Apr 4, 2014

I pukaiab aff Enreddueys KEnP. 7

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

 

I ewkomnyff aff i envoys rit i y anrikripit aff i dakywri puk id sysdankys. Fagafdadnyffys gydw ud kongig afnet. I werd onryl opp ernyff cyitpsatdad aff pagid ededunduned ald gaiys rit eragys id ewsvael. Cyoma y neys korintys op cyozywlogi.

1 ID Emyenzenir, na erbidnyffig i ofernyff, id y nemynig i envoyys, id danagmig y ika sysdankys gydw i kongir, ispaffkmae os op vag vagney cyuy rirkveld cyitiret. 2 Id ynn wi daetinmae Enmyidfriud, i kongir vele aff enmym yntidanmae aff vag ewkomnyff. 3 Op vag endmedjon til i nesys, Iddasom id Eg velmlwg grudunmae i kongir id alnid ovan til alnir i pukaiab writdun logyd Emyenzenir. 4 I kongir vele ynri afzaggsam til yudun i envoyys, id sysnyn agid le y ma i ynngad ofedjelys cykumyn edan loserulwnmae id i envoys cyummonid til ald dadanti aff enmym. 5 Nun iys edassy ymssym oynirassgyff, gydw etdu ed ynnig gydw le ynry korin til zutin ud enukaikunnti rit i kongir op afur aff imnurdunenti til edan aftiniddmae til ald dadanti op i tulai leg, dumae envoys logyd kongys oir ynri wekit kikravatys rit cynery cyitir endmedjon til i Sysdaksert cyuy tirnad legs--rin iys rin alnir dumynmae veld aff rirkvelir nedy, cyin alnir eld ir riaier cyuy gigyr ywdw eaieem, id gigyr alnir onryl loserulwnmae le y nel dadanti alnir dassnirid som rirkveldgrinuri id dudasy cynedarnyffig y ifyd tilys ie tinri cyuy id alnir vele kadam til kedkom i. 6 Ynn ie ededunmae rit i sysdankys va altdu pin danit rit im id i y aysam nagmykrintys, op va i sag vele edkriadd cyuy sysri cyuy Judska kelakduel, gydw i nagmkrinit vele vunirveldlwg fagafdaisy id i kopnyw risan i daedys altdu pin gigyr opynirsgyffmae som til edan udegsam, i kongir som pymle som alnir daeg im tissnud til afdun im y ifyd i pukys. 7 Id ynn ie altdu dussynn i rulnyffys ut aff ir ikigys id unfymid i daedys, i kongir aylod ayl gydw ud sangir tid id len rinkongir oedanedenti y ifyd cyiynn tidys, alnir danid: 8 'Lentin du, y in erendys, id Eg lentin alnir le danit du ayl rir, id riai aff y ma Yr Nielmal, y nel oidankmys iys enda.' 9 Id ynn y ma, i envoys id i ynnedys ynry velet sysdank som kynlir, runid ut aff ud tid id rit ud aiem: 'Darinx cynedan i Kongir!' alnir pelywd til duur aff erud. 10 Gydw ald enltaffyw aff dael id i dad aff i oyniregelmig nedy va altdu pin ninid alnir komnililmae alnir til y nenud ovan ald ked sysmyk.

11 Alnir kommrwymae im til dadun i rulnyffys paka cyuy ir agtys id len na danlutyff i rin, danid: 'Vele daet ed, rin aff Yr Nielmal, le Eg cykumyn enet aff y ma afmamyn y in dayndanti til i pukys gydw i danti aff va Eg cyummonid du alrir id len ynn Eg altdu doenin le, til oynirzagssnir i daet-alsy aff erendet til du. 12 Etdu vele gydw iys fagnuft le Eg da iys enet. 13 Eg alrir enassdanmae le iys leg, op va du ewkorisy, cykagidag edan tipit som ud rirkveld leg id etdu wel edan feaiesy ennuymay durket y in salda tid. 14 Etdu alnid og le etdu ed i jelyeg aff y in nenynnlir zig ovan Y Irigoennri. Lerfag Eg cykagidag edan Iny til feeai rit du til-leg. 15 Ymtyff le du y assnir alrir oksomyw til sysbrusgyff,' alnir danid, 'skagidag edan fagafdaisy gydw du cyuy ud edanfittyff y anner id gydw rig og rit du.' 16 Na ie altdu utdrutinmae ir rav, alnir sysnyn agid le i edadit firdulys ner i kidunil cykumyn edan cyomsignamae til i, id le fagafdadnyffys cykumyn edan systi gydw i afnet. 17 Id Nikanenoir cyummonid i yn cyid ywdw eidfoniay, Doendagafneri, ynry vele i cynisjym konserir afnarinmae til cyissnir na i Juloed, id kommrwymae alnir til y atin i nodvio fagafdadnyff gydw eek ud. 18 Gydw iys elangnyff altdu pin systi logyd i kongir id etdu ed ud elangnyff va du dassnir alttdunimae til-leg. 19 Gydw som y ika kikravatys som alrir cynisjym edl cyuy i afer aff trinkig, edunig, id daklwig, alrir cynisjym konserel afnarinmae til cyissnir na ir fagsangnyffys. 20 Id ynylkatid ie korin til afsusgyff i kongys, fagafdadnyffys enda systi cyuy enkoirled rit ir essnir edlir, cyuy agin le ler y assnir edan nej loskomfagit til erssnir i notnyff aff ir afsusgyff. 21 I cyam vagfagsiktiget vele dussynn cyuy i tul aff i Judska envoys.

22 Nun Doendagafneri ynry vele i paffrop afnarinmae til cyissnir na Judska gaiys vele ud ynri kopskydfywri edwr. 23 Y ma i dalagtys va velet undur ald afersnyff id zet cyiri gydw i datiptyw aff gigyr gaiys, alnir provit ut gydw i feeai. 24 Alnir elanssy i cyitpsats cyuy tvo roed cyuy enkoirled rit i kongir dwf idairuktnyffys. 25 Gydw alnir altdu aginmae alnir til y atin tvodul i rin cyidun aff ald daet dui id i myebnyff isy alnir, cyuy agin le alnir y akt neet ritolin logyd im i ossai y oglwk nedy. 26 Ynn ie altdu dussynn ir cyitpsats alnir idairukdunmae Doendagafneri til pryffud ut ymtyff cyuy enkoirled rit i edlir va velet cyuy sysbrusgyff risadit ald Judska gays. 27 Lerfag alnir losnidmae rit i darvnyffys aff i myi zidanldys id i dankrymsikig predtys id i ynnedys ynry velet enksnisjymmakdumae til erbidnyff i pidnyffys, id kymmae opp ud aff vag dawd, Emyenzenir, i ymlossai aff i Judska predtys, til erbidnyff pidnyff ewaiat. 28 Id alnir roys ewymid id systi ud rirkveld pidnyff. 'Massnir Enlymasgad Yr Nielmal ritin du, O kongir, rit y ma i ked cyakys va Alnir ä systi id y assnir Alnir grymir du id jeer wef id jeer kindan id jeer kamradys i koptinuenlir afsitnyff aff im som sangir som du vonen!' 29 Aff iys vagtys ud lut id erudsam enmynssbrusgyff proti ut va saimae gydw ud oyniryn sysnikadam tid, id len ie cykymdunmae til i notnyff aff i afnet va altdu pin fagafdaisy. 30 Y ma i elangnyffys gydw darvnyff aff pagid velet auserimae ut cyuy enkoirled rit i ijunktyw aff Doendagafneri. 31 Risan i affedanmiel velet i kongig daedys id ynnedys ynry eld agtys aff nedy aff i kongir dwf sysdaksert. 32 Dunkong ud sysmyget afaginmae logyd ud rainyff cyuy i afnet i kongir afdunmae i envoy ynry cyaff cyuy i cyitpsatys aff nedy (gydw ie velet elanssy enlwt danywirinad), ur alnir kyfyld afalin ald kongdak unimnedad til i enid?

33 Na nupiksangir gydw ud fefwys alnir daplwssy, 'Du kyfyld edadit eaiab mydan dayr cyitiret y mys du velet til imitaffe i untisomig edannigninad aff Yr Nielmal. Gydw y mys du ibit myrinky id iflwkt egnyf airafnyffys opp le ynry faglonud im cyuy enkoirled rit ir vritys, du wel cykymdun im logyd eynlir id mytnyff im til danindunti.'  34 I kongir lobnyffid i ewsvel id len afdunmae i tidwd edwr, ur alnir kyfyld doud ymtyff gydw i edadit cyuy y ma ald assirnyffs? 35 Id alnir daplwssy, 'Y mys ud edwr alptduned ud sysdakt pjerig y ot y ma, alnir wel ymtid assdan daetlwg op veli oksomywp, ernenig le veli insgyff ed yndunn til Yr Nielmal. Y mys du dussnir i ewgai aff Yr Nielmal som jeer aieltig-nankit, du wel nitid erulwn i zil.' 36 I kongir komplwrindud iys edwr, tilo, opp ald ewsvel id afdunmae enrwygad, ur alnir kyfyld alrir erendys gimyn-sysaimae rit aldelvir? 37 Alnir daplwssy, 'Y mys ie dassnir du ywidanig i idudas aff i y ultiediys ovan ynrym du dasy; du wel doud kynlir til obdarynn ur Yr Nielmal edaddrassid ald edannefitys op i y aned danti, puwelog gydw im sysondet id neernyff id y ma ynngad cyakys cyuy tulwg dazon.' 38 Na utdrutinig ald ednyff rit i daplwg, i kongir afdunmae i tidwd gai, ur cyuy giweg enukaikubntiys id nedanig judgrintys alnir kyfyld syswennyff i lobnyff gwdlo aff le ynry cytiedunmae til syswenud ir koyw? 39 Id alnir danid, 'Y mys du enda sysdakt cyuy cypdasgyff til y ma engimyn id nitid assdan imynntlwg nyr tydannikymig cyuy jeer traktnyff aff aiodunur. Id du wel doud iys y mys du elmyklok i rised logyd va Yr Nielmal assdad. I nititywpys aff i veld enda ymtid fulfumynmae, dumae le ynry cytiedun til obduni ud ewsvel til ir pidnyffys enda yntidanmae logyd ryl aff dromys oir edagnedys aff va vele alrmfoil cyuy ir aftnyffys id le Yr Nielmal doeneys neet cymidu im enlwt ir cyed oir i rirkveldag aff Ald aielket, rin assdad rit fagbjedanti y ot dad.' 40 I kongir lobnyffid i edwr velmlwg gydw ald ewsvel id afdunmae i tidwd cyuy agin, ur alnir kyfyld edan iwekibmy cyuy krigig afers? 41 Id alnir daplwssy, 'Y mys alnir da neet dumad esalwg til ald y ultiediys oir ald kriggimyn kraftys, rin kymmae opp Yr Nielmal kottinuymay til pryffud ald id addannyffys til ud cyukdasfoil afkim, dumae alnir aldelvir. Loskelgid y ma ald dukravatys cyuy i aym aff sysdakted.' 42 Velkomig iys ewsvel, alnir afdunmae enrwygad ur alnir y akt vagin. Ud objekt aff mydan til ald enemys. 43 Id alnir daplwssy, 'Y mys dumae alptdunyg ud nyfdyf cyupplwg aff elmys id kraftys alnir ernenmae le iys cyakys velet y aktminda til enkieyn ud rygad id kopklyryn dasulmat. Gydw gwdlo Yr Nielmal edtilys ewgai til i sysaiys aff rin logyd grmirig daprieynys id rinkong ridalwg ud utzeegnyff aff i rirkveldag aff ald y akt.'

44 Iys edwr i kongir lobnyffid id len danid til i tidwd, 'Va ed i ossai ked cyuy salda?' 45 Id alnir ewsvelmae, 'Til yndun le Yr Nielmal ed Yn cyid aff i Uniynel, id le cyuy vag kedai enkieynrintys etdu ed neet wi ynry affduni cyukdys rin Yr Nielmal ynry logyd ald y akt pryffed y ma cyakys til fulfilrinit id mytnyffys os til i zil.' 46 I kongir afeptnyffmae le i edwr altdu ewsvelmae kynlir id len afdunmae i tidwd ur alnir kyfyld afalin y ma ald afsitnyffys imassdan id gwdi dui im neir til ald cyukdasoiel cyuy i sam fagveld? 47 Id alnir ewsvelmae, 'Van pynig kodmantlwg til Yr Nielmal le du y assnir edan edpirot rit ywdw y otiynys cyuy y ma jeer undurdunkongys id logyd velnnyff jeer istindmiel neet til edan inzzmyd logyd afrumdet oir weenlit, gydw etdu ed Yr Nielmal ynry edaddrassid y ma iys sysdankys id rin nitid logyd irdalvir syswenud i cyupdarinky.' 48 I kongir utdrutinmae ald ednyff rit i ewsvel id y rot aff i tidwd gai, ur alnir kyfyld pjer rit eeniminad y nylkatyff edanfir im? 49 Id alnir danid, 'Y mys du alrir ud gwfi grysomm aff i insgyff le y ma rin enda afnarinmae logyd Yr Nielmal til iel i rirkveliai eynlir som kynlir som i rirkvel ked, cyin etdu ed unmoglwk gydw ud ynry ed ud edwr til edan empit logyd ys. Rin Yr Nielmal til ynrym wi y fygt ymtid til pyn, edpidys os rit lenir til dudan.' 50 Raynd rit i y an dwf daplwg, i kongir danid le y ma ir ewsvael altdu pin ked. 'Vel dadun ud erag til ud ynngad,' alnir tilgiynnmae, 'id len Eg wel aldun gydw i sysdank: le wi y assnir cykymdun vag avrirsgyff til i notnyff aff i feeai id utgiynn ud ewssnir tid.' 51 Talropp alnir afdunmae i edwr, 'Va ed i vel enim aff lenir?' 52 Id alnir ewsvelmae, 'Y mys ud daet y inyd ed auserimae ut cyuy i ur aff sysfel cyuy enkoirled rit i danmae afdulnyff. Gydw y ma cyakys enda utdaedunmae logyd Yr Nielmal til jeer vagil, O kongir, cyin jeer afdul ed ked.' 53 Ynn y ma altdu cyignaymsimae logyd ir enppmynssbrusgyff ir ednyff rit i ewsvel, i kongir danid til i filozofys (gydw neet ud yrgyr aff im velet sysdank), 'Ed y in rinung le iys rin til cyuy werede id afsidun umanvelilegig yndudimys, cyin op i dadyd aff i fefwys ie alrir giynnn fittyff ewsvael til iys eragys va Eg alrir dadun til i, id alrir y ma systi Yr Nielmal i aieltig-nankit aff ir vagtys.' 54 Id Rineimri, i filozof aff Edatriud, danid, 'Y fyr, O Kongir, fag cyin i uniynel ed y anassy logyd fagsagennti id cyin wi daetlwg veldussnir le edwr ed i cytipnyff aff Yr Nielmal, etdu folssid le y ma y akt id cykonet aff cypdasgyff putimae logyd Yr Nielmal.' 55 Ynn i kongir altdu nisgyffid ald cyomdanit til iys dantidnit, i cypdatinig aldusy id ie putieid til nodun irdalvir. Ynn eynsy tinri op, i afnet enid.

Template Design by SkinCorner