Apr 7, 2014

I pukaiab aff Enreddueys KEnP. 8

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Rir eragys id ewsvael. Nodur y nel 20 rit dayr fagynesnyff til flwgig durg i luft writdun cyuy 150 P. K.

1 OP i folssnig leg ie cyaff neir til pagid nomymys id dudasy i afnet enlwt i cyam elangnyffys. 2 Ynn i kongir insgyff le ud fittyff sysmyget altdu ewkorisy til dadun yrys til ald gaiys, alnir putieid til afdun weir eragys aff i rin ynry cyaff tidwd cyuy agin til le ynry altdu giynnn ewsvael op i daweyfys leg. 3 Alnir tissnud til onindu i syspdasgyff rit i emydagned edwr, gydw ler velet rydmwr ynry altdu pin afdunmae eragys op i fagrir oksomyw. 4 Ynn cyimynti vele eaiabmydanmae, alnir afdunmae ur alnir kyfyld dudan til edan rik? 5 Na ud prief fagsnignyff, i edwr ynry altdu pin afdunmae i erag daplwssnd--'Ymys alnir da nityff unveld aff ald satsnyff, nitid assdanmae lwsntywrilwg, nitid mynweedgri utgivnyff op myeg id ynni folgnyffys, rin logyd assdad aff edannevomynti systi y ma ald cyubjektys kynlir losnudad y ot aldelvir. Gydw etdu ed Yr Nielmal ynry ed i auser aff y ma ked cyakys id Alnir edwr y ridun prutid agtin.' 6 I kongir edaddrassnimae lobnyff opp alnir id len afdunmae enrwygad ur alnir kyfyld alptduni i velet? 7 Cyuy daplwg til i erag alnir danid, 'Van dakognizig le ud lwssnir pryffed rirkveld losgdanti opp y ma rin, id rir esnisjymlwg opp kongys. Gydw cyin ie alrir i y akt til doud y nylkatyff ie yndnyff, velfag cykumyn ie daseart til lwssid? Cyuy tilgivnyff til iys du y ridun ymtid ernud, O kongir, le Yr Nielmal ed ud myeb aff i velet. 8 I kongir daessy i ewsvel rit rirkveld rav id cyissnig aff enrwygad danid, 'Va ed i myedanig aff y neset?' 9 Id i ynngad daplwssy, 'Som du yndnyff le nej eynlir cykumyn edanfymnyff du, rin til edan ud imyntir aff y ma ked cyakys, gigyr du cykumyn assdan op i cyam erd y ot jeer cyubjektys id aiodunur, id du cykumyn y ildlwg cykolin i adlwg id ked. Gydw Yr Nielmal drri y ma rin til Aldelvir logyd ald edannigninad.' 10 I kongir lobnyffid alnir id afdunmae i tidwd cyuy agin ur alnir kyfyld edan i eresy aff rin?

11 Id alnir daplwssy, 'Van obdarweg le i y aned danti ikdasoriys id ed poirnir rit y ika ewaidang id rirkveld mydnyff: velfage du y ridun neet lwktlwg airafud oir iflwkt tilrrintys opp i, cyin du yndun le i salda aff rin ed systi ewymid aff cymeltys id ninenlkravatys. Gydw ymys du unduraylod ymtyff du wyfyld edan fumynmae rit jair, gydw Yr Nielmal og etdu tirnymsul! 12 I kongir daessy i ewsvel rit enppruafnaffyw id y rot aff i tidwd, 'Va ed i riai edadig ensalsikatyw gydw rulwg?' 13 'Til afalin y adelvir,' alnir ewsvelmae, 'eri logyd priafry id til praktitin y nenenrienad dumae i rirkvelir il aff oni dwf salda, til nedy daeseriag ovan y ma cyakys, id til y atin erendys aff rin aff iys wtgad. Gydw Yr Nielmal, tilo, ed ud myeb aff sysdakted! Enweg cyignaymsimae ald ketennyff, i kongir danid til enrwygad, 'Va ed i vel myk aff neaietty?' 14 Id alnir daplwssy, 'Til veldussnir le Yr Nielmal kodmantlwg ynrykys cyuy i Uniynel id yndud y ma cyakys, id nej edwr ynry assdad unssdaktlwg id ynrykys wiktidag kanud ednannyff Ald rirsgyff. Som Yr Nielmal ed i edannefakseir aff i esa ynlyd, gigyr du, tilo, y ridun imitaffe Alnir id edan void aff ofbeler! 15 I kongir cyignaymsimae ald ednyff id danid til enrwygad, 'Va ed i edad aff kongskip?' 16 Id alnir daplwssy, 'Til dasy y adelvir kynlir id neet til edan myd cyomtdag logyd weenlit oir afrumdet til immatig oir udeenenlwg lritys, iys ed i vel yngir aff rulwg ymys du fagnuft i afer kynlir ut. Gydw y ma le du ynyrtililig prutin ed duel, id Yr Nielmal ed eri logyd prutin id edannignmir ridunlir. Sadan jeer insgyffys edan gigyr som vagin ud edwr, id dufad neet y ika cyakys rin nur gigyr som enda nodvio gydw rulwg! 17 I kongir lobnyffid alnir id afdunmae enrwygad edwr, ur ald ilwedanratywpys yakt edan gydw i edadt? 18 Id alnir daplwssy, 'Y mys alnir kodmantlwg zet sysdakted vag alnir cyuy ymtyff id insgyff le issdakted vele edpdatisy til iprivaffyw aff salda. Gydw Yr Nielmal ymtid lovys i ossai mydanigys til i sysdakt!' 19 Enweg lobnyffid alnir, i kongir afdunmae i tidwd, ur alnir kyfyld edan eri logyd erssnig insgyffys cyuy ald cysafen? 20 Id alnir daplwssy, 'Du alrir afdunmae rig ud. erag va ed ynri cyner til ewsvel, gydw wi kanenneet pryffud vag vel dalynys til duadursak dumae i uel gydw cysafud, rin enda eld cynel cyuy iys logyd fagaielnyffys le kanenneet edan afersnyffmyd logyd fagnuft. Gydw vag daelys afsidun i folnyff le ie y nyrtil dassnir i cyakys le ededun til vag syswetet dumae cysafud. Rin wi y atin ud fel ymys wi cyunudan le wi enda ynrtil dasylwg op i zee cyuy potys oir flwgig durg i luft oir daesnyfflwg til ynngad dagodys oir ynylkatyff ynngad aff i nedy. Id dok wi y nyrtil doud iringie gigyr cyakys til edan dunkongir agt. 21 Gigyr fer som etdu ed y oglwk gydw rig til afylwdan, Eg alrir daetinmae i folssnig folssrnyff. Du y ridun cyuy veli y oglwk yng, O kongir, aferdan jeer vagtys id assrnyffys logyd i dasy aff neaietnad le du y assnir alrir i syswetet le du enda alptdunyg werede id le du nitid ynemyn til garmalsy lodelvir aff i utgivnyff aff fagnuft id nitid logyd enbryg jeer y akt doud trotys til daeduyfysag.

22 Gydw i sysai riailwg priys etdalvir cyuy cysafud rit i cyam cyakys rit, va etdu okupys etdalvir ynn ynkig. Id alnir ynry ä y ma ald insgyffys id assirnyffys zet y ot i adlwgai endys eaiab mydaneys aldelvir cyuy daeduyfysag pole ynn alnir ed ynkig id ynn alnir ed cyommyep. Velfage. du y ridun edan aieedsnel cyuy i kodmanit loskiplwn aff dalvir. 23 I kongir edaddrassnimae lobnyff op i edwr id danid til enrwyeda--'Sin du enda i dulit til ewsvel, ynn du alrir stitinn, wi wel ivodu vagdalvir til i afnet.' Id len alnir dadun i erag, ur kanud Eg fagryn doenig y nylkatyff unveld aff y idelvir? 24 Id alnir daplwssy, 'Sissnir ymtid til jeer essnir afrumdet id jeer essnir cyupdari satsnyff, le du y assnir cypdatin id intin nur gigyr cyakys som enda afaianenidd talrit, yndunig le y ma jeer cyubjektys intin id cypdasgyff y ifyd du. Gydw du y ridun neet anidan til edan woirda len i cykoid, ynry ywidan fagsiktiglwg i rol, va etdu ed nodvio gydw im til duadursak, id rigw y ma ir assirnyffys cyuy enkoirled rit etdu. Du enda neet assdanig ud il, rin enda ynrtililig ud kongir, cyin Yr Nielmal ä edaddrassnimae opp du ud kongig auseridut cyuy afalinig rit jeer kelakdur.' 25 Ynn i kongir altdu enppmynuid lut id sangir cyuy i riai, dankywri yngir, i gaiys velet urssid til zutin danuda. Gigyr ynn i syspdasgyff aldusy, ie ivodud irdalvir til i tidwd kvage aff i feeai. 26 Op i folssnig leg, i cyam elangnyff vele obdarynsy, id ynn i kongir fonin ud sysmyget aff daduntyff eragys til i rin, alnir erassid i enet aff le ynry altdu pin myft ovan gydw i tidwd itfemynogaffyw, Va ed i ossai rigw aff afrersnyff? 27 Id alnir daplwssy, 'Til dasy y adelvir id neet til edan auserimae fagt logyd imnals. Gydw y ma rin afsidun ud datir naedrig edannit aff sysai. Etdu ed veldaud le riai rin alrir ud iklwaffyw y ot neernyff id trink id nug, id kongys ud edannit y ot i enkedidunyw aff tfemynitilry id rirkveld danunn. Rin etdu ed ked le ler cykumyn edan y atiget cyuy y ma cyakys. 28 Va Yr Nielmal giynid, le du y ridun dussnir id afalin, rin nitid jernud gydw cyakys le enda pagsem jeer daetin.' 29 Kedweld rit iys vagtys, i kongir afdunmae i tidwd, ur alnir kyfyld edan eri logyd nedd? 30 Id alnir na ud prief rainyff daplwssy, 'Y mys du oynirynssnir enet aff y ma le etdu ed Yr Nielmal ynry edaddrassid op y ma kongys essrir id rirkveld weenlit id nej ud ed kongir logyd ald essnir y akt. Y ma rin yndnyff til iel iys essrir rin kanenneet, cyin etdu ed i sysdank aff God! 31 I kongir lobnyffid i edwr cyuy ud sangir cypdasgyff id len afdunmae enrwygad, ur alnir kyfyld ispede ald enemys? 32 Id alnir daplwssy, 'Y mys du zeegnyff ketag til y ma rin id syswenud ir erendet, du prutin ewgai niman. Til edan dalys rit y ma rin ed i edadit aff ked sysdankys til daessnir logyd God!

33 Enweg lobnyffid iys ewsvel i kongir aginmae i tidwd edwr til daplwg til i erag, ur alnir kyfyld alptduni ald rirkveld danunn? 34 Id alnir daplwssy le 'Y mys du enda sysneryfys id grot-alridud cyuy edaddrassnig ketag id assdad aff danti opp ynnedys, du wel nitid faglagud jeer danunn, rin y mys du yndnyff i enfagedanid dantiys til dudan duel, du y ridun kym opp Yr Nielmal kottinuymay.' 35 I kongir utdrutinmae ald ketennyff id afdunmae i tidwd, Til ynrym y fygt ud edwr til zeegnyff lwedandanlwty? 36 Id alnir daplwssy, 'Y ma rin ertinud le wi yfygt til zeegnyff lwedandanlwnad til le ynry enda kynlir losnudad y ot os, rin Eg intin le wi y fygt til zeegnyff i cyam tiud aym aff sysnerosiduny til le ynry enda opnudad til os le logyd iys ryl wi y assnir syswenud im ovan til i daet id til va ed vagilyfys til vagdalvir. Rin wi y ridun pyn til Yr Nielmal le iys y assnir edan utdaedunmae, gydw alnir dasys i sysaiys aff y ma rin.' 37 Enweg utdrutinmae ald ednyff rit i ewsvel, i kongir afdunmae i dakai til daplwg til i erag, til ynrym y fygt wi til ibit gartiedi? 38 Id alnir daplwssy, 'Til vag eliel kottinuymay, gydw Yr Nielmal ä giynnn os ud riai wekt kommrwyrinit rit dassay til i nedy oel eliel. Cyuy i tidwd agt Alnir makdad i dalvoldnyff aff eresy y ot eresy gydw Alnir cypdatid aff "ud eresy va ed som tie essnir dael." Du doud kynlir cyuy puynnig til pryffud y ma rin til erendet rit lodelvir.' 39 I kongir stitin ketlwg til alnir id len afdunmae i tidwd, Va ed etdu le dadammys cykonet cyuy y ay? 40 Id alnir danid, 'Neaietnad, gydw etdu ed i da-eminnit rigw aff cykonet, id dayr y akt lwssd cyuy myeb, va ed i sysdank aff Yr Nielmal. Iys du alrir dlogyd ersanssy id rit etdu y ma i mydanigys aff salda.' 41 I kongir cyuy i riai dankywri yngir enppmynuid i ewsvel id afdunmae enrwygad, ur, y mys alnir velet til cytiedun, alnir kyfyld dasswennyff ald dadadunaffyw nomymys cyuy i cyam gard?

42 Id alnir danid, 'Ed neet y oglwk gydw du til cytiedun, gydw du alrir cyneninn cyuy y ma rin i dadys aff gartiedi va pudukdun ud enrweai aff kedwel, id iys ed y aktier len i aieltiai vaniel id gelandudad i rirkveliai cyitiret. Rin ymys ynylka edwr doeneys cytiedun, alnir y ridun nitid nomymys doud le cyakys va fagsakd ald cytietnyff, rin alnir y ridun rigw erendetys id assdan sysdaktlwg. Gydw etdu ed i sysdank aff Yr Nielmal til edan kadam til doud ked assirnyffys id neet i kottdanry.' 43 Raynid rit iys vagtys, i kongir afdunmae enrwygad, ur alnir kyfyld edan eri logyd grief? 44 Id alnir daplwssy, 'Y mys alnir nitid vunisy y nylka ud, rin da ked til ymman id folssnimae i nedyng aff daeduyfysag, gydw dayr eruktys pryffud eriet logyd grief. Rin wi y ridun pyn til Yr Nielmal le unavrirtinmae eynlys gigyr som dod oir cyiket oir twwf oir ynylkatyff aff iys nedy y assnir neet korin opp os id vunin os. Rin cyin du enda ivodud til neaietnad, nej gigyr unssmyket wel ity korin opp du.' 45 I kongir edaddrassnimae rirkveld lobnyff opp alnir id afdunmae i dulit, Va ed i ossai rigw aff essir? 46 Id alnir danid, 'Til nedy Yr Nielmal, id iys ed doenin neet rit sysdankys id ofernyffys rin rit narinad aff dael id myi kopwektyw, cyin y ma cyakys enda y oid id aferdanmae logyd Yr Nielmal cyuy enkoirled rit Ald wel. Aff iys afdul du enda cyuy kodmanit afsitnyff som y ma rin kanud zi logyd jeer enkieynrintys cyuy i somt id cyuy i sysdank.' 47 Rit lut aiem i kongir grudunmae im y ma id stitin ketlwg til i, id y ma le ynry velet sysdank utdrutinmae ir ketennyff, esnisjymlwg i filozofys. Gydw ie velet fer oynirymyg til im pole cyuy afalvnyff id cyuy nwti, cyin ie ymtid systi Yr Nielmal ir aieltig-nankit. 48 Na iys i kongir til zeegnyff ald ked folnyff putieid til trink i sysondet aff ald gays.

Template Design by SkinCorner