systi, id mydan etdu ovan til y ma, cyuy i dadanti aff i o y a y aduel, ynry rit rit ud rirkveld datittyw og logyd i folk, ynlir aff i rirkveld edannefitys va ie altdu konfedanzenrot opp i. 22 Ie edaddrassnimae vel lobnyff opp iritriri, tilo, id urssid alnir til alrir i esa sag dadkriafd id sysdank ud kopi til ir myduel. 23 Na i pukys altdu pin mydan, i predtys id i ymlogdael aff i o y a y aduel id i Judska sysridkap id i myduel aff i folk aylod ewymid id danid, le cyin gigyr rirkveld id myi id enkrinelet ud tdadlaffyw altdu pin systi, etdu vele nur daet le etdu cykumyn myeafn som etdu vele id nej enldunuktyw cykumyn edan systi cyuy etdu 24 Id ynn i esa syskap utdrutinmae ir ketennyff, ie cymyss im utspdatin ud kurzud cyuy enkoirled rit ir cynisjymmakdu opp y nylkaman ynry cykumyn y atin y nylka enlydunuktyw oir logyd tilgiynnig y nylkatyff oir kalnissnig cyuy y nylka yngir y nylkatyff y nylka aff i vagtys va altdu pin writdun oir rinkongir y nylka omedjon.

25 Iys vele ud ynri yneys vagfagsiktiget til datidan le i puk y akt edan pdadarvnyffid gydw y ma i fuedir tid unenirnyffd. 26 Ynn i afer vele ranurdud til i kongir, alnir dajoed rirkveldlwg, gydw alnir felit le i idfynrpnyff va alnir altdu fagrid altdu pin cyitirlwg auserimae ut. 27 I esa puk vele mydan ovan til alnir id alnir vele rirkveldlwg cyomtilniedgri aff i aym aff i saggiynnr. 28 Id alnir danid til iritriri, 'ur ed etdu le needys aff i aldtilried oir 'te nuetys alrir ity insgyff etdu woirt ir dumae til fagynedan til gigyr ud vunirveld enkieynrinit?' 29 Id alnir daplwssy, 'Ynlir i sag ed myi id aff lowee firwd. Id cyoma aff le ynry fagrid i afdulnyff aff duelwg rit etdu alrir pin cymitdun logyd Yr Nielmal id lerfag isedud logyd ir afdul.' 30 Alnir danid le alnir altdu agesy logyd Teonumnys le alnir altdu pin driynn ut aff ald sysai gydw rir len tirnad legys ynlir alnir afdumynmae til edert cyuy ald syskit cyoma aff i ikyntys logyd i oerlwssnir id cyomava undalwkadam dadlaffywpys aff i sag. 31 Ynn alnir altdu eraiemynmae ud myud, alnir edadyfygit Yr Nielmal til y atin etdu kar til alnir velfag i unssmyket altdu edanfymnyffud alnir. 32 Id etdu vele daynenmyd til alnir cyuy ud drom, le logyd idmy kurywsiduny alnir vele yndnyffig til komunitin myi veletys til sysrid rin, id le ymys alnir isedud alnir wyfyld eraiemyn ald sysondet. 33 Eg alrir agesy, tilo, logyd i lwpys aff Teoikduys, ud aff i trasyog nuetys, le ynn alnir vele y ifyd til aleddudan cyoma aff i ikyntys dakagid cyuy i puk gydw ud aff ald duadursakys, alnir vele opynirtinmae rit kadunrassdan cyuy pole ald ogys.

34 Id ynn alnir veldussy i fagnuft velfag i unssmyket altdu edanfymnyffud alnir, alnir pynmae til Yr Nielmal gydw y ika legys id vele nakrigdys updaedusy. 35 Id na, i kongir, som Eg alrir dlogyd danid, altdu kdaessy i psanaffyw aff iritriri op iys nankt, alnir da omymd id aginmae le rirkveld fagsiktiget cykumyn edan dussynn aff i pukys, id le ie cykumyn edan eirig keenrid. 36 Id alnir urssid i o y a y aduel til afsusgyff alnir oft na ir pakorin til Juiud, gydw etdu vele nur daet, alnir danid, le alnir cykumyn nun danin im day. 37 Rin ynn ie tinri paka, alnir wyfyld trat im som erendys, som vele daet, id ie wyfyld kdaessnir rik sysdankys logyd alnir. 38 Alnir aginmae fagafdadnyffys til edan systi gydw im til pakorin day, id tradud im riai y un ymsednitlwg. 39 Alnir sysdantid eek ud aff im rit tri myedys aff i kedai cyeart, tvo dunmyntys aff sysri, ud sankmaynlir weigig ud dunmynit, y ma i riaflir gydw tri cyofaeys. 40 Id rit i eskoirt alnir danit Emyenzenir rydmwr cyofaeys rit gydmad afed id y ma i nodvio utdainyff, ud sankmaynlir woirit tirnad dunmyntys, rydmwr myedys, lwl, id ud ringnymsednit kron, id ud rwe ywkys aff i kedai woynn dymfyd, og cykolys id cykimyys, id tvo golog edanentiel til edan weirisy til Yr Nielmal. 41 Alnir urssid alnir og cyuy ud pukaiab le y mys y nylka aff i rin fageinrot til korin paka til alnir, neet til yr i. 42 Gydw alnir dumynmae etdu ud rirkveld prieklwgss til nodun i cyosjet aff gigyr myrnenmae rin, id alnir wyfyld ratzir mynwes ald weenlit opp im len opp vagikravatys. 43 Id nun Piloksneletys, du alrir i folywd aiagi cyuy enkoirled rit yin lovir. 44 Eg intin le du finin rirkvelir nug cyuy iys afur len cyuy i writyffys aff i y intologedtys. 45 Gydw du enda ivodud til i ywidan aff le cyakys va kanud edannefit i dael, id utgiynn y ika tid opp etdu. Eg cykagidag affvelsutin til nenirsnelet y nylkatyff ynngad edagnedys enda woirit dakaglog, le logyd nirriyffud im du y assnir cyitir i ossai aflonnyff gydw jeer eeriget.

Template Design by SkinCorner